แบบกระจายลม 4 ทิศทาง( CASSETTE TYPE)

DAIKIN

 

FCC-AV1S  -  หน้ากากธรรมดา

แบบกระจายลม 8 ทิศทาง รุ่น STANDARD  (เลือกหน้ากากมีไฟเพิ่ม 3,500  บาท)

ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์ 5  รีโมทไร้สาย(เลือกมีสายเพิ่ม 2,500 บาท)  น้ำยา  R32

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCC-18 AV1S

18,500

220 V.

29,100

33,600

2

FCC-24 AV1S

24,000

220 V.

34,200

39,200

3

FCC-30 AV1S

29,000

220 V.

41,300

46,800

4

FCC-36 AV1S

33,400

220 V.

46,400

52,400

5

FCC-42 AV1S/AY1S

41,000

380 V.

52,800

59,800

6

FCC-46 AV1S/AY1S

44,500

380 V.

58,700

66,200

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

แบบกระจายรอบทิศทาง  FCFV-AV1S

เน้นฟอกอากาศยังยั้งเชื้อโรคและสสารอันตราย มีแผ่นกรอง PM 2.5 

  ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์ 5  รีโมทไร้สาย (รีโมทมีสายเพิ่ม 2,500 บาท) น้ำยา  R32

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCFV-18 AV1S9

18,700

220 V.

45,100

49,600

2

FCFV-24 AV1S9

24,500

220 V.

55,400

60,400

3

FCFV-30 AV1S9

29,300

220 V.

59,800

65,300

4

FCFV-36 AV1S9

35,800

220 V.

64,900

70,900

5

FCFV-42 AY1S9

42,000

380 V.

72,600

79,600

6

FCFV-46 AY1S9

45,000

380 V.

75,800

83,300

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

 


แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FCFC-EV2S

NEW 2024

ระบบ INVERTER (ตัวถูก)  รีโมทไร้สาย น้ำยา  R32

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCFC-13 EV2S

13,600

5*/19.30/220 V.

32,400

36,900

2

FCFC-18 EV2S

18,000

5*/19.00/220 V.

42,000

46,500

3

FCFC-24 EV2S

24,000

5*/18.88/220 V.

50,900

55,900

4

FCFC-30 EV2S/EY2S

30,000

5/17.15/220/380 V.

54,800

60,300

5

FCFC-36 EV2S/EY2S

36,000

5/16.73/220/380 V.

62,600

68,600

6

FCFC-42 EY2S

42,600

5*/16.10/380 V.

67,600

74,600

7

FCFC-48 EY2S

48,000

5*/16.10/380 V.

69,000

76,500

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)