แอร์บ้านขายดี DAIKIN

DAIKIN

Smash ll

อะไหล่ 1 ปี  แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี  คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTM -09PV2S

R32

9,200

13.38 / เบอร์ 5

10,300

-

12,800

-

2

FTM -13PV2S

R32

13,000

13.22 / เบอร์ 5

12,700

-

15,200

-

3

FTM -15PV2S

R32

14,400

14.31 / เบอร์ 5

15,000

-

17,800

-

4

FTM -18PV2S

R32

18,090

13.04 / เบอร์ 5

20,200

-

23,200

-

5

FTM -24PV2S

R32

22,530

13.04 / เบอร์ 5

29,200

-

32,200

-

6

FTM -28PV2S

R32

24,500

12.33 / เบอร์ 5

31,500

-

35,500

-

 

Sabai  Inverter

อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี     

แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKQ-09SV2S

R32

8,900

15.66 / เบอร์ 5

10,800

-

13,300

-

2

FTKQ-12SV2S

R32

11,900

16.91 / เบอร์ 5

13,200

-

15,700

-

3

FTKQ-18SV2S

R32

17,100

15.20 / เบอร์ 5

20,800

-

23,800

-

 

Super  Smile Inverter

อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี      

แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKC-09RV2S

R32

8,500

20.00 / เบอร์ 5

13,900

-

16,400

-

2

FTKC-12RV2S

R32

11,900

19.80 / เบอร์ 5

16,900

-

19,400

-

3

FTKC-18RV2S

R32

17,700

20.82 / เบอร์ 5

22,800

-

25,800

-

4

FTKC-24RV2S

R32

20,500

19.29 / เบอร์ 5

33,500

-

36,500

-

5

FTKC-28RV2S

R32

24,200

19.49 / เบอร์ 5

36,800

-

40,800

-

 

Super  Smart Inverter

อะไหล่ ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน ปี คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน ปี      

แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKM-09SV2S

R32

8,700

23.76 / เบอร์ 5

19,500

-

22,000

-

2

FTKM-12SV2S

R32

11,900

21.81 / เบอร์ 5

22,400

-

24,900

-

3

FTKM-15SV2S

R32

14,300

20.44 / เบอร์ 5

26,300

-

28,900

-

4

FTKM-18SV2S

R32

17,700

22.75 / เบอร์ 5

29,500

-

32,500

-

5

FTKM-24SV2S

R32

20,500

21.43 / เบอร์ 5

37,700

-

40,700

-

6

FTKM-28SV2S

R32

24,200

18.90 / เบอร์ 5

41,800

-

45,800

-

7

FTKM-33SV2S

R32

29,000

18.63 / เบอร์ 5

43,800

-

48,800

-

 

 

Visitors: 155,250