แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

AMENA

 


LBK - Series

กระจายลม 4 ทิศทาง ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

LKB 13 BA-MNVKE

13,000

5/13.81 (220V.)

26,800

2

LKB 18 BA-MNVJE

18,600

5/13.62 (220V.)

30,900

3

LKB 24 BA-MNVJE

25,500

5*/14.03 (220V.)

36,100

4

LKB 30 B-MNVTE

32,500

5/13.07 (220V.)

43,900

5

LKB36 B-MNVTE

36,800

5/12.86 (220 V.)

48,100

6

LKB36 B-MNVTE

36,000

5/12.87 (380 V.)

50,100

7

LKB40 B-MNVJE

40,000

5/12.73 (220 V.)

57,300

8

LKB44 B-MNVJU

44,000

UCP/11.98(380 V.)

54,300

9

LKB 48 B-MNVJU

48,000

UCP/11.33(380 V.)

54,900

10

LKB 60 B-MNVJU

60,000

UCP/10.80(380 V.)

61,800

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 

LKBV - Series 4 ทิศทาง  ระบบ  DC. INVERTER

ฟอกอากาศ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

LKBV 18 B-MNVKE

18,500

5**/21.09(220V.)

40,400

2

LKBV 24 B-MNVKE

26,000

5**/20.91 (220V.)

44,000

3

LKBV 30 B-MNVJE

30,000

5***/21.90(220V.)

47,400

4

LKBV 36 B-MNVJE

36,200

5**/21.60(220 V.)

52,100

5

LKBV 36 B-MNVJE

36,500

5***/21.59(380 V.)

60,400

6

LKBV 40 B-MNVJE

40,000

5***/20.22(220 V.)

57,400

7

LKBV 40 B-MNVJE

40,000

5**/21.15(380 V.)

65,800

8

LKBV 48 B-MNVJE

48,000

UCP/18.00(220 V.)

67,500

9

LKBV 54 B-MNVJE

53,739

UCP/17.00(380 V.)

73,700

10

LKBV 60 B-MNVJU

60,000

UCP/16.89(380 V.)

75,400

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

Visitors: 442,945