แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย 

(ระบบธรรมดา แบบรีโมทไร้สาย  น้ำยา R410A ) รีโมทมีหรือไร้สายเลือกได้

ราคานี้ไม่รวมท่อดักท์, SLOT , กริว, รีเทริน  ถ้าใช้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามแบบหน้างาน

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ค่าติดตั้ง

1

FDUM-50 CR-S

17,060

-/220 v.

25,900

30,500

2

FDUM-71 CR-S

24,225

-/220 v.

28,500

34,000

3

FDUM-100 CR-S

34,120

-/380 v.

43,500

50,500

4

FDUM-125 CR-S

42,650

-/380 v.

47,900

55,500

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย 

(ระบบธรรมดา แบบรีโมทไร้สาย  น้ำยา R410A ) รีโมทมีหรือไร้สายเลือกได้

ราคานี้ไม่รวมท่อดักท์, SLOT , กริว, รีเทริน  ถ้าใช้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามแบบหน้างาน

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ค่าติดตั้ง

1

FDUM-50 CNV-S1

17,060

-/220 v.

26,900

31,900

2

FDUM-71 CNV-S1

24,225

-/220 v.

31,200

36,700

3

FDUM-100 CNV-S1

35,826

-/220 v.

46,500

53,000

4

FDUM-100 CSV-S1

35,485

-/380 v.

46,900

53,400

5

FDUM-125 CSV-S1

44,356

-/380 V.

50,500

57,500

6

FDUM-140 CSV-S1

49,474

-/380 V.

58,500

66,500

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

Visitors: 283,181