แอร์ขนาดใหญ่ - DAIKIN

 

ไดกิ้น

ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า

แบบแขวนใต้ฝ้า  FHNQ-NV2S

(มีประหยัดไฟเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FHNQ-13 NV2S (220 V.)

14,175

5/14.26

19,300

23,300

2

FHNQ-18 NV2S (220 V.)

18,000

5/13.44

23,200

27,700

3

FHNQ-24 NV2S (220 V.)

24,200

5/13.40

30,000

35,500

4

FHNQ-30 NV2S ( 220/380 V.)

30,500

5/13.38

35,200

41,200

5

FHNQ-36 NV2S ( 220/380 V.)

37,500

5/13.20

39,500

46,000

 

แบบแขวนใต้ฝ้า  FHNQ-NV2S

(ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FHNQ-24 MV2S (220 V.)

24,000

2.33 KW.

27,500

33,000

2

FHNQ-30 MV2S (220/380 V.)

30,000

3.07 KW.

32,300

38,300

3

FHNQ-36 MV2S (220/380 V.)

34,100

3.50  KW.

35,900

42,400

4

FHNQ-42 MV2S (380 V.)

42,000

4.51  KW.

41,500

49,000

5

FHNQ-48 MV2S (380 V.)

48,000

5.51 KW.

46,500

55,000

6

FHRN-55 CXV1S (380 V.)

55,000

6.41 KW.

51,200

60,700

 

แบบแขวนใต้ฝ้า  FHA-BV2S

(ระบบ INVERTER (ตัวแพง)  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FHA-13 BV2S (220 V.)

13,040

5***/23.27

28,000

32,000

2

FHA-18 BV2S (220 V.)

18,010

5**/21.20

31,000

35,500

3

FHA-24 BV2S (220 V.)

24,010

5**/22.00

36,600

42,100

4

FHA-30 BV2S (220/380 V.)

30,070

5**/20.72

42,500

48,500

5

FHA-36 BV2S (220/380 V.)

36,600

5**/20.00

47,500

54,000

6

FHA-42 BV2S (220/380 V.)

42,000

-/16.42

51,300

58,800

7

FHA-48 BV2S (220/380 V.)

48,000

-/15.40

56,800

65,300

 

แบบแขวนใต้ฝ้า  FHFC-DV2S

(ระบบ INVERTER (ตัวถูก)  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FHFC-13 DV2S (220 V.)

13,600

5/16.05

26,000

30,000

2

FHFC-18 DV2S (220 V.)

18,000

5/16.05

29,000

33,500

3

FHFC-24 DV2S (220 V.)

24,000

5/16.05

34,300

39,800

4

FHFC-30 DV2S (220/380 V.)

30,000

5/15.00

40,200

46,200

5

FHFC-36 DV2S (220/380 V.)

36,000

5/15.00

42,300

48,800

6

FHFC-42 DV2S (220/380 V.)

42,000

14.02

47,200

54,700

7

FHFC-48 DV2S (220/380 V.)

48,000

13.60

50,300

58,800

  

ราคาแอร์  แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FCNQ-MV2S

(ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCNQ-13 MV2S (220 V.)

13,600

1.25 KW.

30,300

34,800

2

FCNQ-18 MV2S (220 V.)

18,000

1.70 KW.

39,200

44,200

3

FCNQ-24 MV2S (220 V.)

24,000

2.29  KW.

47,000

53,000

4

FCNQ-30 MV2S (220/380 V.)

30,000

2.73  KW.

51,300

57,800

5

FCNQ-36 MV2S (220/380 V.)

36,000

3.31 KW.

55,800

62,800

6

FCNQ-42 MV2S (380 V.)

42,000

4.15 KW.

61,900

69,400

7

FCNQ-48 MV2S (380 V.)

48,000

5.04 KW.

63,500

72,000

 

FCRN-FXV1S

กระจายลม 8 ทิศทาง (ถ้าเลือกแบบมีไฟคิดเพิ่ม 2,000  บาท)

(ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCRN-18 FXV1S (220 V.)

18,000

1.71 KW.

23,200

28,200

2

FCRN-24 FXV1S (220 V.)

21,800

2.10 KW.

27,500

33,500

3

FCRN-30 FXV1S ( 220 V.)

