แบบกระจายลม 4 ทิศทาง( CASSETTE TYPE)

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

เนื่องจากสินค้าผลิตจำนวนจำกัด สั่งซื้อ ร้านต้องเช็คสินค้าและแจ้งกลับ

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น  FIXED SPEED / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R410A

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PL-P 18 BAKLCM

17,400

220V.

37,500

42,000

2

PL-P 24 BAKLCM

22,500

220V.

46,900

51,900

3

PL-P 30 BAKLCM

28,300

220V.

51,400

56,900

4

PL-P 36 BAKLCM

35,500

220/380V.

56,200

62,200

5

PL-P 42 BAKLCM

42,300

380V.

62,500

69,500

6

PL-P 48 BAKLCM

45,000

380V.

64,200

71,700

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น  STANDARD INVERTER  รีโมทมีสายหรือไร้สายเลือกได้  น้ำยา  R32

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ค่า SEER

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PLY-M 13 EALM

13,989

5/17.49

220V.

34,500

39,000

2

PLY-M 18 EALM

18,084

5/17.49

220V.

39,900

44,400

3

PLY-M 24 EALM

24,225

5/17.49

220V.

49,800

54,800

4

PLY-M 30 EALM

30,026

5/16.49

220V.

54,500

60,000

5

PLY-M 36 EALM(Y)

36,167

5/16.49

220/380V.

63,200

69,200

6

PLY-M 42 EALM

42,000

5/16.00

380V.

69,200

76,200

7

PLY-M 48 EALM2

48,000

5/15.00

380V.

70,900

78,400

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น  DELUXE INVERTER  รีโมทมีสายหรือไร้สายเลือกได้  น้ำยา  R32

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ค่า SEER

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PLY-SM 13 EALM2

13,989

5***/24.57

220V.

38,300

42,800

2

PLY-SM 18 EALM2

18,084

5***/23.30

220V.

44,200

48,700

3

PLY-SM 24 EALM2

25,249

5***/23.74

220V.

55,300

60,300

4

PLY-SM 30 EALM2

30,026

5***/23.58

220V.

60,500

66,000

5

PLY-SM 36 EALM2

36,167

5***/21.82

220/380V.

70,000

76,000

6

PLY-SM 42 EALM2

42,000

5**/19.86

380V.

76,800

83,800

7

PLY-SM 48 EALM2

48,000

5*/18.01

380V.

78,900

86,400

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

Visitors: 401,443