แอร์บ้านขายดี CARRIER

CARRIER

รุ่น LUNA  - HIWALL FIXED SPEED (AAF) NEW 2020

สินค้ารับประกันอะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38AAF-010

9,200

5* /13.96

8,300

10,800

2

42/38AAF-013

12,000

5 /13.31

9,300

11,800

3

42/38AAF-018

18,400

5 /13.10

14,300

17,300

4

42/38AAF-025

25,200

5 /13.34

20,000

23,000

     

  

รุ่น  RANGER - HIWALL FIXED SPEED (ABF) NEW 2020

สินค้ารับประกันอะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38ABF-010

9,400

5* /14.64

8,300

10,800

2

42/38ABF-013

12,200

5 /13.07

9,300

12,100

3

42/38ABF-018

18,300

5 /13.17

14,500

17,300

4

42/38ABF-025

25,000

5 /13.38

20,000

23,000

 

รุ่น EVEREST SERIES

สินค้ารับปรรุ่น EVEREST SERIES

สินค้ารับประกันอะไหล่ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38TSGS-010

9,200

5 /13.58

9,200

11,700

2

42/38TSGS-013

12,200

5 /13.45

10,300

12,700

3

42/38TSGS-018

18,000

5 /13.44

14,300

17,300

4

42/38TSGS-025

24,200

5* /14.19

19,900

22,900

 

รุ่น  GEMINI SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38TEVGB-010

8,500

5 /16.45

9,300

11,800

2

42/38TEVGB-013

12,000

5 /16.24

11,300

13,800

3

42/38TEVGB-018

18,000

5*/17.57

16,300

19,300

4

42/38TEVGB-024

20,400

5 /16.50

20,500

23,500

5

42/38TEVGB-028

25,200

5*/18.97

24,700

28,700

 


รุ่น  EXPLORER SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38TVGS-010

9,200

5 /17.16

11,100

13,600

2

42/38TVGS-013

12,200

5*/19.38

12,800

15,300

3

42/38TVGS-016

15,300

5*/18.63

14,700

17,500

4

42/38TVGS-018

18,000

5**/20.78

17,800

20,800

5

42/38TVGS-024

20,400

5**/20.85

21,800

24,800

  

รุ่น  X-INVERTER   SERIES   ระบบ INVERTER

สินค้ารับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

42/38TVAA-010

9,200

5***/24.00

13,100

15,600

2

42/38TVAA-013

12,200

5***/22.50

15,100

17,600

3

42/38TVAA-018

18,000

5**/20.81

20,200

23,200

4

42/38TVAA-024

21,000

5**/20.88

25,200

28,200

5

42/38TVAA-028

25,200

5*/19.80

29,400

32,900

6

42/38TVAA-030

27,200

5*/18.60

34,400

38,900

7

42/38TVAA-033

30,000

5*/18.90

36,400

41,400

8

42/38TVAA-036

โปรโมชั่น ซื้อรุ่นนี้แถมแอร์รุ่น GEMINI INVERTER รุ่น 42/38TEVGB-010 จำนวน 1 ชุด  วันนี้ถึง 15 ก.ย.2563นี้เท่านั้น

36,000

5*/17.60

39,900

45,900

 
Visitors: 248,411