แอร์บ้านขายดี MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

MITSUBISHI  ELECTRIC Mr.Slim

ECONO AIR  ( ระบบธรรมดา  น้ำยา R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS-GN 09 VF

9,212

5 / 13.22

14,600

2

MS-GN 13 VF

12,996

5 / 13.18

17,200

3

MS-GN 15 VF

14,330

5 / 13.35

20,800

4

MS-GN 18 VF

18,084

5 / 13.06

24,900

5

MS-GN 24 VF

22,519

5 / 13.36

39,500

 

WIDE & LONG  (ระบบธรรมดา  น้ำยา R410A)

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MS-GK 36 VA

34,120

55,500

HAPPY INVERTER  (ระบบ INVERTER)

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MSY-KS 09 VF

8,871

5 / 15.97

15,200

2

MSY-KS 13 VF

12,283

5 / 17.26

18,000

3

MSY-KS 15 VF

14,330

5 / 15.93

21,800

4

MSY-KS 18 VF

17,742

5 / 15.97

26,000

5

MSY-KS 24 VF

22,519

5 / 17.03

39,000

 

 STANDARD  INVERTER  (ระบบ INVERTER)

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MSY-JS 09 VF

8,871

5 */19.00

15,900

2

MSY-JS 13 VF

12,283

5 */19.00

19,000

3

MSY-JS 15 VF

14,330

5 */18.97

22,200

4

MSY-JS 18 VF

17,742

5 */18.36

26,900

5

MSY-JS 24 VF

22,519

5 */18.32

40,500

SUPER  INVERTER  ( ระบบ INVERTER น้ำยา R32 มีฟอกอากาศ PM 2.5

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MSY-GR 09 VF

9,554

5 **/21.80

18,500

2

MSY-GR 13 VF

12,624

5 **/21.97

21,500

3

MSY-GR 15 VF

14,330

5 **/21.46

25,700

4

MSY-GR 18 VF

17,742

5 **/21.19

29,000

5

MSY-GR 24 VF

22,519

5 **/20.74

43,500

6

MSY-GR 30 VF

27,978

5 */18.87

55,900

3D MOVE-EYE HUMAN SENSOR  (ระบบ INVERTER)มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะ 8 จุด

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MSZ-LN 09 VF

8,871

5 ***/25.62

32,800

2

MSZ-LN 13 VF

12,966

5 ***/22.60

34,800

3

MSZ-LN 18 VF

18,084

5 **/21.27

49,300

 

FLEXY TYPE แบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้า  (ระบธรรมดา น้ำยา R410A)

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

MCF-GN 13 VA

12,624

-

21,500

2

MCF-GN 18 VA

16,378

-

27,500

3

MCF-GN 24 VA

21,154

-

32,900

Visitors: 252,608