เงื่อนไขการติดตั้ง

เงื่อนไขการติดตั้ง

สั่งซื้อตัวเครื่องราคาพร้อมติดตั้ง    ร้านให้อุปกรณ์การติดตั้งดังนี้ 

อุปกรณ์ที่ร้านจัดให้ลูกค้าตามที่ระบุ  ถ้าไม่มีส่วนเกินจากที่กำหนดให้จะไม่มีการเก็บค่าอุปกรณ์เพิ่ม 

เว้นแต่ถ้ากรณีมีส่วนเกิน

ทางร้านต้องขอเก็บค่าอุปกรณ์ส่วนเกินเพิ่มคิดตามหน้างานจริง (คิดตามจริง ให้ตามจริง ไม่เอาเปรียบลูกค้า)

อุปกรณ์การติดตั้งเบื้องต้นที่ร้านจัดให้กับลูกค้า  (ถ้าไม่เกินจากนี้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)

กรณีมีส่วนเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

1.  ท่อน้ำยาหุ้มฉนวนระยะไม่เกิน  4  เมตร  ฟรี

( กรณีมีส่วนเกิน มีค่าท่อน้ำยาเพิ่มคิดตามระยะที่เกินจาก 4 เมตร ช่างจะแจ้งลูกค้าหน้างานวันที่ติดตั้ง )

ส่วนเกินเมตรละ  450  บาทสำหรับขนาด  9000-12000  บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ  550  บาทสำหรับขนาด  15000-24000  บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ  650  บาทสำหรับขนาด  28000-36000  บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ  700  บาทสำหรับขนาด  38000-48000  บีทียู

2.  สายไฟระยะไม่เกิน  10  เมตร จาก แฟนคอยล์(ตัวในบ้าน)ถึงคอนเดนซิ่ง(ตัวนอกบ้าน)   ฟรี 

( กรณีมีส่วนเกิน มีค่าเดินสายไฟเพิ่มคิดตามระยะที่เกินจาก 10 เมตร ช่างจะแจ้งลูกค้าหน้างานวันที่ติดตั้ง )

ส่วนเกินเมตรละ  50  บาทขึ้นอยู่กับขนาดค่าบีทียู

ส่วนเกินเมตรละ  70 บาท เบอร์ 4 กับขนาด 30000-42000 บีทียู

สำหรับไฟ 380 v. คิดตั้งแต่เมตรแรกที่เดินสายดมนไฟถึงคอยล์ร้อน เมตรละ  250 บาท เบอร์ 2.5 เดิน 5เส้น กับขนาด 36000-60000 บีทียู

3.  เบรกเกอร์ 20 แอมป์(สำหรับไฟ 220 v.)  1 ชุด ฟรี

(ขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้)

กรณีต้องการเป็นเบรกเกอร์ในตู้เซอร์กิตลูกค้า  ทางลูกค้าต้องจัดซื้อให้กับช่างติดตั้งที่ร้านเพราะไม่ได้รวม(ต้องใช้เหมือนกันกับตัวที่ติดในตู้เซอร์กิต) ถ้าเป็นเบรกเกอร์ไฟ 380v. คิดเพิ่ม 1,800 บาท(ค่าของ+ค่าแรง)

4.  ขายางรองตั้งพื้น หรือ  ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ (QM) 1 ชุด  ฟรี 

( ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้ )

กรณีเปลี่ยนเป็นขากระเช้าเพิ่ม  500  บาท   

(ถ้าเป็นคอนโดลุมพีนี  ต้องแปลงขากระเช้าและใช้เกรียวตลอดยึดพื้นบนเพดานมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชุดละ 1,000 บาท (ขา+สลิง+บุ๊คยึด)   

ใช้กริวปรับทิศทางลมเพิ่ม สำหรับขนาด 9000-12000บีทียู ราคา 750 บาท สำหรับขนาด 15000-24000 บีทียู ราคา 950 บาท ถ้าให้ไปติดตั้งหลังจากติดแอร์แล้วอีกวัน จะมีค่าแรงค่าเข้าไปติดตั้งให้ (ค่าน้ำมัน) คิดเพิ่ม 500 บาท

5.  ท่อน้ำทิ้งระยะไม่เกิน  4 เมตร  ฟรี

(ขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้)

ส่วนเกินเมตรละ  30  บาท  วัดจากหน้างานติดตั้งจริง ( ทางร้านเล็งเห็นปัญหาหลังการติดตั้งไปเกิน 1 ปี จึงจะไม่ใช้ท่อบางหรือท่อขนาดเล็ก ทางร้านใช้ท่อขนาด 4 หุนสีขาวให้ลูกค้าเพื่อทนทาน ,การระบายน้ำทิ้งได้ดี ไม่ตันไว )

