แอร์บ้านขายดี PANASONIC

PANASONIC

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PN 09 VKT

R32

9,633

14.02 / เบอร์ 5

10,500

-

13,000

-

2

CS-PN 12 VKT

R32

11,858

14.09 / เบอร์ 5

12,500

-

15,000

-

3

CS-PN 18 VKT

R32

18,371

13.51 / เบอร์ 5

19,500

-

22,500

-

4

CS-PN 24 VKT

R32

22,217

13.16 / เบอร์ 5

26,300

-

29,300

-

5

CS-PN 30 UKT

R32

23,870

13.46 / เบอร์ 5

33,700

-

37,700

-

 

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-PU 09 VKT

R32

8,734

18.56 / เบอร์ 5

11,500

-

14,000

-

2

CS-PU 13 VKT

R32

12,299

18.56 / เบอร์ 5

13,900

-

16,400

-

3

CS-PU 18 VKT

R32

18,051

20.27 / เบอร์ 5

21,900

-

24,900

-

4

CS-PU 24 VKT

R32

20,607

19.72 / เบอร์ 5

29,700

-

32,700

-

5

CS-PU 30 UKT

R32

27,800

19.55 / เบอร์ 5

39,900

-

43,900

-

  

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-XU 09 VKT

R32

8,421

23.82 / เบอร์ 5

14,500

-

17,000

-

2

CS-XU 13 VKT

R32

11,983

22.62 / เบอร์ 5

16,800

-

19,300

-

3

CS-XU 18 VKT

R32

18,228

23.59 / เบอร์ 5

24,000

-

27,000

-

4

CS-XU 24 VKT

R32

20,793

22.04 / เบอร์ 5

31,200

-

34,200

-


 

Elite Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CS-VU 09 UKT

R32

8,611

24.40 / เบอร์ 5

20,900

-

23,400

-

2

CS-VU 13 UKT

R32

12,148

22.45 / เบอร์ 5

23,800

-

26,300

-

3

CS-VU 18 UKT

R32

17,701

19.04 / เบอร์ 5

31,800

-

34,800

-

 

Visitors: 192,478