แบบแขวนใต้ฝ้า

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim


 

แบบแขวนใต้ฝ้า

รุ่น  FIXED SPEED / รีโมทไร้สาย / น้ำยา  R410A

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PC-P 18 KAKL

17,400

220V.

29,900

31,900

2

PC-P 24 KAKL

22,500

220V.

32,700

37,700

3

PC-P 30 KAKL

28,300

220V.

35,400

40,900

4

PC-P 36 KAKL

35,500

220/380V.

39,700

45,700

5

PC-P 42 KAKL

42,300

380V.

46,200

53,200

6

PC-P 48 KAKL

45,000

380V.

52,300

59,800

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

แบบแขวนใต้ฝ้า

รุ่น  STANDARD INVERTER  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ค่า SEER

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PCY-M 13 KAL

13,989

5/16.50

220V.

25,200

29,700

2

PCY-M 18 KAL

18,084

5/16.50

220V.

29,000

31,500

3

PCY-M 24 KAL

24,225

5/16.50

220V.

32,600

37,600

4

PCY-M 30 KAL

30,026

5/16.00

220V.

36,200

41,700

5

PCY-M 36 KAL

36,167

5/16.00

220/380V.

43,200

49,200

6

PCY-M 42 KAL

42,000

5/15.00

220/380V.

50,400

57,400

7

PCY-M 48 KAL2

48,000

5/14.50

220/380V.

56,000

63,500

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า

รุ่น  DELUXE INVERTER  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32

ลำดับ

รุ่น/MODEL

ค่า BTU.

ค่า SEER

ระบบไฟ

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PCY-SM 13 KAL2

13,989

5***/23.84

220V.

27,800

32,300

2

PCY-SM 18 KAL2

18,084

5***/24.58

220V.

32,000

36,500

3

PCY-SM 24 KAL2

25,249

5***/23.14

220V.

36,200

41,200

4

PCY-SM 30 KAL2

30,026

5***/21.85

220V.

41,200

46,700

5

PCY-SM 36 KAL2

36,167

5***/21.62

220/380V.

47,900

51,900

6

PCY-SM 42 KAL2

42,000

5**/20.92

220/380V.

55,900

62,900

7

PCY-SM 48 KAL3

48,000

5*/17.39

220/380V.

62,200

69,700

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

Visitors: 438,740