แบบกระจายลม 4 ทิศทาง( CASSETTE TYPE)

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

  หมายเหตุ :  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทุกกรณี  รบกวนเช็คราคาและสินค้าก่อนการสั่งซื้อ   

 

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น  FIXED SPEED / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R32

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PL-M 13 EAK-TH

13,648

220V.

31,500

36,000

1

PL-M 18 EAK-TH

18,766

220V.

36,300

40,800

2

PL-M 24 EAK-TH

23,202

220V.

44,900

49,900

3

PL-M 30 EAK-TH

30,026

220V.

49,000

54,500

4

PL-M 36 EAK-TH

36,167

220/380V.

53,400

59,400

5

PL-M 42 EAK-TH

42,821

380V.

59,400

66,400

6

PL-M 48 EAK-TH

48,109

380V.

61,300

68,800

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น  STANDARD INVERTER  รีโมทมีสายหรือไร้สายเลือกได้  น้ำยา  R32

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ค่า SEER

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PLY-M 13 EA2-TH

13,989

5/17.57

220V.

33,100

37,600

2

PLY-M 18 EA2-TH

18,084

5/17.57

220V.

38,000

42,500

3

PLY-M 24 EA2-TH

24,225

5/17.57

220V.

47,000

52,000

4

PLY-M 30 EA2-TH

30,026

5/15.52

220V.

51,200

56,700

5

PLY-M 36 EA2-TH

36,167

5/15.52

220/380V.

59,200

65,200

6

PLY-M 42 EA2-TH

41,968

5*/16.00

380V.

65,000

72,000

7

PLY-M 48 EA2-TH

48,109

5/15.00

380V.

66,800

74,300

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

รุ่น  DELUXE INVERTER  รีโมทมีสายหรือไร้สายเลือกได้  น้ำยา  R32

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ค่า SEER

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PLY-SM 13 EA2-TH

13,989

5*****/24.57

220V.

36,600

41,100

2

PLY-SM 18 EA2-TH

18,084

5****/23.30

220V.

41,900

46,400

3

PLY-SM 24 EA2-TH

24,225

5****/23.74

220V.

52,000

57,000

4

PLY-SM 30 EA2-TH

30,026

5****/21.58

220V.

56,800

62,300

5

PLY-SM 36 EA2-TH

36,167

5*****/21.82

220/380V.

65,500

71,500

6

PLY-SM 42 EA2-TH

41,968

5***/19.86

380V.

71,800

78,800

7

PLY-SM 48 EA2-TH

48,109

5**/18.01

380V.

74,000

81,500

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

Visitors: 447,808