แบบแขวนใต้ฝ้า

GREE 

CEILING  TYPE  -  แบบแขวนใต้ฝ้า

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / เบอร์ 5 / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

1

GULD-18 ZD(N)

18,077

5

18.53

220 V.

29,300

2

GULD-24 ZD(N)

24,286

5

18.05

220 V.

35,300

3

GULD-30 ZD(N)

30,557

5**

18.60

220 V.

38,200

4

GULD-36 ZDI

37,000

5*

18.08

220 V.

43,800

5

GULD-42 ZDI

44,000

5**

17.57

220 V.

56,600

6

GULD-48 ZDI

49,000

5*

16.79

220 V.

63,900

7

GULD-60 ZDI

56,000

5*

16.51

220 V.

69,300

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

CEILING  TYPE  -  แบบแขวนใต้ฝ้า

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / มอก. / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

1

GULD-120 ZDI

42,000

มอก.

10.18

220 V.

47,900

2

GULD-140 ZDI

47,800

มอก.

10.80

220 V.

57,100

3

GULD-160 ZDI

54,500

มอก.

10.73

220 V.

64,900

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

 

CEILING  TYPE  -  แบบแขวนใต้ฝ้า

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / มอก. / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้ง

1

GUD-140 ZD

45,700

มอก.

10.63

380 V.

65,200

2

GULD-160 ZD

54,500

มอก.

10.09

380 V.

70,200

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

 

 

Visitors: 416,019