แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

GREE

 

DUCT  TYPE (G2) -  แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ราคาเฉพาะเครื่องรวมติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์ท่อดัก ท่อส่งลม, กริว, Slot, รีเทริน ฯลฯ 

ถ้าใช้มีค่าอุปกรณ์ในส่วนนี้เพิ่มราคาตามขนาดที่ใช้(แจ้งราคา)

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No./ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

GULD-18 P

19,447

5**/20.44

220 V.

29,500

GULD-24 PH1

27,000

5*/18.70

220 V.

35,800

GULD-30 PH1

32,000

5*/18.25

220 V.

40,700

GULD-36 PH1

36,500

5*/18.08

220 V.

43,300

GULD-42 PH1

43,500

5**/17.84

220 V.

57,600

GULD-48 PH1

48,000

5*/15.76

220 V.

65,400

GULD-60 PH1

56,500

5*/16.00

220 V.

75,100

 หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

 

DUCT  TYPE   มอก. -  แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ราคาเฉพาะเครื่องรวมติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์ท่อดัก ท่อส่งลม, กริว, Slot, รีเทริน ฯลฯ 

ถ้าใช้มีค่าอุปกรณ์ในส่วนนี้เพิ่มราคาตามขนาดที่ใช้(แจ้งราคา)

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No./ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

GULD-140 PH1

47,800

มอก./11.05

220 V.

58,600

GULD-160 PH1

54,500

มอก./10.54

220 V.

66,400

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

 

 DUCT  TYPE   มอก. - แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ราคาเฉพาะเครื่องรวมติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์ท่อดัก ท่อส่งลม, กริว, Slot, รีเทริน ฯลฯ 

ถ้าใช้มีค่าอุปกรณ์ในส่วนนี้เพิ่มราคาตามขนาดที่ใช้(แจ้งราคา)

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No./ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

GULD-140 PH1

45,700

มอก./9.72

380 V.

66,500

GULD-160 PH1

54,500

มอก./10.00

380 V.

73,200

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

Visitors: 447,817