แบบกระจายลม 4 ทิศทาง( CASSETTE TYPE)

 

GREE

 

CASSETTE  TYPE

แบบกระจายลม  4  ทิศทาง

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / เบอร์ 5 / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี  คอมเพรสเซอร์  ปี

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

GULD-18 T/A-T(P)

18,772

5*

19.72

220 V.

27,300

31,800

GULD-24 T/A-T(P)

24,181

5*

19.58

220 V.

33,700

38,700

GULD-30 T/A-T(P)

29,702

5*

18.32

220 V.

35,000

40,500

GULD-36 T/A-T(P)

35,313

5*

18.51

220 V.

38,800

45,300

GULD-42 T/A-T(P)

41,651

5*

18.08

220 V.

49,100

56,100

GUD-140 T/A-T

45,700

-

9.72

380 V.

59,600

67,100

GUD-160 T/A-T

49,400

-

9.50

380 V.

63,400

76,100

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ  3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

CASSETTE  TYPE

แบบกระจายลม  4  ทิศทาง

ระบบ  ธรรมดา / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี  คอมเพรสเซอร์  ปี

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

GUD-140 T/A-T

45,700

-

9.72

380 V.

44,600

52,100

GUD-160 T/A-T

49,400

-

9.50

380 V.

46,100

53,600

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ  3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

Visitors: 350,023