แอร์ขนาดใหญ่ - MITSUBISHI ELECTRIC

 

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า

(ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PCY-SM 13 KAL-TH

13,989

5***/23.84

27,400

31,400

2

PCY-SM 18 KAL-TH

18,084

5***/24.58

31,700

36,200

3

PCY-SM 24 KAL-TH

25,249

5***/23.14

35,800

40,800

4

PCY-SM 30 KAL-TH

30,026

5***/21.85

39,700

45,200

5

PCY-SM 36 KAL-TH(220V./380V.)

36,167

5***/21.62

47,200

53,700

6

PCY-SM 42 KAL-TH(220V./380V.)

42,000

-/20.92

54,900

62,400

7

PCY-SM 48 KAL-TH(220V./380V.)

48,000

-/17.39

61,000

69,000

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

ราคาแอร์  แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

(ระบบ INVERTER รีโมทมีสาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PLY-SM 13 EAMD

13,989

5***/24.57

39,200

43,200

2

PLY-SM 18 EAMD

18,084

5***/23.30

43,800

48,800

3

PLY-SM 24 EAMD

24,225

5***/23.74

54,500

60,000

4

PLY-SM 30 EAMD

30,026

5***/23.58

59,600

65,600

5

PLY-SM 36 EAMD (220V./380V.)

36,167

5***/21.82

69,000

75,500

6

PLY-SM 42 EAMD (220V./380V.)

42,000

-/19.86

75,600

82,600

7

PLY-SM 48 EAMD (220V./380V.)

48,000

-/18.01

77,800

85,800

หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ) 

 

ราคาแอร์  แบบกระจายลม 4 ทิศทาง

(ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PLY-SM 13 EALM

13,989

5***/24.57

39,800

43,800

2

PLY-SM 18 EALM

18,084

5***/23.30

44,400

49,400

3

PLY-SM 24 EALM

24,225

5***/23.74

55,200

60,700

4

PLY-SM 30 EALM

30,026

5***/23.58

60,400

66,400

5

PLY-SM 36 EALM (220V./380V.)

36,167

5***/21.82

69,700

76,200

6

PLY-SM 42 EALM (220V./380V.)

42,000

-/19.86

76,200

83,200

7

PLY-SM 48 EALM (220V./380V.)

48,000

-/18.01

78,400

86,400

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

ราคาแอร์  แบบแอร์เปลือย

(ระบบ INVERTER รีโมทไร้สาย  น้ำยา  R32)

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

PEY-SM 13 JA(L)-TH

13,989

5**/21.70

30,300

34,300

2

PEY-SM 18 JA(L)-TH

18,084

5**/21.23

36,500

41,500

3

PEY-SM 24 JA(L)-TH

25,249

5**/21.72

39,400

44,900

4

PEY-SM 30 JA(L)-TH

30,026

5**/19.57

46,700

52,700

5

PEY-SM 36 JA(L)-TH(220V./380V.)

36,167

5**/21.09

51,500

58,000

 6

PEY-SM 42 JA(L)-TH(220V./380V.)

42,000

-/18.14

60,800

67,800

 7

PEY-SM 48 JA(L)-TH(220V./380V.)

48,000

-/16.10

71,300

79,300

 หมายเหตุ:  กรณีเป็นไฟ 380 v. ลูกค้าต้องให้ช่างไฟเดินสายเมนไฟ 380 v. มาลงยังจุดติดตั้งคอมเพรสเซอร์ (ราคาไม่รวมเดินสายเมนไฟ)

 

 

 

Visitors: 255,335