แอร์บ้านขายดี MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

 

MITSUBISHI ELECTRIC Mr.Slim

                   

                                                  ECONO   

  รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

   BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MS- GN 09 VF

R32

 9,212

13.22/เบอร์ 5

11,500

-

14,000

-

2

MS- GN 13 VF

R32

12,966

13.18/เบอร์ 5

13,900

-

16,400

-

3

MS- GN 15 VF

R32

14,330

13.35/เบอร์ 5

16,800

-

19,800

-

4

MS- GN 18 VF

R32

18,084

13.06/เบอร์ 5

20,700

-

23,700

-

5

MS- GN 24 VF

R32

22,519

13.36/เบอร์ 5

34,500

-

37,500

- 

 

                 

                            HAPPY  INVERTER (NEW 2019)

  รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

   BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MSY- KP 09 VF

R32

 8,900

15.80/เบอร์ 5

12,300

-

14,800

-

2

MSY- KP 13 VF

R32

12,000

17.60/เบอร์ 5

14,800

-

17,300

-

3

MSY- KP 15 VF

R32

14,400

15.83/เบอร์ 5

18,200

-

21,000

-

4

MSY- KP 18 VF

R32

17,100

15.73/เบอร์ 5

22,200

-

25,200

-

 

                    

                                     STANDARD  INVERTER

  รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

   BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MSY- JP 09 VF

R32

  8,871

18.80/เบอร์ 5

13,000

-

15,500

-

2

MSY- JP 13 VF

R32

12,283

18.81/เบอร์ 5

16,000

-

18,500

-

3

MSY- JP 15 VF

R32

14,330

18.86/เบอร์ 5

18,800

-

21,800

-

4

MSY- JP 18 VF

R32

17,742

17.73/เบอร์ 5

23,200

-

26,200

-

5

MSY- JP 24 VF

R32

22,519

17.65/เบอร์ 5

36,300

-

39,300

-

 

                    

                              SUPER  INVERTER (NEW 2019)

  รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

   BTU. 

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MSY-GR 09VF

R32

9,554

21.80/เบอร์ 5

16,300

-

18,800

-

2

MSY-GR 13 VF

R32

12,624

21.97/เบอร์ 5

19,300

-

21,800

-

3

MSY-GR 15 VF

R32

14,330

21.46/เบอร์ 5

23,200

-

25,900

-

4

MSY-GR 18 VF

R32

17,742

21.19/เบอร์ 5

26,000

-

29,000

-

5

MSY-GR 24 VF

R32

22,519

20.74/เบอร์ 5

40,500

-

43,500

-

6

MSY-GR 30VF

R32

27,978

18.87/เบอร์ 5

51,000

-

55,000

-

 

                  

                              3D MOVE EYE HUMAN SENS0R

  รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MSZ- LN 09 VF

R32

8,871

25.62/เบอร์ 5

28,900

-

31,400

-

2

MSZ- LN 13 VF

R32

12,966

22.60/เบอร์ 5

30,900

-

33,400

-

3

MSZ- LN 18 VF

R32

18,084

21.27/เบอร์ 5

43,500

-

46,500

-

 

                

                                             WIDE&LONG

  รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MS-GK 36 VA

R410A

34,120

        -

48,900

-

53,500

-

 

           

                                               FLEXY TYPE

  รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นและร้อน 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา 

 BTU. SEER/เบอร์ 5

 ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

MCF-GN13VA

R410A

12,624

          -

17,800

-

20,080

-

2

MCF-GN18VA

R410A

16,378

          -

22,300

-

25,800

-

3

MCF-GN24VA

R410A

21,154

          -

27,500

-

31,500

-

 

Visitors: 192,479