แบบกระจายลม 4 ทิศทาง( CASSETTE TYPE)

GREE


CASSETTE  TYPE  -  แบบกระจายลม  4  ทิศทาง

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / เบอร์ 5 / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No./ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

GULD-18 T1/B-S

19,500

5*/19.58

220 V.

33,200

GULD-24 T1/A-S

27,000

5/18.22

220 V.

37,200

GULD-30 T1/A-S

31,000

5***/19.89

220 V.

43,800

GULD-36 T1/A-S

36,000

5**/18.60

220 V.

47,300

GULD-42 T1/A-S

43,500

5**/17.84

220 V.

57,600

GULD-48 T1

48,000

5*/16.41

220 V.

67,900

GUD-60 T/A-T

53,000

5*/16.21

220 V.

73,200

หมายเหตุ:ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

CASSETTE  TYPE  -  แบบกระจายลม  4  ทิศทาง

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / มอก. / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

 

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No./ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

GULD-140 T1

47,800

มอก./9.75

220 V.

58,600

GULD-160 T1

52,500

มอก./10.33

220 V.

66,500

หมายเหตุ:ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

CASSETTE  TYPE  -  แบบกระจายลม  4  ทิศทาง

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / มอก. / น้ำยา  R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No./ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

GUD-140 T

45,700

มอก./9.72

380 V.

70,600

GUD-160 T

49,400

มอก./9.50

380 V.

75,500

หมายเหตุ:ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

Visitors: 438,731