แอร์บ้านขายดี SAIJO DENKI

 SAIJO DENKI

                        SMART COOL

                                  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ    รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 SMART COOL-09 R32  9,442   13.00/เบอร์ 5 10,000 - 12,500 -
2 SMART COOL-12 R32  12,775   12.88/เบอร์ 5 10,700 - 13,200 -
3 SMART COOL-18 R32  19,052   12.85/เบอร์ 5 16,300 - 19,300 -
4 SMART COOL-25 R32  25,201   12.90/เบอร์ 5 21,400 - 24,400 -

 

 

                                 TURBO APS

                                           รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ   รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 TURBO APS-10 R32  10,134   12.45/เบอร์ 5 11,000 - 13,500 -
2 TURBO APS-14 R32  13,190   13.02/เบอร์ 5 12,300 - 14,800 -
3 TURBO APS-19 R32  19,430   12.64/เบอร์ 5 18,700 - 21,700 -
4 TURBO APS-26 R32  25,325   12.38/เบอร์ 5 24,500 - 27,500 -
5 TURBO APS-30 R410A  30,933   12.61/เบอร์ 5 31,800 - 35,800 -
6 TURBO APS-33 R410A  34,412   12.92/เบอร์ 5 35,800 - 40,800 -
7 TURBO APS-36 R410A  36,313   12.66/เบอร์ 5 41,900 - 47,900 -
8 TURBO APS-40 R410A  40,880   12.58/เบอร์ 5 47,500 - 55,000 -

 

 

Visitors: 196,249