แอร์บ้านขายดี CENTRAL AIR

CENTRAL AIR

รุ่น  CFW-IFE 1  SERIES

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CFW/CCS-IFE 09

9,280

5 /13.10

7,800

10,300

2

CFW/CCS-IFE 13

12,500

5 /13.14

8,800

11,300

3

CFW/CCS-IFE 18

18,460

5 /13.07

14,000

17,000

4

CFW/CCS-IFE 25

25,363

5 /13.17

19,000

22,000รุ่น  CFW-IVG - INVERTER  SERIES

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CFW/CCS-IVA 09

9,200

5 /18.53

10,700

13,200

2

CFW/CCS-IVA 12

12,700

5 /19.35

11,700

14,200

3

CFW/CCS-IVA 15

15,600

5 /19.20

15,800

18,800

4

CFW/CCS-IVA 18

18,300

5 /18.60

17,200

20,200

5

CFW/CCS-IVA 25

25,000

5 /19.11

22,800

25,800

  

Visitors: 243,432