แอร์บ้านขายดี PANASONIC

 PANASONIC

 

                                                    Standard

                                  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ   รุ่น/Model น้ำยา  BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS-PN 09 UKT R32  9,633   14.02/เบอร์ 5 9,700 - 12,200 -
2 CS-PN 12 UKT R32  11,858   14.09/เบอร์ 5 11,700 - 14,200 -
3 CS-PN 18 UKT R32  18,371   13.51/เบอร์ 5 18,500 - 21,500 -
4 CS-PN 24 UKT R32  22,217   13.16/เบอร์ 5 25,200 - 28,200 - 

       Standard Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ   รุ่น/Model น้ำยา   BTU.   SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS-PU 09 UKT R32  8,734   18.56/เบอร์ 5 11,000 - 13,500 -
2 CS-PU 13 UKT R32  12,299   18.56/เบอร์ 5 13,400 - 15,900 -
3 CS-PU 18 UKT R32  18,051   20.27/เบอร์ 5 21,700 - 24,700 -
 4  CS-PU 24 UKT  R32   20,607 19.72/เบอร์ 5 29,300  32,300   -

                                                                                                         

                                                      Premium Inverter

                                    รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ   รุ่น/Model น้ำยา  BTU.   SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS-U 09 TKT R32 8,421 23.82/เบอร์ 5 14,500 - 17,000 -
2 CS-U 13 TKT R32 11,983 22.62/เบอร์ 5 16,700 - 19,200 -
3 CS-U 18 TKT R32 18,228 23.59/เบอร์ 5 23,900 - 26,900 -
4 CS-U 24 TKT R32 20,793 22.04/เบอร์ 5 30,900 - 33,900 -


                                                                   Elite Inverter

                                         รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ      รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS-VU 09 UKT R32  8,611   24.40/เบอร์ 5 20,900 - 23,400 -
2 CS-VU 13 UKT R32  12,148   22.45/เบอร์ 5 23,900 - 26,400 -
3 CS-VU 18 UKT R32  17,701   19.04/เบอร์ 5 31,900 - 34,900 -

 

 

Visitors: 90,519