แบบแขวนใต้ฝ้า

MITSUBISHI  HEAVY  DUTY CEILING  TYPE - ระบบธรรมดา FIXED SPEED

แบบแขวนใต้ฝ้า /รีโมทไร้สาย (เลือกแบบมีสายเพิ่ม  1,500 บาท)/เบอร์ 5/น้ำยา R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

ค่า  BTU.

No.

ค่า  Seer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

FDE- 50 CNVX-S1

18,252

5

13.41

220 V.

24,500

29,000

2

FDE- 71 CNVX-S1

23,871

5

13.14

220 V.

28,300

33,300

3

FDE-100 CNV-S1

36,195

5*

13.20

220 V.

37,900

43,900

4

FDE-100 CSV-S1

36,301

5

13.00

380 V.

37,900

44,400

5

FDE-125 CSV-S1

42,650

5*

10.25

380 V.

41,800

48,800

6

FDE-140 CSV-S1

49,474

5*

10.99

380 V.

47,500

55,500

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ กรณีเป็นระบบไฟ380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม 

 

CEILING  TYPE - INVERTER R32

แบบแขวนใต้ฝ้า/รีโมทไร้สายหรือมีสายราคาเท่ากัน/เบอร์ 5/น้ำยา R32 

รับประกันสินค้า  อะไหล่  5 ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

FDE- 40 YA-W1

14,720

5**

20.92

220 V.

26,800

31,300

2

FDE- 50 YA-W1

18,093

5*

19.69

220 V.

27,200

31,700

3

FDE- 60 YA-W1

20,823

5

17.03

220 V.

28,200

33,200

4

FDE- 71 YA-W1

25,087

5*

19.99

220 V.

32,700

37,700

5

FDE-100 YA-W1

36,621

5***

 20.34 

220 V.

42,200

48,200

6

FDE-125 YA-W1

40,915

5***

 18.99 

220 V.

48,200

55,200

7

FDE-140 YA-W1

47,353

5*

 17.50

220 V.

53,700

61,700

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ  กรณีเป็นระบบไฟ380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

Visitors: 438,717