แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

 

MITSUBISHI  HEAVY  DUTY

 แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์

 picture

DUCT  TYPE - ระบบธรรมดา FIXED SPEED

แบบแอร์เปลือย(ไม่รวมอุปกรณ์ดักท์) / รีโมทไร้สาย (มีสายลด  500  บาท) / น้ำยา  R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5  ปี  คอมเพรสเซอร์  5  ปี

รุ่น/Model

ค่า  BTU.

No.

ค่า  Seer

ไฟ

รวมติดตั้ง

FDUM - 50 CNV-S1

17,060

-

10.58

220 V.

31,100

FDUM - 71  CNV-S1

24,225

-

10.58

220 V.

35,300

FDUM-100 CNV-S1

35,826

-

11.82

220 V.

51,600

FDUM-100 CSV-S1

35,485

-

11.45

380 V.

51,600

FDUM-125 CSV-S1

44,356

-

9.93

380 V.

56,700

FDUM-140 CSV-S1

49,474

-

10.54

380 V.

64,700

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ  3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

DUCT TYPE - ระบบธรรมดา FIXED SPEED

โปรโมชั่นราคาพิเศษ ของมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลย

แบบแอร์เปลือย(ไม่รวมอุปกรณ์ดักท์) /รีโมทมีสาย/ไร้สายราคาดียวกัน/น้ำยา R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี  คอมเพรสเซอร์  ปี

รุ่น/Model

ค่า  BTU.

ค่า  Seer

ไฟ

รวมติดตั้ง

FDUM-50 CR-S

17,060

10.58

220 V.

26,900

FDUM-71 CR-S

24,255

10.58

220 V.

30,900

FDUM-100 CR-S

34,120

10.58

380 V.

45,900

FDUM-125 CR-S

42,650

9.55

380 V.

49,900

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

 picture

DUCT  TYPE - ระบบ  INVERTER

แบบแอร์เปลือย(ไม่รวมอุปกรณ์ดักท์) / รีโมทไร้สาย (มีสายลด  500  บาท) / น้ำยา  R32 

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี  คอมเพรสเซอร์  ปี

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

FDUM-40  YA-W