แอร์บ้านขายดี MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

  MITSUBISHI  ELECTRIC Mr.Slim

 

ECONO AIR  ( ระบบธรรมดา  น้ำยา R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาติดตั้ง

1

MS-GN 09 VF

9,212

5 / 13.22

14,200

2

MS-GN 13 VF

12,996

5 / 13.18

16,700

3

MS-GN 15 VF

14,330

5 / 13.35

20,600

4

MS-GN 18 VF

18,084

5 / 13.06

24,800

5

MS-GN 24 VF

22,519

5 / 13.36

39,200

 


HAPPY INVERTER  (ระบบ INVERTER)  New 2021

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

   โปรโมชั่น  ราคาพิเศษ  สินค้ามีจำนวนจำกัด เช็คสินค้าก่อนการสั่งซื้อ 

  วันนี้ ถึง  15  ส.ค.  2564  เฉพาะราคาพร้อมติดตั้ง  

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพิเศษ

รวมติดตั้ง

1

MSY-KT 09 VF

9,212

5 / 17.47

13,500

2

MSY-KT 13 VF

12,283

5 / 17.26

15,900

3

MSY-KT 15 VF

14,330

5 / 15.93

20,900

4

MSY-KT 18 VF

17,742

5 / 15.97

24,500

5

MSY-KT 24 VF

22,519

5 / 17.03

37,900

 

 STANDARD  INVERTER  (ระบบ INVERTER)

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาติดตั้ง

1

MSY-JS 09 VF

8,871

5 */19.00

16,200

2

MSY-JS 13 VF

12,283

5 */19.00

19,400

3

MSY-JS 15 VF

14,330

5 */18.97

22,500

4

MSY-JS 18 VF

17,742

5 */18.36

27,400

5

MSY-JS 24 VF

22,519

5 */18.32

41,100


ระบบ  INVERTER  น้ำยา R32 ฟอกอากาศ PM 2.5 ส่งลมไกล 12 เมตร

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาติดตั้ง

1

MSY-JR 34 VF

33,096

5/16.79 

54,400

 


SUPER  INVERTER  ( ระบบ INVERTER น้ำยา R32 มีฟอกอากาศ PM 2.5

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี New Model 2021

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาติดตั้ง

1

MSY-XT 09 VF

8,871

5 **/21.80

19,800

2

MSY-XT 13 VF

12,966

5 **/21.97

23,400

3

MSY-XT 18 VF

18,084

5 **/21.46

31,500

 

SUPER  INVERTER  ( ระบบ INVERTER น้ำยา R32 มีฟอกอากาศ PM 2.5

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี New Model 2021

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาติดตั้ง

1

MSY-GT 09 VF

9,554

5 **/21.80

18,700

2

MSY-GT 13 VF

12,624

5 **/21.97

21,700

3

MSY-GT 15 VF

14,330

5 **/21.46

26,000

4

MSY-GT 18 VF

17,742

5 **/21.19

29,200

5

MSY-GT 24 VF

22,519

5 **/20.74

43,700

6

MSY-GT 30 VF

27,978

5 */18.87

55,400