แอร์บ้านขายดี MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

ECONO

รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MS- GN 09 VF

R32

9,212

13.22/เบอร์ 5

11,000

-

13,500

-

2

MS- GN 13 VF

R32

12,966

13.18/เบอร์ 5

13,300

-

15,800

-

3

MS- GN 15 VF

R32

14,330

13.35/เบอร์ 5

17,000

-

20,200

-

4

MS- GN 18 VF

R32

18,084

13.06/เบอร์ 5

20,500

-

23,500

-

5

MS- GN 24 VF

R32

22,519

13.36/เบอร์ 5

34,300

-

37,300

- 

 

HAPPY  INVERTER (NEW 2019)

รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MSY- KP 09 VF

R32

8,871

18.80/เบอร์ 5

12,200

-

14,700

-

2

MSY- KP 13 VF

R32

12,283

18.81/เบอร์ 5

14,900

-

17,400

-

3

MSY- KP 15 VF

R32

14,330

18.86/เบอร์ 5

18,200

-

21,000

-

4

MSY- KP 18 VF

R32

17,742

17.73/เบอร์ 5

22,200

-

25,200

-

 

STANDARD  INVERTER

รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MSY- JP 09 VF

R32

8,871

18.80/เบอร์ 5

13,000

-

15,500

-

2

MSY- JP 13 VF

R32

12,283

18.81/เบอร์ 5

16,000

-

18,500

-

3

MSY- JP 15 VF

R32

14,330

18.86/เบอร์ 5

18,800

-

21,600

-

4

MSY- JP 18 VF

R32

17,742

17.73/เบอร์ 5

23,200

-

26,200

-

5

MSY- JP 24 VF

R32

22,519

17.65/เบอร์ 5

36,200

-

39,200

-

 

SUPER  INVERTER (NEW 2019)

รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MSY-GR 09VF

R32

9,212

21.57/เบอร์ 5

16,200

-

18,700

-

2

MSY-GR 13 VF

R32

12,624

21.70/เบอร์ 5

19,200

-

21,700

-

3

MSY-GR 15 VF

R32

14,330

19.69/เบอร์ 5

22,900

-

25,700

-

4

MSY-GR 18 VF

R32

17,742

21.11/เบอร์ 5

25,900

-

28,900

-

5

MSY-GR 24 VF

R32

22,519

20.09/เบอร์ 5

40,500

-

43,500

-

6

MSY-GR 30VF

R32

27,978

18.85/เบอร์ 5

50,900

-

54,900

-

 

3D MOVE EYE HUMAN SENS0R

รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MSZ- LN 09 VF

R32

8,871

25.62/เบอร์ 5

28,900

-

31,400

-

2

MSZ- LN 13 VF

R32

12,966

22.60/เบอร์ 5

30,900

-

33,400

-

3

MSZ- LN 18 VF

R32

18,084

21.27/เบอร์ 5

43,500

-

46,500

-

 

WIDE & LONG

รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MS-GK 36 VA

R410A

34,120

-

48,900

-

53,900

-

 

FLEXY TYPE

รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MCF-GN13VA

R410A

12,624

-

17,900

-

20,900

-

2

MCF-GN18VA

R410A

16,378

-

22,300

-

25,800

-

3

MCF-GN24VA

R410A

21,154

-

27,500

-

31,500

-

 

 

Visitors: 163,094