เงื่อนไขการรับประกัน

 เงื่อนไขการรับประกัน

1.     สั่งซื้อเฉพาะสินค้าตัวเครื่อง 

     รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันสินค้าแนบรายลเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบุไว้)  เมื่อมีปัญหาการใช้งานลูกค้าโทรติดต่อเข้าที่ศูนย์บริการ ดูเบอร์ศูนย์บริการที่บัตรรับประกันสินค้า

2.     สั่งซื้อสินค้าพร้อมติดตั้ง    

     -  สินค้าตัวเครื่อง  รับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง  (มีใบรับประกันสินค้าแนบรายลเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าระบุไว้)

     -  การติดตั้ง   รับประกันจากทางร้านโดยตรง ระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง ถ้ามีปัญหาการใช้งานแจ้งให้ร้านโดยตรงเพื่อส่งช่างเข้าทำการตรวจสอบแก้ไขจะไม่มีค่าใช้จ่าย (ในระยะเวลาการรับประกัน 6 เดือน)

หมายเหตุ:

    1. ราคาขายจะไม่รวมบริการเซอร์วิสล้างทุกกรณี  ถ้าใช้บริการกดเข้าดูที่  ค่าล้างแอร์  และถ้าเกินการรับประกันการติดตั้งทางลูกค้าต้องการให้ทางร้านเข้าไปตรวจเช็คแก้ไขมีค่าใช้จ่ายค่าเข้าตรวจเช็คเบื้องต้น  500 บาทและคิดค่าซ่อมตามอาการ  ทางช่างจะแจ้งลูกค้าก่อนทำการซ่อมและแจ้งค่าใช้จ่ายก่อน

    2. ในระหว่างที่อยู่ในการรับประกันสินค้า  ห้ามช่างที่อื่นเข้ามากระทำการใดกับเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งจากที่ร้านนอกจากศูนย์บริการ (กรณีสินค้าตัวเครื่องมีปัญหา)  เพราะยังอยู่ในรับประกันจากจากร้าน  ถ้ามีช่างที่อื่นเข้าทำการกับเครื่อง  ทางร้านจะขอยุติการรับประกันการติดตั้งทันที

Visitors: 339,106