แบบแขวนใต้ฝ้า

AMENA


SK - Series

ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) / น้ำยา R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ตั้งพื้นได้หรือแขวนใต้ฝ้าได้ / มีเบอร์ 5

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

SK 13 BA-MNVKE

13,000

5*/14.16/220V.

22,800

2

SK 18 BA-MNVJE

19,000

5/13.54/220V.

26,700

3

SK 24 BA-MNVTE

25,500

5/220V.

30,500

4

SK 30 B-MNVJE

32,000

5/12.73/220V.

38,300

แขวนใต้ฝ้าได้อย่างเดียว / มีเบอร์ 5

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

5

SK 36 B-MNVTE

36,200

5//12.65/220 V.

42,500

6

SK 36 B-MNVTE

36,200

5/12.94/380 V.

44,500

7

SK 40 B-MNVJE

40,000

5/12.87/380 V.

50,600

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

มอก. (ไม่มีเบอร์ 5)

รุ่น 30,48,60 ตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าได้ , 36,44 แขวนใต้ฝ้าได้อย่างเดียว

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

8

SK 30 B-MNVJM

30,000

มอก. /10.79/220 V.

34,200

9

SK 36 B-MNVJM

36,200

มอก./10.98/220 V.

39,300

10

SK 36 B-MNVJM

36,800

มอก./10.95/380 V.

40,600

11

SK 44 B-MNVJU

44,000

UCP/11.68/380 V.

47,600

12

SK 48 B-MNVJU

48,000

UCP/11.33/380V.

49,500

13

SK 60 B-MNVJU

60,000

UCP/10.71/380 V.

55,900

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 

SKV - Series DC. INVERTER

ประหยัดไฟเบอร์ 5   3 ดาว

ฟอกอากาศ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบ INVERTER /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

แบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าได้

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

SKV 13 B-MNVKE

13,000

5**/21.94/220V.

29,600

2

SKV 18 B-MNVKE

18,100

5**/20.34/220V.

33,400

3

SKV 24 B-MNVKE

26,000

5**/21.11/220V.

36,600

4

SKV 30 B-MNVJE

30,500

5***/21.83/220V.

41,800

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

แบบแขวนใต้ฝ้าอย่างเดียว

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

5

SKV 35 B-MNVJE

36,200

5**/20.39/220 V.

45,100

6

SKV 35 B-MNVJE

36,200

5**/19.25/380 V.

52,300

7

SKV 36 B-MNVJE

36,500

5***/21.54/220 V.

48,700

8

SKV 36 B-MNVJE

36,500

5***/21.62/380 V.

56,200

9

SKV 40 B-MNVJE

40,000

5***/21.63/220 V.

51,400

10

SKV 40 B-MNVJE

40,000

5**/20.04/380 V.

59,000

11

SKV 48 B-MNVKU

48,000

UCP/18.07/380 V.

63,000

12

SKV 54 B-MNVKU

53,739

UCP/16.07/380 V.

69,100

13

SKV 60 B-MNVKU

60,000

UCP/15.95/380 V.

70,800

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

Visitors: 438,716