แอร์บ้านขายดี PANASONIC

PANASONIC

Standard

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PN 09 UKT

R32

9,633

14.02 / เบอร์ 5

8,700

-

11,200

-

2

CS-PN 12 UKT

R32

11,858

14.09 / เบอร์ 5

10,700

-

13,200

-

3

CS-PN 18 UKT

R32

18,371

13.51 / เบอร์ 5

17,800

-

20,800

-

4

CS-PN 24 UKT

R32

22,217

13.16 / เบอร์ 5

24,500

-

27,500

-

 

Standard Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PU 09 UKT

R32

8,734

18.56 / เบอร์ 5

9,700

-

12,200

-

2

CS-PU 13 UKT

R32

12,299

18.56 / เบอร์ 5

12,500

-

15,000

-

3

CS-PU 18 UKT

R32

18,051

20.27 / เบอร์ 5

19,900

-

22,900

-

4

CS-PU 24 UKT

R32

20,607

19.72 / เบอร์ 5

27,200

-

30,200

-

 

Premium Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-U 09 TKT

R32

8,421

23.82 / เบอร์ 5

14,400

-

16,900

-

2

CS-U 13 TKT

R32

11,983

22.62 / เบอร์ 5

16,700

-

19,200

-

3

CS-U 18 TKT

R32

18,228

23.59 / เบอร์ 5

23,900

-

26,900

-

4

CS-U 24 TKT

R32

20,793

22.04 / เบอร์ 5

30,900

-

33,900

-

 

Elite Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-VU 09 UKT

R32

8,611

24.40 / เบอร์ 5

20,900

-

23,400

-

2

CS-VU 13 UKT

R32

12,148

22.45 / เบอร์ 5

23,900

-

26,400

-

3

CS-VU 18 UKT

R32

17,701

19.04 / เบอร์ 5

31,900

-

34,900

-

 

Visitors: 143,345