แบบกระจายลม 4 ทิศทาง( CASSETTE TYPE)

DAIKIN

 

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FCNQ-MV2S

  ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์ 5  รีโมทไร้สาย (รีโมทมีสายลด 2,000 บาท) น้ำยา  R410A

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

FCNQ-13 MV2S/RNQ-13 MV2S

13,600

220 V.

35,000

2

FCNQ-18 MV2S/RNQ-18 MV2S

18,000

220 V.

45,200

3

FCNQ-24 MV2S/RNQ-24 MV2S

24,000

220 V.

54,600

4

FCNQ-30 MV2S/RNQ-30 MV2S/Y2S

30,000

220/380 V.

59,600

5

FCNQ-36 MV2S/RNQ-36 MV2S/Y2S

36,000

220/380 V.

65,200

6

FCNQ-42 MV2S/RNQ-13 MY2S

42,000

380 V.

73,200

7

FCNQ-48 MV2S/RNQ-13 MY2S

48,000

380 V.

75,500

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

แบบกระจายรอบทิศทาง  FCFV-AV1S  (NEW 2022)

เน้นฟอกอากาศยังยั้งเชื้อโรคและสสารอันตราย มีแผ่นกรอง PM 2.5 

  ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์ 5  รีโมทไร้สาย (รีโมทมีสายเพิ่ม 2,500 บาท) น้ำยา  R32

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

FCFV-18 AV1S/RGF-18 AV1S

18,700

220 V.

43,900

2

FCFV-24 AV1S/RGF-24 AV1S

24,500

220 V.

53,300

3

FCFV-30 AV1S/RGF-30 AV1S

29,300

220 V.

57,700

4

FCFV-36 AV1S/RGF-36 AV1S

35,800

220 V.

63,300

5

FCFV-42 AV1S/RGF-42 AV1S

42,000

380 V.

70,000

6

FCFV-46 AV1S/RGF-46 AV1S

46,400

380 V.

72,900

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

FCC-AV1S  -  หน้ากากธรรมดา NEW MODEL 2022

แบบกระจายลม 8 ทิศทาง รุ่น STANDARD  (เลือกหน้ากากมีไฟเพิ่ม 2,800  บาท)

ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์ 5  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32

(เลือกมีสายเพิ่ม 2,000 บาท สายรีโมทคอนโทรลไม่รวมในชุดต้องจัดหาเอง)

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  จากโรงงานไดกิ้นโดยตรง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

FCC-18 AV1S/RC-18 AV1S

18,500

220 V.

33,300

2

FCC-24 AV1S/RC-24 AV1S

21,800

220 V.

38,800

3

    FCC-30 AV1S/RC-30 AV1S

29,000

220 V.

46,200

4

    FCC-24 AV1S/RC-24 AV1S

33,400

220 V.

51,600

5

FCC-36 AV1S/RC-36 AV1S

41,000

380 V.

58,800

6

FCC-46 AV1S/RC-46 AV1S

44,500

380 V.

65,400

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)