แอร์บ้านขายดี PANASONIC

PANASONIC

รุ่น  STANDARD

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PN 09 WKT

9,532

5 /13.56

10,500

13,000

2

CS-PN 12 WKT

12,365

5 /13.44

12,500

15,000

3

CS-PN 18 WKT

18,275

5 /13.43

19,800

22,600

4

CS-PN 24 WKT

21,788

5 /13.41

26,900

29,800

5

CS-PN 30 UKT

28,300

-/10.04

30,500

34,500


 

รุ่น  ECO

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-YN 09 WKT

9,305

5* /14.16

9,500

12,000

2

CS-YN 12 WKT

12,428

5 /13.17

11,500

14,000

3

CS-YN 18 WKT

18,852

5 /13.78

18,300

21,300

4

CS-YN 24 WKT

24,182

5 /13.10

26,500

29,500

 

 

 

รุ่น  ECO – INVERTER  (NEW MODEL)

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-YU 09 VKT

9,514

5* /18.80

10,500

13,000

2

CS-YU 12 VKT

12,245

5* /19.04

12,700

15,200

3

CS-YU 18 VKT

18,359

5* /17.98

20,200

23,200

4

CS-YU 24 VKT

24,087

5* /18.25

27,500

30,500


 

 

รุ่น   HEALTHY NANOE  – INVERTER (ฟอกอากาศ)

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-KU 09 WKT

8,699

5 /15.70

10,500

13,000

2

CS-KU 12 WKT

11,818

5 /16.45

12,800

15,300

3

CS-KU 18 WKT

16,881

5 /16.62

20,500

23,500

4

CS-KU 24 WKT

20,764

5** /20.51

27,900

30,900

5

CS-PU 30 UKT

27,477

5* /18.56

37,200

41,200