แบบแขวนใต้ฝ้า

MITSUBISHI HEAVY  DUTY


 picture

 CEILING  TYPE - แบบแขวนใต้ฝ้าได้

ระบบธรรมดา /รีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม  1,500 บาท)/เบอร์ 5/น้ำยา R410A

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี  คอมเพรสเซอร์  5 ปี

รุ่น/Model

ค่า  BTU.

No.

ค่า  Seer

ไฟ

รวมติดตั้งราคาพิเศษ

FDE-50CNVX-S1

18,252

5

13.41

220 V.

28,900

FDE-71 CNVX-S1

23,871

5

13.14

220 V.

33,300

FDE-100 CNV-S1

36,195

5

13.20

220 V.

44,000

FDE-100 CSV-S1

36,301

5

13.00

380 V.

44,000

FDE-125 CSV-S1

42,650

-

10.25

380 V.

48,900

FDE-140 CSV-S1

49,474

-

10.99

380 V.

55,800

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ 3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

 picture

CEILING  TYPE - แบบแขวนใต้ฝ้าได้  

ระบบ  INVERTER /รีโมทไร้สาย/เบอร์ 5/น้ำยา R32 

รับประกันสินค้า  อะไหล่  ปี  คอมเพรสเซอร์  ปี

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

รวมติดตั้งราคาพิเศษ

FDE-40 YA-W1

14,720

5

20.92

220 V.

31,300

FDE-50 YA-W1

18,093

5

19.69

220 V.

31,700

FDE-60 YA-W1

20,823

5

17.03

220 V.

33,200

FDE-71 YA-W1

25,087

5

19.99

220 V.

37,900

FDE-100 YA-W1

36,621

5

 19.00 

220 V.

48,300

FDE-125 YA-W1

41,968

5

 19.00 

220 V.

55,500

FDE-140 YA-W1

47,768

5

 19.00 

220 V.

62,200

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์ไฟ3 เฟส  กรณีเป็นระบบไฟ380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

Visitors: 350,021