แอร์บ้านขายดี CENTRAL AIR

 CENTRAL AIR

catalog : http://www.centralair.co.th/product/catalog/walltype/2016_CFW-AFE.pdf 

                                 AFE - Series

                          รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

  ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CFW-AFE09

R32

9,100

12.21/เบอร์ 5

8,300

-

10,800

-

2

CFW-AFE13

R32

12,358

12.50/เบอร์ 5

9,300

-

11,800

-

3

CFW-AFE18

R32

18,100

12.41/เบอร์ 5

14,500

-

17,500

-

4

CFW-AFE25

R32

25,100

12.20/เบอร์ 5

19,900

-

22,900

-

  

catalog : http://www.centralair.co.th/product/catalog/walltype/2016_CFW-IVH.pdf   

                                      ระบบ INVERTER

                                  รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

 รุ่น/Model

น้ำยา

  BTU. 

 SEER/เบอร์

 ราคาเครื่อง

  ราคาพร้อมติดตั้ง

1

CFW-IVH 09

R410A

9,075

16.65/เบอร์ 5

13,700

-

16,200

-

2

CFW-IVH 13

R410A

12,000

15.52/เบอร์ 5

14,700

-

17,200

-

3

CFW-IVH 18

R410A

18,471

17.40/เบอร์ 5

20,900

-

23,900

-

4

CFW-IVH 24

R410A

25,313

17.03/เบอร์ 5

28,000

-

31,000

-

 

Visitors: 76,687