เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

     1.  สั่งซื้อเฉพาะสินค้าตัวเครื่อง

     รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันสินค้าแนบรายลเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบุไว้)  เมื่อมีปัญหาการใช้งานลูกค้าโทรติดต่อเข้าที่ศูนย์บริการ ดูเบอร์ศูนย์บริการที่บัตรรับประกันสินค้า

     2.  สั่งซื้อสินค้าพร้อมติดตั้ง

     -  สินค้าตัวเครื่อง  รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันสินค้าแนบรายลเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบุไว้)

     -  การติดตั้ง   กรุงเทพฯและปริมณฑล  รับประกันจากทางร้านโดยตรง ระยะเวลา 6 เดือน (180 วัน) นับจากวันที่ติดตั้ง ถ้ามีปัญหาการใช้งานแจ้งให้ร้านโดยตรงเพื่อส่งช่างเข้าทำการตรวจสอบแก้ไขจะไม่มีค่าใช้จ่าย (ในระยะเวลาการรับประกัน 6 เดือน)

     -  การติดตั้ง   ต่างจังหวัด  รับประกันจากทางร้านโดยตรง ระยะเวลา 3 เดือน (90 วัน) นับจากวันที่ติดตั้ง ถ้ามีปัญหาการใช้งานแจ้งให้ร้านโดยตรงเพื่อส่งช่างเข้าทำการตรวจสอบแก้ไขจะไม่มีค่าใช้จ่าย (ในระยะเวลาการรับประกัน 3 เดือน)

     -  สำคัญมาก !!!

รบกวนลูกค้าเก็บใบงาน (ใบสั่งซื้อ/ใบส่งของ  มีลายเซ็นช่างติดตั้ง) และใบรับประกันสินค้าเครื่องปรับอากาศไว้จนกว่าจะหมดการรับประกันสินค้าเพื่อเป็นประโยชน์ของลูกค้า   เพื่อง่ายในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหรือถ้าสั่งซื้อทางไลน์ให้ลูกค้าถ่ายใบสั่งซื้อ/ส่งของและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ในทันทีในไลน์  ทาง Admin จะประสานงานติดต่อกลับลูกค้าทันทีที่เห็นข้อความ

 

หมายเหตุ:

    1.  ราคาขายจะไม่รวมบริการเซอร์วิสล้างทุกกรณี  ถ้าใช้บริการกดเข้าดูที่  ค่าล้างแอร์  และถ้าเกินการรับประกันการติดตั้งทางลูกค้าต้องการให้ทางร้านเข้าไปตรวจเช็คแก้ไขมีค่าใช้จ่ายค่าเข้าตรวจเช็คเบื้องต้น  500 บาทและคิดค่าซ่อมตามอาการ  ทางช่างจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการซ่อมและแจ้งค่าใช้จ่ายก่อน

    2.  ในระหว่างที่อยู่ในการรับประกันสินค้า  ห้ามช่างที่อื่นเข้ามากระทำการใดกับเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งจากที่ร้านนอกจากศูนย์บริการ (กรณีสินค้าตัวเครื่องมีปัญหา)  เพราะยังอยู่ในรับประกันจากจากร้าน  ถ้ามีช่างที่อื่นเข้าทำการกับเครื่อง  ทางร้านจะขอยุติการรับประกันการติดตั้งทันที

     3.  เนื่องจากทางร้านมี  ในระยะที่อยู่ในการรับประกัน กรณีมีปัญหาการใช้งาน  ลูกค้าแจ้งปัญหาเข้ามาที่ 02-063-1188, หรือถ้าสั่งซื้อผ่านทางไลน์ แจ้งในไลน์เข้ามาติดต่อกับทางร้านโดยตรง  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสื่อสารเรื่องคิวงานนัดเข้าแก้ไข (อย่าโทรนัดกับช่างโดยไม่ผ่านทางร้าน เพราะร้านอาจจะไม่ทราบเรื่องและไม่รับผิดชอบใดทุกกรณีถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น)  กรณีหมดการรับประกันติดตั้งแล้ว  ลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาใช้บริการที่ร้านได้แต่จะมีค่าใช้จ่าย  ค่าเข้าไปตรวจเช็คเบื้องต้น  500  บาท (ไม่รวมค่าซ่อม)  ค่าซ่อมช่างแจ้งหน้างานหรือลูกค้าใช้บริการเซอร์วิสล้างเครื่องค่าบริการครั้งละ  500  บาท

 

 ###   ทางร้านขอขอบคุณที่ลูกค้าไว้วางใจสั่งซื่อสินค้าและบริการจากที่ร้าน อาจจะมีผิดพลาดบ้าง ถูกใจบ้าง  ไม่ถูกใจบ้างหวังว่าลูกค้าคงให้อภัยในการบริการ  และทางร้านน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในครั้งต่อ ๆ ไป  ขอบคุณครับ   ### 

 

Visitors: 433,397