แอร์บ้านขายดี MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

 

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

ECONO

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

  ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS- GN 09 VF

R32

9,212

12.45/เบอร์ 5

11,800

-

14,300

-

2

MS- GN 13 VF

R32

12,624

12.14/เบอร์ 5

13,900

-

16,400

-

3

MS- GN 15 VF

R32

14,330

12.14/เบอร์ 5

17,800

-

20,400

-

4

MS- GN 18 VF

R32

18,084

12.14/เบอร์ 5

21,900

-

24,900

-

5

MS- GN 24 VF

R32

22,519

12.24/เบอร์ 5

34,300

-

37,300

-


STANDARD  INVERTER

        รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี      คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
 ลำดับ   รุ่น/Model  น้ำยา  BTU.  SEER/เบอร์  ราคาเครื่อง     ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY- JP 09 VF R32 8,871 18.80/เบอร์ 5 13,000 - 15,500 -
2 MSY- JP 13 VF R32 12,283 18.81/เบอร์ 5 16,000 - 18,500 -
3 MSY- JP 15 VF R32 14,330 18.86/เบอร์ 5 18,800 - 21,500 -
4 MSY- JP 18 VF R32 17,742 17.73/เบอร์ 5 23,200 - 26,200 -
5 MSY- JP 24 VF R32 22,519 17.65/เบอร์ 5 35,800 - 38,800 -

 

SUPER  INVERTER

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
 ลำดับ   รุ่น/Model  น้ำยา  BTU.  SEER/เบอร์  ราคาเครื่อง     ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSY- GN 09 VF R32 9,212 21.59/เบอร์ 5 14,900 - 17,400 -
2 MSY- GN 13 VF R32 12,624 21.70/เบอร์ 5 17,900 - 20,400 -
3 MSY- GN 15 VF R32 14,330 19.69/เบอร์ 5 21,300 - 23,900 -
4 MSY- GN 18 VF R32 17,742 21.11/เบอร์ 5 24,200 - 27,200 -
5 MSY- GN 24 VF R32 22,519 20.09/เบอร์ 5 37,700 - 40,700 -
6 MSY- GN 30 VF R32 27,978 18.85/เบอร์ 5 48,500 - 52,000 -


3D MOVE EYE HUMAN SENS0R

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
 ลำดับ  รุ่น/Model  น้ำยา  BTU.  SEER/เบอร์  ราคาเครื่อง    ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MSZ- LN 09 VF R32 8,871 25.62/เบอร์ 5 28,300 - 30,800 -
2 MSZ- LN 13 VF R32 12,966 22.60/เบอร์ 5 30,200 - 32,700 -
3 MSZ- LN 18 VF R32 18,084 21.27/เบอร์ 5 42,500 - 45,500 -

 

 

WIDE & LONG

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ รุ่น/Model น้ำยา BTU. SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MS-GK 36 VA R410A 34,120 - 48,500 - 53,500 -

 

                                             FLEXY TYPE

            รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  แผลงคอยล์ 3 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี
ลำดับ   รุ่น/Model  น้ำยา  BTU. EER/เบอร์  ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 MCF-GN13VA R410A 12,711     - 18,500 - 21,500 -
2 MCF-GN18VA R410A 16,143     - 22,900 - 25,900 -
3 MCF-GN24VA R410A 21,200     - 28,500 - 31,500 -

 

 

Visitors: 90,518