แอร์บ้านขายดี FUJITSU

FUJITSU

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

แอร์คุณภาพดีเย็น ทนทาน ควบคุมคุณภาพมาตรฐานนำเข้าญี่ปุ่น

ลำดับ

รุ่น

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา

พร้อมติดตั้ง

1

ASMA-09 BETA

9,100

9-14

5/13.22

9,700

12,200

2

ASMA-12 BETA

11,700

14-18

5/13.17

10,200

12,700

3

ASMA-13 BETA

13,906

15-20

5/13.07

12,200

14,700

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

แอร์คุณภาพดีเย็น ทนทาน ควบคุมคุณภาพมาตรฐานนำเข้าญี่ปุ่น

ลำดับ

รุ่น

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา

พร้อมติดตั้ง

4

ASMA-18 FUTA

18,745

20-30

5/12.99

18,400

21,400

5

ASMA-24 FUTA

24,508

25-33

5/12.90

26,900

29,900

6

ASMA-30 FUTA

28,840

30-38

5 */13.76

29,300

33,300

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

แอร์คุณภาพดีเย็น ทนทาน ควบคุมคุณภาพมาตรฐานนำเข้าญี่ปุ่น

ลำดับ

รุ่น

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา

พร้อมติดตั้ง

1

ASMG-09 CMCA

9,040

9-15

5***/24.29

14,900

17,400

2

ASMG-12 CMCA

12,111

14-18

5**/22.18

16,700

19,200

3

ASMG-18 CMCA

17,618

20-28

5**/21.63

23,700

26,700

4

ASMG-24 CMCA

23,703

25-32

5*/18.53

32,200

35,200

5

ASMG-30 CMTA

29,409

30-38

5*/16.89

37,500

41,500

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

แอร์คุณภาพดีเย็น ทนทาน ควบคุมคุณภาพมาตรฐานนำเข้าญี่ปุ่น

ลำดับ

รุ่น

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา

พร้อมติดตั้ง

1

ASMG-09 CGTA

9,257

9-15

5***/24.81

23,500

26,000

2

ASMG-12 CGTA

12,165

14-20

5***/23.27

25,500

28,000

3

ASMG-18 CGTA

18,395

18-30

5***/24.02

35,500

38,500

4

ASMG-24 CGTA

24,392

25-33

5**/21.02

44,500

47,500


website :  https://www.fujitsu-general.com/th/th/products/split/wall/index.html

หมายเหตุ:

-         ราคาหน้าเว็ปเป็นราคาเน็ทแล้ว  ไม่สามารถลดได้  ยกเว้นกรณีลูกค้าที่ใช้แอร์จำนวนมาก

-         ราคาหน้าเว็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งต้องเช็คราคากับทางพนักงานขายก่อน

 

Visitors: 216,062