แอร์บ้านขายดี MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

ECONO

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

  ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS-GN 09 VF

R32

9,212

12.45/เบอร์ 5

11,500

-

14,000

-

2

MS-GN 13 VF

R32

12,624

12.14/เบอร์ 5

14,000

-

16,500

-

3

MS-GN 15 VF

R32

14,330

12.14/เบอร์ 5

17,700

-

20,200

-

4

MS-GN 18 VF

R32

18,084

12.14/เบอร์ 5

21,900

-

24,900

-

5

MS-GN 24 VF

R32

22,519

12.24/เบอร์ 5

34,300

-

37,300

-

ดูข้อมูลแอร์ :  https://www.mitsubishi-kyw.co.th/product-view.php?group_id=1&cat_id=1&sub_cat_id=5&product_id=9

  

SUPER  INVERTER

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
 ลำดับ   รุ่น/Model  น้ำยา  BTU.  SEER/เบอร์  ราคาเครื่อง     ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY-GN 09 VF R32 8,530 20.64/เบอร์ 5 14,500 - 16,800 -
2 MSY-GN 13 VF R32 11,942 19.53/เบอร์ 5 17,500 - 20,000 -
3 MSY-GN 15 VF R32 14,330 19.55/เบอร์ 5 20,800 - 23,800 -
4 MSY-GN 18 VF R32 17,742 18.61/เบอร์ 5 23,700 - 26,500 -
5 MSY-GN 24 VF R32 22,519 17.18/เบอร์ 5 36,200 - 39,000 -
6 MSY-GN 30 VF R32 27,978 16.69/เบอร์ 5 47,800 - 51,800 -

ดูข้อมูลแอร์ : https://www.mitsubishi-kyw.co.th/product-view.php?group_id=1&cat_id=1&sub_cat_id=5&product_id=7


 

3D MOVE EYE HUMAN SENS0R

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
 ลำดับ  รุ่น/Model  น้ำยา  BTU.  SEER/เบอร์  ราคาเครื่อง    ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSZ-LN 09 VF R32 8,871 25.62/เบอร์ 5 30,500 - 32,900 -
2 MSZ-LN 13 VF R32 12,966 22.60/เบอร์ 5 33,500 - 35,900 -
3 MSZ-LN 18 VF R32 18,084 21.27/เบอร์ 5 45,500 - 48,500 -


 

WIDE & LONG

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ รุ่น/Model น้ำยา BTU. SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MS-GK 36 VA R410A 34,120 - 48,900 - 53,500 -

ดูข้อมูลแอร์ : https://www.mitsubishi-kyw.co.th/product-view.php?group_id=1&cat_id=1&sub_cat_id=5&product_id=8

 

                                             FLEXY TYPE

            รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ   รุ่น/Model  น้ำยา  BTU. EER/เบอร์  ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MCF-GN13VA R410A 12,711     - 18,500 - 21,500 -
2 MCF-GN18VA R410A 16,143     - 22,900 - 25,900 -
3 MCF-GN24VA R410A 21,200     - 28,900 - 31,500 -

     ดูข้อมูลแอร์ :  https://www.mitsubishi-kyw.co.th/product-view.php?group_id=1&cat_id=1&sub_cat_id=5&product_id=13  

Visitors: 76,687