แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

 

MITSUBISHI  HEAVY  DUTY

 แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์

 

 picture

DUCT  TYPE - ระบบธรรมดา FIXED SPEED

แบบแอร์เปลือย(ไม่รวมอุปกรณ์ดักท์) / รีโมทไร้สาย (มีสายลด  500  บาท) / น้ำยา  R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5  ปี  คอมเพรสเซอร์  5  ปี

ราคาเฉพาะเครื่องรวมติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์ท่อดักท์ ท่อส่งลม, กริว, Slot, รีเทริน ฯลฯ 

ถ้าใช้มีค่าอุปกรณ์ในส่วนนี้เพิ่มราคาตามขนาดที่ใช้(แจ้งราคา)

รุ่น/Model

ค่า  BTU.

No.

ค่า  Seer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

FDUM - 50 CNV-S1

17,060

-

10.58

220 V.

27,600

31,600

FDUM - 71  CNV-S1

24,225

-

10.58

220 V.

31,300

35,900

FDUM-100 CNV-S1

35,826

-

11.82

220 V.

47,100

52,500

FDUM-100 CSV-S1

35,485

-

11.45

380 V.

47,100

52,500

FDUM-125 CSV-S1

44,356

-

9.93

380 V.

51,200

58,200

FDUM-140 CSV-S1

49,474

-

10.54

380 V.

58,700

66,200

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ  3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 picture

DUCT  TYPE - ระบบ  INVERTER

แบบแอร์เปลือย(ไม่รวมอุปกรณ์ดักท์) / รีโมทไร้สาย (มีสายลด  500  บาท) / น้ำยา  R32 

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี  คอมเพรสเซอร์  ปี

ราคาเฉพาะเครื่องรวมติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์ท่อดักท์ ท่อส่งลม, กริว, Slot, รีเทริน ฯลฯ 

ถ้าใช้มีค่าอุปกรณ์ในส่วนนี้เพิ่มราคาตามขนาดที่ใช้(แจ้งราคา)

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

FDUM-40  YA-W

14,723

5*

19.93

220 V.

29,600

33,600

FDUM-50  YA-W

18,143

5*

17.78

220 V.

31,100

35,200

FDUM-60  YA-W

20,962

5*

18.73

220 V.

33,100

37,700

FDUM-71   YA-W

24,480

5*

18.08

220 V.

36,400

41,100

FDUM-100 YA-W

36,711

5*

 18.25

220 V.

50,200

55,200

FDUM-125 YA-W

41,403

5*

 17.47

220 V.

57,000

63,100

FDUM-140 YA-W

46,826

5

 15.23

220 V.

63,700

70,400

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

Visitors: 401,446