แอร์บ้านขายดี PANASONIC

PANASONIC

 

                                             Standard

                                  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ   รุ่น/Model น้ำยา  BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS-PN 09 SKT R32  9,331   13.22/เบอร์ 5 9,200 - 11,500 -
2 CS-PN 12 SKT R32  11,943   13.45/เบอร์ 5 11,200 - 13,500 -
3 CS-PN 18 SKT R32  17,622   12.80/เบอร์ 5 17,900 - 20,900 -
4 CS-PN 24 SKT R32  22,252   12.70/เบอร์ 5 24,900 - 27,900 -
Catalog : http://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/air-conditioner/standard/cs-pn9skt.html


 

 

                                            Standard Inverter

                                       รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ   รุ่น/Model น้ำยา   BTU.   SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS-PU 09 SKT R32  8,734   18.73/เบอร์ 5 10,800 - 13,300 -
2 CS-PU 13 SKT R32  12,299   18.66/เบอร์ 5 13,200 - 15,500 -
3 CS-PU 18 SKT R32  18,051   19.82/เบอร์ 5 20,900 - 23,900 -

                                        4          CS-PU 24 SKT         R32     20,607      17.74/เบอร์ 5                 28,500 -                     31,500     -


 

 

                                           Premium Inverter

                                    รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ   รุ่น/Model น้ำยา  BTU.   SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS-U 09 TKT R32 8,421 23.82/เบอร์ 5 14,000 - 16,500 -
2 CS-U 13 TKT R32 11,983 22.62/เบอร์ 5 16,300 - 18,800 -
3 CS-U 18 TKT R32 18,228 23.59/เบอร์ 5 23,300 - 26,300 -
4 CS-U 24 TKT R32 20,793 22.04/เบอร์ 5 30,200 - 33,000 -

Catalog : http://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/air-conditioner/premium-inverter/cs-u9skt.html

 

                                                         Elite Inverter

                                         รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ      รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 CS-VU 09 SKT R32  8,611   24.40/เบอร์ 5 19,900 - 22,400 -
2 CS-VU 13 SKT R32  12,148   22.45/เบอร์ 5 22,500 - 25,500 -
3 CS-VU 18 SKT R32  17,701   19.04/เบอร์ 5 31,000 - 34,000 -

Catalog : http://www.panasonic.com/th/consumer/home-appliances/air-conditioner/elite-inverter/cs-vu9skt.html

Visitors: 76,687