แอร์บ้านขายดี AMENA

AMENA

WALL TYPE -FIXED SPEED R32

สินค้ารับประกันอะไหล่ 2 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

WF/EC 09 B-MNVLE

9,500

5 /13.54

8,400

10,900

2

WF/EC 13 B-MNVLE

12,500

5 /13.76

9,400

11,900

3

WF/EC 18 B-MNVLE

18,100

5 /13.40

14,300

17,300

4

WF/EC 24 B-MNVLE

25,000

5 /13.55

19,500

22,500

 

WALL TYPE  DC. INVERTER R32

สินค้ารับประกันอะไหล่ 2 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

WFV 09 B-MNVKE

9,500

5* /19.48

10,700

13,200

2

WFV 13 B-MNVKE

13,000

5* /19.16

11,700

14,200

3

WFV 18 B-MNVKE

18,200

5* /18.63

17,500

20,500

4

WFV 24 B-MNVKE

25,000

5* /18.79

22,500

25,500

 

Visitors: 243,433