แอร์ขนาดใหญ่ - GREE

กรี

ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า 

(ระบบ  INVERTER แบบรีโมทไร้สาย  น้ำยา R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

GLUD 18 ZD/A-T(P)/GLUD 18 W/NHA-T(P)

16,672

5/17.26(220V.)

28,600

33,100

2

GLUD 24 ZD/A-T(P)/GLUD 24 W/NHA-T(P)

24,662

5*/17.84(220V.)

34,200

39,700

3

GLUD 30 ZD/A-T(P)/GLUD 30 W/NHA-T(P)

28,820

5*/17.95(220V.)

35,500

41,500

4

GLUD 36 ZD/A-T(P)/GLUD 36 W/NHA-T(P)

35,490

5**/17.26(220V.)

41,200

47,700

5

GLUD 42 ZD/A-T(P)/GLUD 42 W/NHA-T(P)

40,900

-/3.90(380 V.)

52,500

60,000

6

GLUD 140 ZD/A-T/GLUD 140 W/NHA-X

45,700

-/6.70(380 V.)

65,000

73,000

7

GLUD 160 ZD/A-T/GLUD 160 W/NHA-X

54,500

-/6.10(380 V.)

69,500

79,000

 

ราคาแอร์  แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

(ระบบ  INVERTER แบบรีโมทไร้สาย  น้ำยา R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

GLUD 18 T/A-T(P)/GLUD 18 W/NHA-T(P)

18,772

5*/18.15(220V.)

30,500

35,000

2

GLUD 24 T/A-T(P)/GLUD 24 W/NHA-T(P)

24,181

5*/18.32(220V.)

37,700

43,200

3

GLUD 30 T/A-T(P)/GLUD 30 W/NHA-T(P)

29,792

5*/19.58(220V.)

39,100

45,100

4

GLUD 36 T/A-T(P)/GLUD 36 W/NHA-T(P)

35,313

5*/19.72(220V.)

43,300

49,800

5

GLUD 42 T/A-T(P)/GLUD 42 W/NHA-T(P)

40,900

5/11.36(220V.)

54,700

62,200

6

GLUD 140 T/A-T/GLUD 140 W/NHA-X

45,700

-/6.10(380 V.)

67,400

75,400

7

GLUD 160 T/A-T/GLUD 160 W/NHA-X

49,400

-/6.10(380 V.)

71,800

81,300

 

ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย

(ระบบ  INVERTER แบบรีโมทไร้สาย  น้ำยา R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

GLUD 18 P/A-T(P)/GLUD 18 W/NHA-T(P)

18,220

5*/17.71

28,600

33,100

2

GLUD 24 P/A-T(P)/GLUD 24 W/NHA-T(P)

24,545

5*/18.60

34,800

40,300

3

GLUD 30 PH/A-T(P)/GLUD 30 W/NHA-T(P)

28,977

5*/17.20

35,800

41,800

4

GLUD 36 PH/A-T(P)/GLUD 36 W/NHA-T(P)

34,989

5*/18.53

39,100

45,600

5

GLUD 42 PH/A-T(P)/GLUD 42 W/NHA-T(P)

40,900

5/12.17

50,500

58,000

6

GLUD 140 PH/A-T/GLUD 140 W/NHA-X

45,700

-/5.60

63,200

71,200

7

GLUD 160 PH/A-T/GLUD 160 W/NHA-X

54,500

-/6.10

69,200

78,700

 

 

 

 

 

Visitors: 255,327