แอร์บ้านขายดี CARRIER

CARRIER

                         ASTRORY-SERIER (2019)

                                 รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

       รุ่น/Model

น้ำยา

  BTU.

    EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42AAF 010-703

R32

9,597

13.80/เบอร์ 5

8,700

-

11,200

-

2

42AAF 013-703

R32

12,214

13.40/เบอร์ 5

9,700

-

12,200

-

3

42AAF 018-703

R32

18,180

13.80/เบอร์ 5

14,700

-

17,700

-

4

42AAF 025-703

R32

25,061

13.80/เบอร์ 5

20,500

-

23,500

-

                                EVEREST-SERIER

                               รับประกันสินค้า  อะไหล่ ปี  คอมเพรสเซอร์ ปี

ลำดับ

        รุ่น/Model

น้ำยา

   BTU.

    EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42TSGS 010-703

R32

9,386

13.58/เบอร์ 5

9,200

-

11,700

-

2

42TSGS 013-703

R32

13,340

13.51/เบอร์ 5

10,200

-

12,700

-

3

42TSGS 018-703

R32

18,827

13.44/เบอร์ 5

14,500

-

17,500

-

4

42TSGS 025-703

R32

24,329

14.18/เบอร์ 5

19,800

-

22,800

-                                   Giemini Inverter

                               รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

          รุ่น/Model

น้ำยา

  BTU.

  SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42TEVGB 010-703

R32

8,500

16.50/เบอร์ 5

9,800

-

12,300

-

2

42TEVGB 013-703

R32

11,900

16.20/เบอร์ 5

11,800

-

14,300

-

3

42TEVGB 018-703

R32

17,000

17.60/เบอร์ 5

17,200

-

19,700

-

4

42TEVGB 024-703

R32

21,000

16.50/เบอร์ 5

21,600

-

24,600

-

5

42TEVGB 028-703

R32

25,000

17.50/เบอร์ 5

25,800

-

28,800

-


                                  Explorer Inverter

                              รับประกันสินค้า  อะไหล่ ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

       รุ่น/Model

น้ำยา

  BTU.

  SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42TVGS 010-703

R32

9,536

17.16/เบอร์ 5

11,300

-

13,800

-

2

42TVGS 013-703

R32

12,477

19.38/เบอร์ 5

13,300

-

15,800

-

3

42TVGS 016-703

R32

15,790

18.63/เบอร์ 5

15,400

-

18,200

-

4

42TVGS 018-703

R32

18,000

20.78/เบอร์ 5

18,500

-

21,500

-

5

42TVGS 024-703

R32

20482

20.85/เบอร์ 5

22,600

-

25,600

-                                              X-INVERTER (R32)

                                     มีระบบฟอกอากาศ x-ionizer New 2019

                               รับประกันสินค้า  อะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42TVAA 010-703

R32

9,200

24.00/เบอร์ 5

13,800

-

16,300

-

2

42TVAA 013-703

R32

12,200

22.50/เบอร์ 5

14,800

-

17,300

-

3

42TVAA 018-703

R32

18,000

20.80/เบอร์ 5

20,800

-

23,800

-

4

42TVAA 024-703

R32

21,000

20.90/เบอร์ 5

24,900

-

27,900

-

 

Visitors: 192,478