แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

 

MITSUBISHI  HEAVY  DUTY

 picture

DUCT  TYPE

แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์

ระบบ  ธรรมดา / รีโมทไร้สาย (มีสายลด  500  บาท) / น้ำยา  R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5  ปี  คอมเพรสเซอร์  5  ปี

รุ่น/Model

ค่า  BTU.

No.

ค่า  Seer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

FDUM-50 CNV-S1

17,060

-

10.58

220 V.

26,200

29,500

FDUM-71 CNV-S1

24,225

-

10.58

220 V.

30,000

34,000

FDUM-100 CNV-S1

35,826

-

11.82

220 V.

45,600

50,300

FDUM-100 CSV-S1

35,485

-

11.45

380 V.

45,600

50,300

FDUM-125 CSV-S1

44,356

-

9.93

380 V.

49,300

54,500

FDUM-140 CSV-S1

49,474

-

10.54

380 V.

56,900

62,700

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ  3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

DUCT  TYPE

แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์  NEW MODEL  2022

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย (มีสายลด  500  บาท) / น้ำยา  R32 

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี  คอมเพรสเซอร์  ปี

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

FDUM-40 YA-W

14,723

5

19.93

220 V.

29,100

32,300

FDUM-50 YA-W

18,143

5

17.78

220 V.

30,700

34,300

FDUM-60 YA-W

20,962

5

18.73

220 V.

32,700

36,700

FDUM-71 YA-W

24,480

5

18.08

220 V.

36,100

40,200

FDUM-100 YA-W

36,711

5

 17.50

220 V.

49,200

53,800

FDUM-125 YA-W

40,944

5

 17.60

220 V.

56,100

61,000

FDUM-140 YA-W

47,768

5

 18.00

220 V.

62,900

68,500

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

 

 

Visitors: 339,109