รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

เข้ามากรอกใบสมัครงานที่ร้านและสัมภาษณ์งาน 

ถ้าผ่านการคัดเลือก  สามารถเริ่มงานได้เลย

สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร โทร.02-063-1188, 085-129-8996

1.  รับสมัครพนักงานขาย  จำนวน 2 ตัวแหน่ง

คุณสมบัติ :

-  มีประสบการณ์ทางด้านการขาย พูดคุยกับลูกค้าได้  เฉลียวฉลาดในการโต้ตอบคำถามกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

-  มีความรู้ในด้านการใช้สื่อการตลาดลงแอปพลิเคชั่นได้  website, shopee, lazad, tiktok ฯลฯ สามารถโปรโมทการขายได้  เรียนรู้ได้เร็ว 

-  บุคคลิดสุภาพเรียบร้อย  การพูดจาสุภาพ สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เมื่อเจอสถานการณ์การกดดันจากลูกค้า 

-  ทำเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ  ได้

-  มีวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี

-  อายุ 18 -35 ปี

-  เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น (ค่าคอมมิชชั่นประมาณ 5,000-10,000 บาทขึ้นอยู่กับความสามารถในการขาย)

-  ทำงานที่บริษัท  เริ่มงาน 8.30 น. -17.00 น. ทำงานจันทร์ - เสาร์  หยุดทุกวันอาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ได้หยุด แต่ร้านชดเชยวันหยุดให้ หยุดยาววันปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ของทุกปี (ร้านเปิดวันที่ 4) และสงกรานต์ หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน ของทุกปี (ร้านเปิดวันที่ 17)


2. รับสมัครโปรแกรมเมอร์ลงสื่อการขาย   จำนวน 1 ตัวแหน่ง

คุณสมบัติ :

-  มีความรู้ และเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ 

-  สามารถสร้างรูปแอร์เพื่อลงในสื่อการขายได้ เช่น รูปลงเว็บ ลงแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้

-  ทำเว็บได้ (ทางร้านมีทั้งหมด 3 เว็บให้ดูแล)

-  ทำโปรโมทลงสื่อต่าง ๆได้ เช่น website, shopee, lazad, tiktok ฯลฯ

-  มีวุฒิการศึกษา ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์

-  อายุ 18 -35 ปี

-  เงินเดือน 15,000 บาท

-  ทำงานที่บริษัท  เริ่มงาน 8.30 น. -17.00 น. ทำงานจันทร์ - เสาร์  หยุดทุกวันอาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ได้หยุด แต่ร้านชดเชยวันหยุดให้ หยุดยาววันปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ของทุกปี (ร้านเปิดวันที่ 4) และสงกรานต์ หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน ของทุกปี (ร้านเปิดวันที่ 17)


3. รับสมัครช่างแอร์ประจำร้าน  จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ :

-  มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแอร์ได้  รู้เรื่องปัญหาของแอร์ที่เสีย 

-  อายุไม่เกิน 20-35 ปี มีประสบการณ์งาน 4-5 ปี ติดตั้งแอร์ใหญ่ แขวนใต้ฝ้า, 4ทิศทาง, แอร์เปลือยซ่อมแอร์ได้ ล้างแอร์ได้ ชำนาญงาน (ส่วนมากงานติดตั้งแอร์บ้าน สำนักงานหรือบ้านทั้งหลัง)

-  ขับรถยนต์+มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  ไม่เสพยาเสพติด ดื่มเหล้าเวลาทำงาน และไม่มีประวัติอาชญากรรมร้านแรง

-  สามารถเริ่มทำงานได้ทันที  ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน พูดจาดี มีความสุภาพเมื่อพูดกับลูกค้า

-  เงินเดือน 17,000 บาท+เบี้ยขยัน 1,500-3,000 บาท (ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด)

-  ทำงาน  เริ่มงาน 8.30 น. -18.00 น. ทำงานจันทร์ - เสาร์  หยุดทุกวันอาทิตย์ (วันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ได้หยุด แต่ร้านชดเชยวันหยุดให้ หยุดยาววันปีใหม่ วันที่ 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ของทุกปี (ร้านเปิดวันที่ 4) และสงกรานต์ หยุดยาวตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน ของทุกปี (ร้านเปิดวันที่ 17) 

หมายเหตุ: ขอช่างที่อยากทำงานจริงๆ ไม่คุยเกินความสามารถของตัวเองและแยกปัญหางานกับเรื่องส่วนตัวได้ ไม่หยุดหรือลาบ่อย (ร้านกำหนดลาหยุดได้ไม่เกิน 2 วันต่อเดือน)


เอกสารสมัครงาน

สำหรับพนักงาน ตำแหน่งที่ 1, 2

1.  สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน

2.  วุฒิการศึกษา

3.  ใบรับรองการทำงานที่ทำงานเก่า(ถ้ามี)

4.  รูปถ่ายหน้าตรง  2  นิ้ว 2 ใบ


สำหรับช่างแอร์ประจำร้าน

1.  สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน+รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ

2.  สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (กรณีขับรถยนต์ได้)

3.  ใบรับรองการฝึกอบรมอาชีพช่าง หรือไฟฟ้า (ถ้ามี)


Visitors: 416,048