แบบกระจายลม 4 ทิศทาง( CASSETTE TYPE)

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim 

ราคาแอร์  แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

(ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PLY-SM 13 EALM

13,989

5***/24.572

PLY-SM 18 EALM

18,084

5***/23.303

PLY-SM 24 EALM

24,225

5***/23.744

PLY-SM 30 EALM

30,026

5***/23.585

PLY-SM 36 EALM (220V./380V.)

36,167

5***/21.826

PLY-SM 42 EALM (220V./380V.)

42,000

-/19.867

PLY-SM 48 EALM (220V./380V.)

48,000

-/18.01 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

ราคาแอร์  แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

(ระบบ INVERTER รีโมทมีสาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PLY-SM 13 EAMD

13,989

5***/24.572

PLY-SM 18 EAMD

18,084

5***/23.303

PLY-SM 24 EAMD

24,225

5***/23.744

PLY-SM 30 EAMD

30,026

5***/23.585

PLY-SM 36 EAMD (220V./380V.)

36,167

5***/21.826

PLY-SM 42 EAMD (220V./380V.)

42,000

-/19.867

PLY-SM 48 EAMD (220V./380V.)

48,000

-/18.01หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ) 

 

  

Visitors: 324,474