แอร์บ้านขายดี MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

MITSUBISHI  ELECTRIC Mr.Slim 

 

ECONO AIR

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

บีทียู

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา

พร้อมติดตั้ง

1

MS-GN 09 VF

9,212

9-14

5/13.22

12,000

14,500

2

MS-GN 13 VF

12,996

14-18

5/13.18

14,900

17,400

3

MS-GN 15 VF

14,330

18-23

5/13.35

18,200

21,200

4

MS-GN 18 VF

18,084

22-30

5/13.06

21,900

24,900

5

MS GN 24 VF

22,519

28-32

5/13.36

36,700

39,700

 

 

HAPPY INVERTER

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

บีทียู

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา

พร้อมติดตั้ง

1

MSY-KS 09VF

8,871

9-14

5/15.97

13,000

15,500

2

MSY-KS 13VF

12,283

14-18

5/17.26

15,900

18,400

3

MSY-KS 15VF

14,330

18-22

5/15.93

19,300

22,300

4

MSY-KS 18VF

17,742

22-28

5/15.97

23,400

26,400

5

MSY-KS 24VF

22,519

28-32

5/17.03

36,400

39,400

 

 

STANDARD  INVERTER

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

บีทียู

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา

พร้อมติดตั้ง

1

MSY-JS 09VF

8,871

9-14

5/19.00

13,800

16,300

2

MSY-JS 13VF

12,283

14-18

5/19.00

16,900

19,400

3

MSY-JS 15VF

14,330

18-22

5/18.97

19,700

22,700

4

MSY-JS 18VF

17,742

22-28

5/18.36

24,300

27,300

5

MSY-JS 24VF

22,519

28-32

5/18.32

37,900

40,900

 

SUPER  INVERTER

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา

พร้อมติดตั้ง

1

MSY-GR09VF

9,554

9-14

5 **/21.80

16,300

18,800

2

MSY-GR13VF

12,624

14-18

5 **/21.97

19,300

21,800

3

MSY-GR15VF

14,330

18-22

5 **/21.46

23,200

26,200

4

MSY-GR18VF

17,742

18 -25

5 **/21.19

26,300

29,300

5

MSY-GR24VF

22,519

25-34

5 **/20.74

40,700

43,700

6

MSY-GR30VF

27,978

34-42

5 */18.87

51,300

55,500

 

3D MOVE EYE HUMAN SENSOR - INVERTER

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา
พร้อมติดตั้ง

1

MSZ-LN09VF

8,871

9-14

5/25.62

30,500

33,000

2

MSZ-LN13VF

12,966

14-18

5/22.60

32,500

35,000

MSZ-LN18VF

18,084

18-25

5/21.27

46,900

49,900

 

FLEXY TYPE ( MCF )

สินค้า  รับประกัน อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

MODEL

BTU

ขนาดห้อง

เบอร์/SEER

ราคา

เฉพาะเครื่อง

ราคา
พร้อมติดตั้ง

1

MCF-GN 13 VA

12,624

9-20

-

18,900

21,900

2

MCF-GN 18 VA

16,378

18-25

-

23,700

27,700

MCF-GN 24 VA

21,154

25-32

-

28,900

33,400

 
 

หมายเหตุ

-         ราคาหน้าเว็ปเป็นราคาเน็ทแล้ว  ไม่สามารถลดได้  ยกเว้นกรณีลูกค้าที่ใช้แอร์จำนวนมาก

-         ราคาหน้าเว็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  ก่อนการสั่งซื้อทุกครั้งต้องเช็คราคากับทางพนักงานขายก่อน

 
Visitors: 222,609