เงื่อนไขการรับประกัน

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 

1.     สั่งซื้อเฉพาะสินค้าคัวเครื่อง 

รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันสินค้าแนบรายลเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบุไว้)  เมื่อมีปัญหาการใช้งานลูกค้าโทรติดต่อเข้าที่ศูนย์บริการ ดูเบอร์ศูนย์บริการที่บัตรรับประกันสินค้า

2.     สั่งซื้อสินค้าพร้อมติดตั้ง    

สินค้าตัวเครื่อง  รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันสินค้าแนบรายลเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบุไว้)


การติดตั้ง   รับประกันจากทางร้านโดยตรง  180  วันหรือ 6 เดือน ถ้ามีปัญหาการใช้งานแจ้งให้ร้านเข้าทำการตรวจสอบแก้ไขจะไม่มีค่าใช้จ่าย (ถ้าเกินรับประกัน มีค่าใช้จ่าย)


 (ไม่รวมบริการเซอร์วิสล้าง  ใช้บริการกดเข้าดูที่  รับบริการล้างแอร์  )และถ้าเกินการรับประกันการติดตั้งทางลูกค้าต้องการให้ทางร้านเข้าไปตรวจเช็คแก้ไขมีค่าเข้าตรวจเช็คเบื้องต้น  500 บาทและคิดค่าซ่อมตามอาการ  ทางช่างจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการซ่อมและแจ้งค่าใช้จ่ายก่อน

หมายเหตุ:

  1. การรับประกันหลังการขายนี้ไม่รวมการบริการเซอร์วิสล้างเครื่อง  ถ้าใช้บริการมีค่าใช้จ่าย  450  บาท/ชุดสำหรับเครื่องที่สั่งซื้อที่ร้านเท่านั้น
  2. ในระหว่างที่อยู่ในการรับประกันสินค้า  ห้ามช่างที่อื่นเข้ามากระทำการใดกับเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งจากที่ร้านนอกจากศูนย์บริการ (กรณีสินค้าตัวเครื่องมีปัญหา)  เพราะยังอยู่ในรับประกันจากจากร้าน  ถ้ามีช่างที่อื่นเข้าทำการกับเครื่อง  ทางร้านจะขอยุติการรับประกันการติดตั้งทันที
Visitors: 311,432