แอร์บ้านขายดี SAIJO DENKI

 SAIJO DENKI

Catalog : http://www.saijo-denki.co.th/swg.php 

                         SMART COOL

                                       รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ    รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 SMART COOL-09 R32  9,442   13.00/เบอร์ 5 10,300 - 12,800 -
2 SMART COOL-12 R32  12,775   12.88/เบอร์ 5 10,800 - 13,300 -
3 SMART COOL-18 R32  19,052   12.85/เบอร์ 5 16,500 - 19,500 -
4 SMART COOL-25 R32  25,204   12.90/เบอร์ 5 21,500 - 24,500 -

 

 

Catalog : http://www.saijo-denki.co.th/turbo_sw.php 

                           TURBO APS

                                           รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ   รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TURBO APS-10 R32  10,134   12.45/เบอร์ 5 11,200 - 13,700 -
2 TURBO APS-14 R32  13,190   13.02/เบอร์ 5 13,300 - 15,800 -
3 TURBO APS-19 R32  19,430   12.64/เบอร์ 5 18,800 - 21,800 -
4 TURBO APS-26 R32  25,325   12.38/เบอร์ 5 24,500 - 27,500 -
5 TURBO APS-30 R32  30,933   11.87/เบอร์ 5 33,500 - 37,500 -
6 TURBO APS-33 R32  34,412   12.17/เบอร์ 5 37,500 - 42,000 -
7 TURBO APS-36 R32  36,313   11.57/เบอร์ 5 42,500 - 48,000 -
8 TURBO APS-40 R32  40,880   11.58/เบอร์ 5 48,500 - 55,000 -

 

Visitors: 76,687