แบบแขวนใต้ฝ้า

HAIER

 


ระบบ  FIXED SPEED

แบบแขวนใต้ฝ้า / รีโมทไร้สาย / น้ำยา R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  ใบรับประกันสินค้าแนบมากับเครื่อง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

HCFU-18 ASR32

18,000

5/220V.

22,000

26,500

2

HCFU-25 ASR32

25,478

5/220V.

24,200

29,200

3

HCFU-30 ASR32

31,690

5/220V.

29,900

35,400

4

HCFU-36 ASR32

39,287

5/220V.

32,500

38,500

5

HCFU-36 CTR32

39,257

5/380V.

32,500

38,500

6

HCFU-40 ASR32

42,959

5/220V.

40,200

47,200

7

HCFU-40 ATR32

43,855

5/380V.

40,200

47,200

8

HCFU-48 ATR32

48,529

5/380V.

42,200

49,700

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

ระบบ  INVERTER

แบบแขวนใต้ฝ้า / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  ใบรับประกันสินค้าแนบมากับเครื่อง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

HCFI-19 PSR32

19,461

5*/220V.

24,900

29,400

2

HCFI-25 PSR32

25,110

5/220V.

28,200

33,200

3

HCFI-30 PSR32

30,070

5*/220V.

34,700

40,200

4

HCFI-36 PSR32

36,915

5/220V.

36,900

42,900

5

HCFI-60 ETR32

57,832

5*/380V.

38,500

64,000

หมายเหตุ ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 

ระบบ  INVERTER

แบบแขวนใต้ฝ้า / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R32 ( มี WIFI)

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  ใบรับประกันสินค้าแนบมากับเครื่อง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

HCFI-36 ETR32

38,000

5*/380V.

36,900

43,400

2

HCFI-40 ESR32

40,900

5*/220V.

42,400

49,400

3

HCFI-40 ETR32

40,900

5*/380V.

42,400

49,400

4

HCFI-48 ESR32

50,880

5/220 V.

46,100

53,600

5

HCFI-48 ETR32

50,880

5/380 V.

46,100

53,600

หมายเหตุ ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 

Visitors: 416,018