แอร์บ้านขายดี PANASONIC

PANASONIC

Standard

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PN 09 VKT

R32

9,633

14.02 / เบอร์ 5

10,500

-

13,000

-

2

CS-PN 12 VKT

R32

11,858

14.09 / เบอร์ 5

12,300

-

14,800

-

3

CS-PN 18 VKT

R32

18,371

13.51 / เบอร์ 5

19,300

-

22,300

-

4

CS-PN 24 VKT

R32

22,217

13.16 / เบอร์ 5

26,200

-

29,200

-

5

CS-PN 30 UKT

R32

23,870

13.46 / เบอร์ 5

33,800

-

38,300

-

 

Deluxe (มีฟอกอากาศ)

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-KN 09 UKT

R32

9,633

14.02 / เบอร์ 5

11,000

-

13,500

-

2

CS-KN 12 UKT

R32

11,858

14.09 / เบอร์ 5

13,300

-

15,800

-

3

CS-KN 18 UKT

R32

18,371

13.51 / เบอร์ 5

20,300

-

23,300

-

4

CS-KN 24 UKT

R32

22,217

13.16 / เบอร์ 5

27,700

-

30,700

-


Standard Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PU 09 VKT

R32

8,734

18.56 / เบอร์ 5

11,400

-

13,900

-

2

CS-PU 13 VKT

R32

12,299

18.56 / เบอร์ 5

13,900

-

16,400

-

3

CS-PU 18 VKT

R32

18,051

20.27 / เบอร์ 5

21,700

-

24,700

-

4

CS-PU 24 VKT

R32

20,607

19.72 / เบอร์ 5

29,000

-

32,000

-

5

CS-PU 30 UKT

R32

27,800

19.55 / เบอร์ 5

39,800

-

44,300

-

 

Deluxe Inverter (มีฟอกอากาศ)

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-KU 09 VKT

R32

8,734

18.56 / เบอร์ 5

12,500

-

15,000

-

2

CS-KU 13 VKT

R32

12,299

18.56 / เบอร์ 5

15,200

-

17,700

-

3

CS-KU 18 VKT

R32

18,051

20.27 / เบอร์ 5

22,700

-

25,700

-

4

CS-KU 24 VKT

R32

20,607

19.72 / เบอร์ 5

30,700

-

33,700

-


Premium Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-XU 09 VKT

R32

8,421

23.82 / เบอร์ 5

14,400

-

16,900

-

2

CS-XU 13 VKT

R32

11,983

22.62 / เบอร์ 5

16,500

-

19,000

-

3

CS-XU 18 VKT

R32

18,228

23.59 / เบอร์ 5

23,700

-

26,700

-

4

CS-XU 24 VKT

R32

20,793

22.04 / เบอร์ 5

31,000

-

34,000

-

 

Elite Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-VU 09 UKT

R32

8,611

24.40 / เบอร์ 5

20,900

-

23,400

-

2

CS-VU 13 UKT

R32

12,148

22.45 / เบอร์ 5

23,800

-

26,300

-

3

CS-VU 18 UKT

R32

17,701

19.04 / เบอร์ 5

31,800

-

34,800

-

 

Visitors: 163,089