เงื่อนไขการติดตั้ง

เงื่อนไขการติดตั้ง

ราคาหน้าเว็บจะมีราคาเครื่องและราคาพร้อมติดตั้ง    อุปกรณ์การติดตั้งดังนี้  ช่องรายการที่ 1  (ถ้าไม่มีส่วนเกินไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

         อุปกรณ์เบื้องต้นที่ร้านจัดให้กับลูกค้า

                   กรณีมีส่วนเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

1.  ท่อน้ำยาหุ้มฉนวนระยะไม่เกิน  4  เมตร  ฟรี  

ส่วนเกินเมตรละ  400  บาทสำหรับขนาด  9000-12000  บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ  500  บาทสำหรับขนาด  15000-24000  บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ  600  บาทสำหรับขนาด  28000-36000  บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ  700  บาทสำหรับขนาด  38000-48000  บีทียู

2.  สายไฟระยะไม่เกิน  10  เมตร จาก แฟนคอยล์(ใน)ถึงคอนเดนซิ่ง(นอก)   ฟรี

ส่วนเกินเมตรละ  50-80  บาทขึ้นอยู่กับขนาดค่าบีทียู

3.  เบรกเกอร์ 20 แอมป์(สำหรับไฟ 220 v.)  1 ชุด ฟรี

กรณีต้องการเป็นเบรกเกอร์ในตู้เซอร์กิตลูกค้า  ทางลูกค้าต้องจัดซื้อให้กับช่างติดตั้งที่ร้านเพราะไม่ได้รวม(ต้องใช้เหมือนกันกับของเดิม)

4.  ขายางรองตั้งพื้นหรือขาแขวนคอมเพรสเซอร์ (QM) 1 ชุด  ฟรี

(ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้)

กรณีเปลี่ยนเป็นขากระเช้าเพิ่ม  500  บาท  

(ถ้าเป็นคอนโดลุมพีนี  ต้องแปลงขากระเช้าและใช้เกรียวตลอดยึดพื้นบนเพดานมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชุดละ 1,000 บาท (ขา+สลิง+บุ๊คยึด)   

5.  ท่อน้ำทิ้งระยะไม่เกิน  4 เมตร  ฟรี  

ส่วนเกินเมตรละ  30  บาท  วัดจากหน้างานติดตั้งจริง

6.  รางครอบท่อน้ำยาระยะไม่เกิน  เมตร ฟรี 

(ขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้)

ส่วนเกินเมตรละ  300  บาท วัดจากหน้างานติดตั้งจริง 

  

หมายเหตุ :

ก่อนการติดตั้งช่างจะแจ้งตำแหน่งรายละเอียดการติดตั้งและส่วนเกิน(ถ้ามีส่วนเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)ช่างจะแจ้งล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนทุกครั้งก่อนทำการติดตั้ง   ตำแหน่งที่ติดตั้งไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนตัวเครื่องได้ (กรณีลูกค้าไม่ได้อยู่ดูหน้างานเองต้องแจ้งคนที่อยู่ดูให้ชัดเจนเพราะถ้าทางร้านติดตั้งไปแล้วจะไม่สามารถย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนสินค้าได้) ทางร้านจะถือว่าได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยแล้ว

 

งานเพิ่มนอกเหนือจากเงื่อนไขการติดตั้ง

Ø  กรีดสกัดผนังฝังท่อน้ำยา  หรือ  ท่อน้ำทิ้ง  มีค่าสกัดเพิ่มคิดเมตรละ  500  บาทต่อเมตร  

Ø  การเดินท่อน้ำยาบนฝ้า  (หน้างานฝ้าปิด)กรณีไม่มีช่องเซอร์วิส  ทางช่างต้องเจอะเปิดฝ้าเพื่อเดินท่อน้ำยา ทางร้านต้องแจ้งล่วงหน้าว่าทางร้านไม่ได้รวมการเก็บงานฝ้าให้ลูกค้า  ต้องให้ทางลูกค้าให้ช่างฝ้าเข้ามาเก็บงานให้และลูกค้าต้องเป็นจ่ายค่าจ้างกับช่างฝ้าเอง

Ø  เพิ่มกริวปรับทิศทางลมร้อนตัวนอกอาคาร  เป็นอุปกรณ์เสริมลูกค้าสั่งซื้อได้ในราคา  สำหรับขนาด  9000-12000  บีทียูราคา  750  บาทสำหรับขนาด  15000-24000  บีทียู  ราคา  950  บาท(เป็นกริวแผ่นเหล็กทำสีกันสนิมทนกับสภาวะอากาศภายนอก)

Ø  เพิ่มปั๊มดูดน้ำทิ้ง(กาลักน้ำ)  กรณีไม่มีจุดเดินท่อน้ำทิ้ง   ปั๊มมี 2  ขนาด  ราคาปั๊มรวมติดตั้ง  ปั๊มขนาดเล็ก  ราคา  2,250  บาท ปั๊มขนาดใหญ่กว่า  ราคา  2,850  บาท  เดินสายท่อน้ำทิ้งให้ 20  เมตร  ส่วนเกินเมตรละ  15  บาท(เนื่องจากปั๊มถือว่าเป็นอะไหล่จะไม่มีรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตซึ่งร้านไม่ค่อยแนะนำลูกค้าถ้าหาจุดน้ำทิ้งได้จะดีกว่าในระยะยาว  )   

Ø  สั่งทำขาเหล็กเสริมเพื่อตั้งคอนเดนซิ่งให้สูงจากพื้น  หรือทำขาเหล็กรับคอมเป็นแนวยาว  ทางร้านจะแจ้งราคาตามขนาดให้ทราบ

Ø  ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่น ๆถ้ามีแจ้งราคาตามงานที่เพิ่มนั้น ๆ

 

###  ทางร้านรบกวนลูกค้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ/สั่งจ้างงาน  ###

Visitors: 300,424