แอร์บ้านขายดี CARRIER

CARRIER

  

   

รุ่น  RANGER - HIWALL FIXED SPEED (ABF) 

สินค้ารับประกันอะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

42/38ABF-010

9,400

5* /14.64

10,500

2

42/38ABF-013

12,200

5 /13.07

11,500

3

42/38ABF-018

18,300

5 /13.17

16,700

4

42/38ABF-025

25,000

5 /13.38

21,800

   

 

รุ่น EVEREST SERIES

สินค้ารับปรรุ่น EVEREST SERIES

สินค้ารับประกันอะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

42/38TSGS-010

9,200

5 /13.58

11,300

2

42/38TSGS-013

12,200

5 /13.45

12,300

3

42/38TSGS-018

18,000

5 /13.44

16,800

4

42/38TSGS-025

24,200

5* /14.19

20,800

 

รุ่น  GEMINI SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

42/38TEVGB-010

8,500

5 /16.45

11,400

2

42/38TEVGB-013

12,000

5 /16.24

13,400

3

42/38TEVGB-018

18,000

5*/17.57

19,000

4

42/38TEVGB-024

20,400

5 /16.50

23,000

5

42/38TEVGB-028

25,200

5*/18.97

27,800

 

 

รุ่น  Ion Strike  Hi-Wall   SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  ( NEW  2021 )

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

42/38TVBA-010

9,200

5*/19.00

13,600

2

42/38TVBA-013

12,200

5*/19.40

15,600

3

42/38TVBA-016

15,300

5*/17.90

17,900

4

42/38TVBA-018

18,000

5*/18.15

21,200

5

42/38TVBA-024

20,400

5*/17.70

25,200

  

รุ่น  X-inverter   SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  ปี 2020

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

มีจำนวน

1

42/38TVAA-018

18,000

5***/22.50

23,900

1 

รุ่น  X-inverter Plus Hi-Wall   SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  (NEW 2021 )

 

  หน้ากากสีขาว   

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

42/38TVAB-010 W

9,200

5***/24.00

16,200

2

42/38TVAB-013 W

12,200

5***/22.50

18,200

3

42/38TVAB-018 W

18,000

5***/22.50

24,700

4

42/38TVAB-024 W

21,000

5**/20.88

28,700

5

42/38TVAB-028 W

25,200

5**/20.00

33,500

6

42/38TVAB-030 W

27,200

5*/18.60

39,500

7

42/38TVAB-033 W

30,000

5*/17.60

42,000

8

42/38TVAB-036 W

36,000

5*/17.30

45,600

 
 

รุ่น  X-inverter Plus Hi-Wall   SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  (NEW 2021 )

 

หน้ากากสีดำ   (หน้ากากสีดำแพงกว่าสีขาว  500  ) ไม่มีขนาด  36000 บีทียู

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

42/38TVAB-010 B

9,200

5***/24.00

16,800

2

42/38TVAB-013 B

12,200

5***/22.50

18,800

3

42/38TVAB-018 B

18,000

5***/22.50

25,300

4

42/38TVAB-024 B

21,000

5**/20.88

29,300

5

42/38TVAB-028 B

25,200

5**/20.00

34,700

6

42/38TVAB-030 B

27,200

5*/18.60

40,000

7

42/38TVAB-033 B

30,000

5*/17.60

42,500

 
 
 
 
 
 
Visitors: 264,913