แบบแขวนใต้ฝ้า

AMENA   ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า

 


SK - Series

ฟอกอากาศ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

 ตั้งพื้นได้หรือแขวนใต้ฝ้าได้ 

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

SK 13 BA-MNVKE

13,000

5*/220V.

22,200

2

SK 18 BA-MNVJE

19,000

5/220V.

26,100

3

SK 24 BA-MNVJE

26,000

5/220V.

30,800

4

SK 30 B-MNVLE

31,000

5/220V.

37,900

 

 แขวนใต้ฝ้าได้อย่างเดียว 

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

5

SK 36 B-MNVTE

36,200

5/220 V.

42,700

6

SK 36 B-MNVTE

36,200

5/380 V.

42,700

7

SK 40 B-MNVJE

40,000

5/220 V.

50,900

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.) 

 

แบบแขวนใต้ฝ้าอย่างเดียว  

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

8

SK 44 B-MNVJU

44,000

- /380 V.

47,900

9

SK 48 B-MNVJU

48,000

- /380 V.

49,900

10

SK 60 B-MNVJU

60,000

- /380 V.

56,900

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 กดเข้าดู Catalog

 

SKV - Series DC. INVERTER

ประหยัดไฟเบอร์ 5   3 ดาว

ฟอกอากาศ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

แบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าได้

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

SKV 13 B-MNVKE

13,000

5**/220V.

29,100

2

SKV 18 B-MNVKE

18,100

5**/220V.

32,900

3

SKV 24 B-MNVKE

26,000

5**/220V.

36,300

4

SKV 30 B-MNVJE

30,500

5***/220V.

42,100

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

แบบแขวนใต้ฝ้าอย่างเดียว

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

5

SKV 35 B-MNVJE

36,200

5**/220 V.

45,300

6

SKV 35 B-MNVJE

36,200

5**/380 V.

52,700

7

SKV 36 B-MNVJE

36,500

5***/220 V.

49,100

8

SKV 36 B-MNVJE

36,500

5***/380 V.

56,700

9

SKV 40 B-MNVJE

40,000

5***/220 V.

51,800

10

SKV 40 B-MNVJE

40,000

5**/380 V.

59,500

11

SKV 48 B-MNVKU

48,000

UCP/380 V.

64,200

12

SKV 54 B-MNVKU

53,739

UCP/380 V.

70,300

13

SKV 60 B-MNVKU

60,000

UCP/380 V.

72,500

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

กดเข้าดู Catalog

 
 
Visitors: 326,902