6.  รางครอบท่อน้ำยาระยะไม่เกิน  เมตร  อุปกรณ์รางที่ให้  หัวกระโหลก ข้องอ ต่อตรง,ตัวจบ อย่างละ 1 ตัว   ฟรี

(ขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้)

ส่วนเกินเมตรละ  250  บาท วัดจากหน้างานติดตั้งจริง

ส่วนเพิ่ม  หัวกระโหลก, ข้องอ, เข้ามุม, ต่อตรงตัวละ 45  บาท

ส่วนเพิ่ม  ข้ามคาน, ท่อย่น   ตัวละ  100  บาท

  

หมายเหตุ :

ก่อนการติดตั้งช่างจะแจ้งตำแหน่งรายละเอียดการติดตั้งและส่วนเกิน(ถ้ามีส่วนเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)ช่างจะแจ้งล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนทุกครั้งก่อนทำการติดตั้ง   ตำแหน่งที่ติดตั้งไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนตัวเครื่องได้ (กรณีลูกค้าไม่ได้อยู่ดูหน้างานเองต้องแจ้งคนที่อยู่ดูให้ชัดเจนเพราะถ้าทางร้านติดตั้งไปแล้วจะไม่สามารถย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนสินค้าได้) ทางร้านจะถือว่าได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยแล้ว 

งานเพิ่มนอกเหนือจากเงื่อนไขการติดตั้ง :

Ø  กรีดสกัดผนังฝังท่อน้ำยา  หรือ  ท่อน้ำทิ้ง  มีค่าสกัดเพิ่มคิดเมตรละ  500  บาทต่อเมตร  

Ø  การเดินท่อน้ำยาบนฝ้า  (หน้างานฝ้าปิด)  กรณีไม่มีช่องเซอร์วิส  ทางช่างต้องเจอะเปิดฝ้าเพื่อเดินท่อน้ำยา ทางร้านต้องแจ้งล่วงหน้าว่าทางร้านไม่ได้รวมการเก็บงานฝ้าให้ลูกค้า  ต้องให้ทางลูกค้าให้ช่างฝ้าเข้ามาเก็บงานให้และลูกค้าต้องเป็นจ่ายค่าจ้างกับช่างฝ้าเอง

Ø  เพิ่มกริวปรับทิศทางลมร้อนตัวนอกอาคาร  เป็นอุปกรณ์เสริมลูกค้าสั่งซื้อได้ในราคา  สำหรับขนาด  9000-12000  บีทียูราคา  750  บาทสำหรับขนาด  15000-24000  บีทียู  ราคา  950  บาท  (เป็นกริวแผ่นเหล็กทำสีกันสนิมทนกับสภาวะอากาศภายนอก)

Ø  ติดตั้งคอนโดลุมพีนี  จะมีค่าอุปกรณ์เพิ่ม  ขากระเช้า+เส้นเหล็กเกลียวตลอด 4 เส้นเพื่อดัดแปลงยึดขากระเช้าบนฝ้าเพดานปูนสำหรับวางคอนเดนซิ่ง  คิด 1,000 บาท  และถ้าใส่กริวปรับทิศทางลม คิดราคาตามขนาด

Ø  เพิ่มปั๊มดูดน้ำทิ้ง(กาลักน้ำ)  กรณีไม่มีจุดเดินท่อน้ำทิ้ง   ปั๊มดูดน้ำทิ้ง(กาลักน้ำ)  ราคาพร้อมติด  3,200  บาท  เดินสายท่อน้ำทิ้งให้ 20  เมตร  ส่วนเกินเมตรละ  15  บาท (เนื่องจากปั๊มถือว่าเป็นอะไหล่จะไม่มีรับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งร้านไม่ค่อยแนะนำลูกค้าถ้าหาจุดน้ำทิ้งได้จะดีกว่าในระยะยาว)   

Ø  สั่งทำขาเหล็กเสริมเพื่อตั้งคอนเดนซิ่งให้สูงจากพื้น  หรือทำขาเหล็กรับคอมเป็นแนวยาวทางร้านจะแจ้งราคาตามขนาดให้ทราบ

Ø  ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่น ๆ  ถ้ามีแจ้งราคาตามงานที่เพิ่มนั้น ๆ

 

###  ทางร้านรบกวนลูกค้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ/สั่งจ้างงาน  ###

 

Visitors: 433,398