แอร์บ้านขายดี MAVELL

   MAVELL

                                        Fix Speed Type (R32)

                                         รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ    รุ่น/Model   น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์   ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MWF-09/MVF-09   R32  9,300   13.75/เบอร์ 5 7,500 - 10,000 -
2 MWF-12/MVF-12   R32  12,300   13.32/เบอร์ 5 8,500 - 11,000 -
3 MWF-18/MVF-18   R32  18,300   13.40/เบอร์ 5 13,900 - 16,900 -
4 MWF-25/MVF-25   R32  25,000   13.40/เบอร์ 5 17,500 - 20,500 -

 

 

                                                   Inverter Type (R32)

                                             รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ    รุ่น/Model   น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์  ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MWF-09/INV-09  R32  9,200   18.35/เบอร์ 5 9,400 - 11,900 -
2 MWF-12/INV-12  R32  12,700   19.35/เบอร์ 5 10,400 - 12,900 -
3 MWF-18/INV-18  R32  18,300   18.60/เบอร์ 5 14,900 - 17,900 -
4 MWF-25/INV-25  R32  25,000   19.01/เบอร์ 5 19,800 - 22,800 -

   

 

 

 

 

Visitors: 182,830