แอร์บ้านขายดี DAIKIN

 DAIKIN

                                              Smash

                                                       รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ     รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง  ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTM -09NV2S R32  8,900  12.28/เบอร์ 5  11,300 - 13,800 -
2 FTM -13NV2S R32  12,700  12.02/เบอร์ 5  13,500 - 16,000 -
3 FTM -15NV2S R32  14,400  13.47/เบอร์ 5  17,500 - 20,500 -
4 FTM -18NV2S R32  18,090  12.15/เบอร์ 5  20,300 - 23,300 -
5 FTM -24NV2S R32  22,530  12.19/เบอร์ 5  29,300 - 32,300 -
6 FTM -28NV2S R32  24,500  11.61/เบอร์ 5  30,800 - 34,500 -

Catalog : http://www.daikin.co.th/wp-content/uploads/2015/09/FTM_Smash-Catalog.pdf

 

 

 

                                                                              Smile Inverter

                                                        รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ    รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTKC-09QV2S R32 8,500  19.49/เบอร์ 5 14,200 - 16,500 -
2 FTKC-12QV2S R32 11,900  19.22/เบอร์ 5 17,300 - 19,500 -
3 FTKC-18QV2S R32 17,700  20.82/เบอร์ 5 23,200 - 26,000 -
4 FTKC-24QV2S R32 20,500  19.29/เบอร์ 5 33,800 - 36,800 -
5 FTKC-28QV2S R32 24,200  19.49/เบอร์ 5 37,000 - 41,000 -

Catalog : http://www.daikin.co.th/wp-content/uploads/2016/03/Catalog_SmilePlus-_FTKC-QV_RKC-QV-final-5-4-16-resize.pdf

 

 

                                                    Smart Inverter

                                                         รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ     รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTKM-09NV2S R32 8,700   23.76/เบอร์ 5 18,700 - 21,000 -
2 FTKM-12NV2S R32 11,900   21.81/เบอร์ 5 21,400 - 23,800 -
3 FTKM-15NV2S R32 14,300   20.44/เบอร์ 5 24,900 - 27,400 -
4 FTKM-18NV2S R32 17,700   22.75/เบอร์ 5 27,900 - 30,900 -
5 FTKM-24NV2S R32 20,500   21.43/เบอร์ 5 36,900 - 39,900 -
6 FTKM-28NV2S R32 24,200   18.90/เบอร์ 5 39,900 - 43,500 -
7 FTKM-33NV2S R32 29,000   18.63/เบอร์ 5 43,900 - 48,500 -

Catalog : http://www.daikin.co.th/wp-content/uploads/2015/09/Smart-Catalog.pdf


                                                     URUSARA 7 (FTXZ)

                                                        รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ     รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTXZ–09NV1S R32 8,500   25.74/เบอร์ 5 41,800 - 44,500 -
2 FTXZ–12NV1S R32 11,600   21.83/เบอร์ 5 48,500 - 51,500 -
3 FTXZ–18NV1S R32 17,100   22.55/เบอร์ 5 63,500 - 66,900 -

Catalog : http://www.daikin.co.th/wp-content/uploads/2015/09/Catalog_URUSARA7_FTXZ_RXZ_2016-22-3-16.pdf

 

Visitors: 76,687