แอร์ขนาดใหญ่ - DAIKIN

 DAIKIN


ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า

แบบแขวนใต้ฝ้า  FHNQ-NV2S

(มีประหยัดไฟเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FHNQ-13 NV2S (220 V.)

14,175

5/14.26

18,300

22,300

2

FHNQ-18 NV2S (220 V.)

18,000

5/13.44

22,200

27,200

3

FHNQ-24 NV2S (220 V.)

24,200

5/13.40

29,300

34,800

4

FHNQ-30 NV2S ( 220/380 V.)

30,500

5/13.38

34,700

40,700

5

FHNQ-36 NV2S ( 220/380 V.)

37,500

5/13.20

39,000

45,500

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ) 


แบบแขวนใต้ฝ้า  FHNQ-NV2S

(ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FHNQ-24 MV2S (220 V.)

24,000

2.33 KW.

26,500

31,500

2

FHNQ-30 MV2S (220/380 V.)

30,000

3.07 KW.

31,500

37,500

3

FHNQ-36 MV2S (220/380 V.)

34,100

3.50  KW.

35,000

41,500

4

FHNQ-42 MV2S (380 V.)

42,000

4.51  KW.

41,000

48,000

5

FHNQ-48 MV2S (380 V.)

48,000

5.51 KW.

45,500

54,000

6

FHRN-55 CXV1S (380 V.)

55,000

6.41 KW.

50,500

59,000

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ) 


แบบแขวนใต้ฝ้า  FHA-BV2S

(ระบบ INVERTER (ตัวแพง)  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FHA-13 BV2S (220 V.)

13,040

5***/23.27

27,000

31,000

2

FHA-18 BV2S (220 V.)

18,010

5**/21.20

30,000

34,500

3

FHA-24 BV2S (220 V.)

24,010

5**/22.00

35,900

40,900

4

FHA-30 BV2S (220/380 V.)

30,070

5**/20.72

42,000

48,000

5

FHA-36 BV2S (220/380 V.)

36,600

5**/20.00

47,000

53,500

6

FHA-42 BV2S (220/380 V.)

42,000

-/16.42

50,500

57,500

7

FHA-48 BV2S (220/380 V.)

48,000

-/15.40

56,000

64,500

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ) 


แบบแขวนใต้ฝ้า  FHFC-DV2S

(ระบบ INVERTER (ตัวถูก)  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FHFC-13 DV2S (220 V.)

13,600

5/16.05

25,000

29,000

2

FHFC-18 DV2S (220 V.)

18,000

5/16.05

28,000

32,500

3

FHFC-24 DV2S (220 V.)

24,000

5/16.05

33,500

38,500

4

FHFC-30 DV2S (220/380 V.)

30,000

5/15.00

39,500

45,500

5

FHFC-36 DV2S (220/380 V.)

36,000

5/15.00

43,500

50,500

6

FHFC-42 DV2S (220/380 V.)

42,000

14.02

46,500

53,500

7

FHFC-48 DV2S (220/380 V.)

48,000

13.60

50,500

59,000

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)  


ราคาแอร์  แบบกระจายลม 4 ทิศทาง


แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FCNQ-MV2S

(ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCNQ-13 MV2S (220 V.)

13,600

1.25 KW.

29,300

33,300

2

FCNQ-18 MV2S (220 V.)

18,000

1.70 KW.

38,300

43,300

3

FCNQ-24 MV2S (220 V.)

24,000

2.29  KW.

46,200

51,700

4

FCNQ-30 MV2S (220/380 V.)

30,000

2.73  KW.

50,500

56,500

5

FCNQ-36 MV2S (220/380 V.)

36,000

3.31 KW.

55,200

61,700

6

FCNQ-42 MV2S (380 V.)

42,000

4.15 KW.

61,200

68,200

7

FCNQ-48 MV2S (380 V.)

48,000

5.04 KW.

62,700

71,200

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ) 


FCRN-FXV1S

กระจายลม 8 ทิศทาง (ถ้าเลือกแบบมีไฟคิดเพิ่ม 2,500  บาท)

(ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCRN-18 FXV1S (220 V.)

18,000

1.71 KW.

22,500

27,500

2

FCRN-24 FXV1S (220 V.)