28,600

2.71  KW.

32,800

39,300

4

FCRN-36 FXV1S (220 V.)

33,400

3.16  KW.

36,300

43,300

5

FCRN-42 FXV1S (380 V.)

42,000

4.11 KW.

42,500

50,000

6

FCRN-45 FXV1S (380 V.)

45,000

4.81 KW.

44,700

53,200

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FCF-CV2S

(ระบบ INVERTER (ตัวแพง)  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCF-13 CV2S (220 V.)

13,880

5***/25.98

33,000

37,500

2

FCF-18 CV2S (220 V.)

18,090

5***/25.28

42,300

47,300

3

FCF-24 CV2S (220 V.)

24,230

5***/22.51

52,300

58,300

4

FCF-30 CV2S (220/380 V.)

30,090

5**/20.82

55,000

61,500

5

FCF-36 CV2S (220/380 V.)

36,230

5**/19.50

64,500

71,500

6

FCF-42 CV2S (220/380 V.)

42,000

-/16.58

70,500

78,000

7

FCF-48 CV2S (220/380 V.)

48,000

-/15.55

73,500

82,000

 

แบบกระจายลม 4 ทิศทาง  FHA-BV2S

(ระบบ INVERTER (ตัวแพง)  รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FCFC-13 DV2S (220 V.)

13,600

5/17.45

30,500

34,500

2

FCFC-18 DV2S (220 V.)

18,000

5/17.45

39,500

44,500

3

FCFC-24 DV2S (220 V.)

24,000

5/17.45

47,500

53,500

4

FCFC-30 DV2S (220/380 V.)

30,000

5/16.40

51,500

58,000

5

FCFC-36 DV2S (220/380 V.)

36,000

5/16.40

58,500

65,500

6

FCFC-42 DV2S (380 V.)

42,000

-/15.00

62,900

70,400

7

FCFC-48 DV2S (380 V.)

48,000

-/14.30

64,500

73,000

 

ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย

แบบแอร์เปลือย  FDBNQ-MV2S

(ไม่มีเบอร์ 5  ระบบธรรมดา รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R410A)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FDBNQ-13 MV2S (220 V.)

13,000

1.19 KW.

20,800

24,800

2

FDBNQ-18 MV2S (220 V.)

18,000

1.70 KW.

23,800

28,300

3

FDBNQ-24 MV2S (220 V.)

24,000

2.33 KW.

28,000

33,500

4

FDBNQ-30 MV2S (220/380 V.)

30,000

3.03 KW.

36,000

42,000

5

FDBNQ-33 MV2S (220/380 V.)

33,000

3.34 KW.

41,500

47,500

6

FDBNQ-36 MV2S (220/380 V.)

36,000

23.53 KW.

45,500

52,000

7

FDBNQ-42 MV2S (220 V.)

42,600

4.49 KW.

47,500

55,000

8

FDBNQ-48 MV2S (220 V.)

48,000

5.56 KW.

55,900

64,400

 

แบบแอร์เปลือย  FBA-BV2S

(แรงลมปานกลาง  ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FBA-13 BV2S (220 V.)

13,040

5*/19.41

31,700

35,700

2

FBA-18 BV2S (220 V.)

18,010

5**/20.10

34,600

39,100

3

FBA-24 BV2S (220 V.)

24,000

5**/20.60

37,700

43,200

4

FBA-30 BV2S (220/380 V.)

30,900

5**/19.20

44,800

50,800

5

FBA-36 BV2S (220/380 V.)

36,170

5**/19.00

55,700

62,200

6

FBA-42 BV2S (220/380 V.)

42,000

-/16.42

56,900

64,400

7

FBA-48 BV2S (220/380 V.)

48,000

-/15.40

67,500

76,000

 

แบบแอร์เปลือย  FDF-BV2S

(แรงลมเบา  ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

FDF-13 BV2S (220 V.)

13,040

5*/18.50

28,200

32,200

2

FDF-18 BV2S (220 V.)

18,010

5*/18.40

33,200

37,700

3

FDF-24 BV2S (220 V.)

24,010

5*/17.60

33,700

39,200

 

 

 

Visitors: 248,407