แอร์บ้านขายดี PANASONIC

PANASONIC

Standard

https://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/air-conditioner/standard-non-inverter/cs-pn9ukt.html

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PN 09 UKT

R32

9,633

14.02 / เบอร์ 5

9,700

-

12,200

-

2

CS-PN 12 UKT

R32

11,858

14.09 / เบอร์ 5

11,700

-

14,200

-

3

CS-PN 18 UKT

R32

18,371

13.51 / เบอร์ 5

18,500

-

21,500

-

4

CS-PN 24 UKT

R32

22,217

13.16 / เบอร์ 5

25,200

-

28,200

-

 

Standard Inverter

https://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/air-conditioner/standard-inverter/cs-pu9ukt.html 

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PU 09 UKT

R32

8,734

18.56 / เบอร์ 5

11,000

-

13,500

-

2

CS-PU 13 UKT

R32

12,299

18.56 / เบอร์ 5

13,400

-

15,900

-

3

CS-PU 18 UKT

R32

18,051

20.27 / เบอร์ 5

21,700

-

24,700

-

4

CS-PU 24 UKT

R32

20,607

19.72 / เบอร์ 5

29,300

-

32,300

-

 

Premium Inverter

https://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/air-conditioner/premium-inverter/cs-u9tkt.html 

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-U 09 TKT

R32

8,421

23.82 / เบอร์ 5

14,500

-

17,000

-

2

CS-U 13 TKT

R32

11,983

22.62 / เบอร์ 5

16,700

-

19,200

-

3

CS-U 18 TKT

R32

18,228

23.59 / เบอร์ 5

23,900

-

26,900

-

4

CS-U 24 TKT

R32

20,793

22.04 / เบอร์ 5

30,900

-

33,900

-

 

Elite Inverter

https://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/air-conditioner/elite-inverter/cs-vu9ukt.html 

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-VU 09 UKT

R32

8,611

24.40 / เบอร์ 5

20,900

-

23,400

-

2

CS-VU 13 UKT

R32

12,148

22.45 / เบอร์ 5

23,900

-

26,400

-

3

CS-VU 18 UKT

R32

17,701

19.04 / เบอร์ 5

31,900

-

34,900

-

 

Visitors: 107,942