21,800

2.10 KW.

26,800

32,300

3

FCRN-30 FXV1S ( 220 V.)

28,600

2.71  KW.

32,000

38,000

4

FCRN-36 FXV1S (220 V.)

33,400

3.16  KW.

35,800

42,300

5

FCRN-42 FXV1S (380 V.)

42,000

4.11 KW.

42,000

49,000

6

FCRN-45 FXV1S (380 V.)

45,000

4.81 KW.

46,200

53,700

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ) 


แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FCF-CV2S

(ระบบ INVERTER (ตัวแพง)  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCF-13 CV2S (220 V.)

13,880

5***/25.98

32,000

36,000

2

FCF-18 CV2S (220 V.)

18,090

5***/25.28

41,500

46,500

3

FCF-24 CV2S (220 V.)

24,230

5***/22.51

51,500

57,000

4

FCF-30 CV2S (220/380 V.)

30,090

5**/20.82

54,300

60,300

5

FCF-36 CV2S (220/380 V.)

36,230

5**/19.50

64,000

70,500

6

FCF-42 CV2S (220/380 V.)

42,000

-/16.58

69,500

76,500

7

FCF-48 CV2S (220/380 V.)

48,000

-/15.55

72,500

81,000

  หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)


แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FHA-BV2S

(ระบบ INVERTER (ตัวแพง)  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCFC-13 DV2S (220 V.)

13,600

5/17.45

29,500

33,500

2

FCFC-18 DV2S (220 V.)

18,000

5/17.45

38,800

43,800

3

FCFC-24 DV2S (220 V.)

24,000

5/17.45

46,800

52,300

4

FCFC-30 DV2S (220/380 V.)

30,000

5/16.40

50,800

56,800

5

FCFC-36 DV2S (220/380 V.)

36,000

5/16.40

57,500

64,000

6

FCFC-42 DV2S (380 V.)

42,000

-/15.00

62,000

69,000

7

FCFC-48 DV2S (380 V.)

48,000

-/14.30

63,500

72,500

  หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)


ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย


แบบแอร์เปลือย  FDBNQ-MV2S

(ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FDBNQ-13 MV2S (220 V.)

13,000

1.19 KW.

19,800

23,800

2

FDBNQ-18 MV2S (220 V.)

18,000

1.70 KW.

22,800

27,800

3

FDBNQ-24 MV2S (220 V.)

24,000

2.33 KW.

27,300

32,800

4

FDBNQ-30 MV2S (220/380 V.)

30,000

3.03 KW.

37,300

43,300

5

FDBNQ-33 MV2S (220/380 V.)

33,000

3.34 KW.

40,500

47,000

6

FDBNQ-36 MV2S (220/380 V.)

36,000

23.53 KW.

44,500

51,000

7

FDBNQ-42 MV2S (220 V.)

42,600

4.49 KW.

46,900

53,900

8

FDBNQ-48 MV2S (220 V.)

48,000

5.56 KW.

55,300

63,800

  หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)


แบบแอร์เปลือย  FBA-BV2S

(แรงลมปานกลาง  ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FBA-13 BV2S (220 V.)

13,040

5*/19.41

30,900

34,900

2

FBA-18 BV2S (220 V.)

18,010

5**/20.10

33,800

38,800

3

FBA-24 BV2S (220 V.)

24,000

5**/20.60

37,000

42,500

4

FBA-30 BV2S (220/380 V.)

30,900

5**/19.20

44,000

50,000

5

FBA-36 BV2S (220/380 V.)

36,170

5**/19.00

54,800

61,400

6

FBA-42 BV2S (220/380 V.)

42,000

-/16.42

55,900

62,900

7

FBA-48 BV2S (220/380 V.)

48,000

-/15.40

66,500

75,000

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ) 


แบบแอร์เปลือย  FDF-BV2S

(แรงลมเบา  ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FDF-13 BV2S (220 V.)

13,040

5*/18.50

27,500

31,500

2

FDF-18 BV2S (220 V.)

18,010

5*/18.40

32,500

37,500

3

FDF-24 BV2S (220 V.)

24,010

5*/17.60

32,900

38,400

 

 

 

Visitors: 255,325