เงื่อนไขการรับประกัน

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 

1.     สั่งซื้อเฉพาะสินค้าคัวเครื่อง 

รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันสินค้าแนบรายลเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบุไว้)

2.     สั่งซื้อสินค้าพร้อมติดตั้ง    

-  สินค้าตัวเครื่อง  รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันสินค้าแนบรายลเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบุไว้)

-  การติดตั้ง   รับประกันจากทางร้านโดยตรง  180  วันหรือ 6 เดือน ถ้ามีปัญหาการใช้งานแจ้งให้ร้านเข้าทำการตรวจสอบแก้ไขจะไม่มีค่าใช้จ่าย  

หมายเหตุ:

  1. การรับประกันหลังการขายนี้ไม่รวมการบริการเซอร์วิสล้างเครื่อง  ถ้าใช้บริการมีค่าใช้จ่าย  450  บาท/ชุดสำหรับเครื่องที่สั่งซื้อที่ร้านเท่านั้น
  2. ในระหว่างที่อยู่ในการรับประกันสินค้า  ห้ามช่างที่อื่นเข้ามากระทำการใดกับเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งจากที่ร้านนอกจากศูนย์บริการ (กรณีสินค้าตัวเครื่องมีปัญหา)  เพราะยังอยู่ในรับประกันจากจากร้านถ้ามีทางร้านจะขอยุติการรับประกันการติดตั้งทันที
Visitors: 277,709