แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

 MITSUBISHI  HEAVY  DUTY

 แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์ 

 

DUCT  TYPE - ระบบธรรมดา FIXED SPEED

แบบแอร์เปลือย(ไม่รวมอุปกรณ์ดักท์) / รีโมทไร้สายหรือมีสายเลือกได้ / น้ำยา  R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5  ปี  คอมเพรสเซอร์  5  ปี

ราคาเฉพาะเครื่องรวมติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์ท่อดักท์ ท่อส่งลม, กริว, Slot, รีเทริน ฯลฯ 

ถ้าใช้มีค่าอุปกรณ์ในส่วนนี้เพิ่มราคาตามขนาดที่ใช้(แจ้งราคา)

รุ่น/Model

ค่า  BTU.

No./ค่า  Seer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

FDUM - 50 CNV-S1

17,060

-/10.58

220 V.

26,600

31,100

FDUM - 71 CNV-S1

24,225

-/10.58

220 V.

30,200

35,200

FDUM-100 CNV-S1

35,826

-/11.82

220 V.

45,200

51,200

FDUM-100 CSV-S1

35,485

-/11.45

380 V.

45,200

51,700

FDUM-125 CSV-S1

44,356

5/9.93

380 V.

48,800

55,800

FDUM-140 CSV-S1

49,474

5**/10.54

380 V.

56,200

64,200

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

DUCT  TYPE - ระบบ  INVERTER

แบบแอร์เปลือย(ไม่รวมอุปกรณ์ดักท์) / รีโมทไร้สายหรือมีสายเลือกได้ / น้ำยา  R32 

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ราคาเฉพาะเครื่องรวมติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์ท่อดักท์ ท่อส่งลม, กริว, Slot, รีเทริน ฯลฯ 

ถ้าใช้มีค่าอุปกรณ์ในส่วนนี้เพิ่มราคาตามขนาดที่ใช้(แจ้งราคา)

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No./ค่าSeer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

FDUM-40  YA-W

14,723

5*/19.93

220 V.

28,500

33,000

FDUM-50  YA-W

18,143

5*/17.78

220 V.

30,000

34,500

FDUM-60  YA-W

20,962

5*/18.73

220 V.

32,000

37,000

FDUM-71   YA-W

24,480

5*/18.08

220 V.

35,200

40,200

FDUM-100 YA-W

36,711

5*/18.25

220 V.

47,800

53,800

FDUM-125 YA-W

41,403

5*/17.47

220 V.

54,400

61,400

FDUM-140 YA-W

46,826

5/15.23

220 V.

61,000

69,000

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

Visitors: 438,742