แบบแอร์เปลือย (ซ่อนในฝ้า)

GREE

 

DUCT  TYPE

แบบแอร์เปลือยต่อท่อดักท์

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี คอมเพรสเซอร์  ปี

ราคาเฉพาะเครื่องรวมติดตั้ง ไม่รวมอุปกรณ์ท่อดักท์ ท่อส่งลม, กริว, Slot, รีเทริน ฯลฯ 

ถ้าใช้มีค่าอุปกรณ์ในส่วนนี้เพิ่มราคาตามขนาดที่ใช้(แจ้งราคา)

 

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

GULD-18 P/A-T(P)

18,220

5*

17.71

220 V.

หมดสต็อก

GULD-24 P/A-T(P)

24,545

5*

18.60

220 V.

หมดสต็อก

GULD-30 PH/A-T(P)

28,977

5*

17.20

220 V.

หมดสต็อก

GULD-36 PH/A-T(P)

34,789

5*

18.53

220 V.

40,900

GULD-42 PH/A-T(P)

39,773

5*

18.32

220 V.

หมดสต็อก

GUD-140 PH/A-T

45,700

-

9.72

380 V.

หมดสต็อก

GUD-160 PH/A-T

54,500

-

10.00

380 V.

71,200

 หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ  เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม