แอร์บ้านขายดี PANASONIC

 PANASONIC

รุ่น  STANDARD

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา
เฉพาะเครื่อง

ราคา
พร้อมติดตั้ง

CS-PN 09 WKT

9,813

9-14

5/13.82

10,500

13,000

CS-PN 12 WKT

11,934

14-18

5*/14.16

12,500

15,000

3

CS-PN 18 WKT

18,410

22-25

5/13.20

19,800

22,800

4

CS-PN 24 WKT

21,778

25-32

5/13.41

26,900

29,800

5

CS-PN 30 UKT

28,300

32-38

 

30,300

34,800

 

รุ่น   HEALTHY NANO  – INVERTER

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา
เฉพาะเครื่อง

ราคา
​พร้อมติดตั้ง

CS-KU 09 WKT

8,490

9-14

5/18.56

10,500

13,000

CS-KU 12 WKT

11,970

14-18

5/18.56

12,800

15,300

3

CS-KU 18 WKT

18,003

22-25

5/20.27

20,700

23,700

4

CS-KU 24 WKT

20,690

25-32

5/19.62

28,000

31,000

5

CS-PU 30 UKT

27,477

25-32

5/19.62

37,300

41,300

 

รุ่น  ECONO – INVERTER  (NEW MODEL)

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา
เฉพาะเครื่อง

ราคา
​พร้อมติดตั้ง

CS-YU 09 VKT

8,530

9-14

5/24.42

10,500

13,000

CS-YU 12 VKT

12,000

14-18

5/22.49

12,700

15,200

3

CS-YU 18 VKT

18,100

22-25

5/23.85

20,200

23,200

4

CS-YU 24 VKT

20,500

25-32

5/23.07

27,700

30,700

 

รุ่น  DELUX NANOE – INVERTER

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา
เฉพาะเครื่อง

ราคา
​พร้อมติดตั้ง

CS-XKU 09 WKT

9,069

9-14

5/24.42

13,700

16,200

CS-XKU 12 WKT

12,534

14-18

5/22.49

16,700

19,200

3

CS-XKU 18 WKT

18,000

22-25

5/23.85

22,500

25,500

4

CS-XKU 24 WKT

20,644

25-32

5/23.07

34,700

37,700

 

รุ่น  PREMIUM  NANOE – INVERTER

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา
เฉพาะเครื่อง

ราคา
​พร้อมติดตั้ง

CS-XU 09 VKT

9,069

9-14

5/24.42

15,200

17,700

CS-XU 12 VKT

12,534

14-18

5/22.49

17,500

20,000

3

CS-XU 18 VKT

18,000

22-25

5/23.85

24,800

27,800

4

CS-XU 24 VKT

20,644

25-32

5/23.07

32,200

35,200

 

รุ่น  SKY Series – INVERTER

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา
เฉพาะเครื่อง

ราคา
​พร้อมติดตั้ง

CS-VU 13 UKT

11,786

14-18

5/22.49

24,800

27,300

2

CS-VU 18 UKT

17,590

18-25

5/19.04

32,800

35,800


website :  https://www.panasonic.com


หมายเหตุ

-         ราคาหน้าเว็ปเป็นราคาเน็ทแล้ว  ไม่สามารถลดได้  ยกเว้นกรณีลูกค้าที่ใช้แอร์จำนวนมาก

-         ราคาหน้าเว็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งต้องเช็คราคากับทางพนักงานขายก่อน

Visitors: 222,588