แอร์บ้านขายดี GREE

 
   GREE
 es-inter.co.th

 AMBER II Fixed Speed (Model 2018 R32)

  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

GWC-09 YBK6NN

R32

9,503

13.34/เบอร์ 5

8,400

-

10,900

-

2

GWC-12 YCK6NN

R32

12,056

12.90/เบอร์ 5

9,400

-

11,900

-

3

GWC-18 YDK6NN

R32

18,474

12.93/เบอร์ 5

16,400

-

19,400

-

4

GWC-24 YEK6NN

R32

24,837

12.90/เบอร์ 5

18,800

-

21,800

-

es-inter.co.th

 AMBER (3) Fixed Speed (New 2019 R32)

  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

GWC-09 YB3-K6NN

R32

9,503

13.34/เบอร์ 5

8,400

-

10,900

-

2

GWC-12 YC3-K6NN

R32

12,056

12.90/เบอร์ 5

9,400

-

11,900

-

3

GWC-18 YD3-K6NN

R32

18,474

12.93/เบอร์ 5

16,400

-

19,400

-

4

GWC-24 YE3-K6NN

R32

24,837

12.90/เบอร์ 5

18,800

-

21,800

-

 
 es-inter.co.th

 Fairy Fixed Speed (New 2019 R32)

  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

GWC-09ACC-K6NN

R32

9,503

13.34/เบอร์ 5

9,400

-

11,900

-

2

GWC-12ACC-K6NN

R32

12,056

12.90/เบอร์ 5

10,400

-

12,900

-

3

GWC-18ACC-K6NN

R32

18,474

12.93/เบอร์ 5

16,900

-

19,900

-

4

GWC-24ACC-K6NN

R32

24,837

12.90/เบอร์ 5

20,400

-

23,400

-

 
 es-inter.co.th

              AMBER Inverter (MODEL 2018 R32)

                                     รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

    รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

 SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1 GWC-09 QB-K6DNA R32 9,364 20.81/เบอร์ 5 10,900 - 13,400 -
2 GWC-12 QC-K6DNA R32 12,591 19.31/เบอร์ 5 11,900 - 14,400 -
3 GWC-18 QD-K6DNA R32 18,109 18.49/เบอร์ 5 17,500 - 20,500 -
4 GWC-24 QE-K6DNA R32 24,053 16.00/เบอร์ 5 21,400 - 24,400 -

es-inter.co.th

                                   U-Crown Inverter

                                      รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
ลำดับ    รุ่น/Model น้ำยา  BTU.  SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 GWC-09 UBR32V R32 8,985 22.01/เบอร์ 5 27,700 - 30,200 -
2 GWC-12 UCR32V R32 11,879 19.04/เบอร์ 5 29,000 - 31,500 -
3 GWC-18 UDR32V R32 18,667 17.02/เบอร์ 5 33,700 - 36,700 -

 

 
Visitors: 163,089