แบบแขวนใต้ฝ้า

AMENA   ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า

 


SK - Series

ฟอกอากาศ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

SK 13 BA-MNVKE

13,000

5*/14.16 (220V.)

17,000

20,500

2

SK 18 BA-MNVJE

19,000

5/13.54 (220V.)

20,400

24,400

3

SK 24 BA-MNVJE

26,000

5/13.60 (220V.)

23,900

28,400

4

SK 30 B-MNVLE

31,000

5/13.04 (220V.)

30,300

35,300

5

SK 36 B-MNVJE

37,200

5/13.00 (220 V.)

34,900

40,900

6

SK 36 B-MNVJE

36,500

5/13.28 (380 V.)

35,900

41,900

7

SK 40 B-MNVJE

40,000

5/12.87 (220 V.)

40,300

46,800

8

SK 44 B-MNVJU

44,000

UCP/11.68(380 V.)

36,900

43,900

9

SK 48 B-MNVJU

48,000

UCP/11.33(380 V.)

39,800

46,800

10

SK 54 B-MNVJU

53,739

UCP/10.69(380 V.)

 43,900

52,400

11

SK 60 B-MNVJU

60,000

UCP/10.71(380 V.)

45,500

55,000

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 กดเข้าดู Catalog

 

SKV - Series DC. INVERTER

ฟอกอากาศ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

SKV 13 B-MNVKE

13,000

5**/21.94 (220V.)

23,200

26,700

2

SKV 18 B-MNVKE

18,100

5**/20.34 (220V.)

26,200

30,200

3

SKV 24 B-MNVKE

26,000

5**/21.11 (220V.)

28,500

33,000

4

SKV 30 B-MNVJE

30,500

5***/21.83 (220V.)

34,900

39,900

5

SKV 35 B-MNVJE

36,200

5**/20.39 (220 V.)

36,500

42,500

6

SKV 35 B-MNVJE

36,200

5***/19.25 (380 V.)

43,900

49,900

7

SKV 36 B-MNVJE

36,500

5***/21.54 (220 V.)

38,500

44,500

8

SKV 36 B-MNVJE

36,500

5***/21.62(380 V.)

44,900

50,900

9

SKV 40 B-MNVJE

40,000

5***/21.63(220 V.)

42,800

49,300

10

SKV 40 B-MNVJE

40,000

5**/20.04(380 V.)

 47,900

54,400

11

SKV 48 B-MNVKU

48,000

UCP/18.07(380 V.)

56,200

63,700

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 กดเข้าดู Catalog

 
 
Visitors: 311,430