เงื่อนไขการติดตั้ง

เงื่อนไขการติดตั้ง

ราคาหน้าเว็บจะมีราคาเครื่องและราคาพร้อมติดตั้ง

การณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าพร้อมติดตั้งจากทางร้านได้จัดอะไหล่และอุปกรณ์การติดตั้งให้ลูกค้าตามที่ระบุดังต่อไปนี้

                                         1.  ท่อน้ำยาหุ้มฉนวนระยะ  4  เมตร  (ส่วนเกินเมตรละ  400  บาทสำหรับขนาด  9000-12000  บีทียู)

                                                              (ส่วนเกินเมตรละ  500  บาทสำหรับขนาด  15000-24000  บีทียู)

                                                              (ส่วนเกินเมตรละ  600  บาทสำหรับขนาด  25000-30000  บีทียู)

                                                               (ส่วนเกินเมตรละ  700  บาทสำหรับขนาด  36000-48000  บีทียู)

                                          2.  สายไฟระยะ  10  เมตร จาก แฟนคอยล์(ใน)ถึงคอนเดนซิ่ง(นอก) (ส่วนเกินเมตรละ  50-80  บาทขึ้นอยูกับขนาดค่าบีทียู)

                                          3.  เบรกเกอร์  20 แอมป์  ( สำหรับไฟ 220 v.)  1 ชุด  กรณีต้องการเป็นเบรกเกอร์ในตู้เซอร์กิตลูกค้าต้องจัดซื้อให้ที่ร้าน

                                          4.  ขายางรองตั้งพื้นหรือขาแขวนคอมเพรสเซอร์ (QM) 1 ชุด(กรณีเปลี่ยนเป็นขากระเช้าเพิ่ม  800  บาท )  ถ้าเป็นคอนโด

                                              ลุมพีนีต้องแปลงขากระเช้าและใช้เกรียวตลอดยึดพื้นบนเพดานมีค่าใช้จ่ายเพิ่มชุดละ  1,000 บาท(ขา+สลิง+บุ๊คยึด)   

                                          5.  ท่อน้ำทิ้งสีขาว  4 เมตร  ( ส่วนเกินเมตรละ  30  บาท  วัดจากหน้างานติดตั้งจริง )

                                          6.  รางครอบท่อน้ำยา  4 เมตร  (ส่วนเกินเมตรละ  300  บาท วัดจากหน้างานติดตั้งจริง )

                                           

                          หมายเหตุ:    ก่อนการติดตั้งช่างจะแจ้งตำแหน่งรายละเอียดการติดตั้งและส่วนเกิน(ถ้ามีส่วนเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)ช่างจะแจ้งล่วงหน้ากับ  

                    ลูกค้าก่อนทุกครั้งก่อนทำการติดตั้ง   ตำแหน่งที่ติดตั้งไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนตัวเครื่องได้ (กรณี  

                    ลูกค้าไม่ได้อยู่ดูหน้างานเองต้องแจ้งคนที่อยู่ดูให้ชัดเจนเพราะถ้าทางร้านติดตั้งไปแล้วจะไม่สามารถย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนสินค้าได้)  

                     ทางร้านจะถือว่าได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยแล้ว

 

 งานเพิ่มนอกเหนือจากเงื่อนไขการติดตั้ง

                       1.  กรีดสกัดผนังฝังท่อน้ำยา  หรือ  ท่อน้ำทิ้ง  มีค่าสกัดเพิ่มคิดเมตรละ  500  บาทต่อเมตร  

                      2.  การเดินท่อน้ำยาบนฝ้า  (หน้างานฝ้าปิด)กรณีไม่มีช่องเซอร์วิส  ทางช่างต้องเจอะเปิดฝ้าเพื่อเดินท่อน้ำยา ทางร้านต้องแจ้ง

                       ล่วงหน้าว่าทางร้านไม่ได้รวมการเก็บงานฝ้าให้ลูกค้า  ต้องให้ทางลูกค้าให้ช่างฝ้าเข้ามาเก็บงานให้และลูกค้าต้องเป็นจ่ายค่าจ้างกับช่างฝ้าเอง

                      3.  เพิ่มกริวปรับทิศทางลมร้อนตัวนอกอาคาร  เป็นอุปกรณ์เสริมลูกค้าสั่งซื้อได้ในราคา  สำหรับขนาด  9000-12000  บีทียูราคา  750  บาท

                      สำหรับขนาด  15000-24000  บีทียู  ราคา  950  บาท(เป็นกริวแผ่นเหล็กทำสีกันสนิมทนกับสภาวะอากาศภายนอก)

                      4.  เพิ่มปั้มดูดน้ำทิ้ง(กาลักน้ำ)  กรณีไม่มีจุดเดินท่อน้ำทิ้ง   ปั้มมี 2  ขนาด  ราคาปั้มรวมติดตั้ง  ปั้มขนาดเล็ก  ราคา  2,250  บาท 

                      ปั้มขนาดใหญ่กว่า  ราคา  2,850  บาท  เดินสายท่อน้ำทิ้งให้ 20  เมตร  ส่วนเกินเมตรละ  15  บาท(เนื่องจากปั้มถือว่าเป็นอะไหล่จะไม่มีรับ

                      ประกันสินค้าจากผู้ผลิตซึ่งร้านไม่ค่อยแนะนำลูกค้าถ้าหาจุดน้ำทิ้งได้จะดีกว่าในระยะยาว  )   

                       5.  สั่งทำขาเหล็กเสริมเพื่อตั้งคอนเดนซิ่งให้สูงจากพื้น  หรือทำขาเหล็กรับคอมเป็นแนวยาว  ทางร้านจะแจ้งราคาตามขนาดให้ทราบ

                       6.  ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่น ๆถ้ามีแจ้งราคาตามงานที่เพิ่มนั้น ๆ

 

###  ทางร้านรบกวนลูกค้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ/สั่งจ้างงาน  ###


Visitors: 237,531