แอร์บ้านขายดี DAIKIN

DAIKIN

รุ่น  Smash  I I ( ระบบธรรมดา  น้ำยา R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาติดตั้ง

1

FTM-09 PV2S

9,200

5 /13.38

12,800

2

FTM-13 PV2S

13,000

5 /13.22

15,200

3

FTM-15 PV2S

14,400

5 /14.31

18,800

4

FTM-18 PV2S

18,090

5 /13.04

23,400

5

FTM-24 PV2S

22,530

5 /13.04

33,900

6

FTM-28 PV2S

24,500

5 /12.33

35,400

 

รุ่น  Sabai Plus - Inverter ( R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาติดตั้ง

1

FTKQ-09 UV2S

9,200

5 /16.69

13,500

2

FTKQ-12 UV2S

12,300

5 /17.45

15,700

3

FTKQ-15 UV2S

14,300

5/17.24

19,400

4

FTKQ-18 UV2S

18,100

5 /17.47

24,000

5

FTKQ-24 UV2S

20,500

5 /17.49

33,600

 

รุ่น  Smile  lite -  Inverter ( R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

FTKF-09 UV2S

9,200

5* /19.12

14,900

2

FTKF-12 UV2S

12,300

5* /19.22

17,800

3

FTKF-15 UV2S

15,000

5* /18.40

21,800

4

FTKF-18 UV2S

18,100

5* /18.67

25,600

5

FTKF-24 UV2S

20,500

5* /18.11

36,200

 

รุ่น  Super  smile - Inverter  ( R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

FTKC-09 TV2S

8,500

5** /20.25

16,500

2

FTKC-12 TV2S

11,900

5** /20.00

19,500

3

FTKC-15 TV2S

14,300

5** /20.43

24,200

4

FTKC-18 TV2S

17,700

5** /21.13

26,200

5

FTKC-24 TV2S

20,500

5** /20.02

37,200

6

FTKC-28 TV2S

24,200

5** /20.02

43,200

 

รุ่น  Super  Smart - Inverter ( R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

FTKM-09 SV2S

8,500

5***/26.05

21,900

2

FTKM-12 SV2S

11,900

5***/23.00

24,600

3

FTKM-15 SV2S

14,300

5**/20.70

28,700

4

FTKM-18 SV2S

17,700

5***/23.70

32,200

5

FTKM-24 SV2S

20,500

5**/22.30

40,200

6

FTKM-28 SV2S

24,200

5**/20.02

44,700

7

FTKM-33 SV2S

29,000

5/19.87

47,400

 

รุ่น  ZETAS - Inverter ( R32 ) NEW  2021

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาติดตั้ง

1

FTKZ-09 VV2S

8,500

5*** /24.70

23,500

2

FTKZ-12 VV2S

11,900

5*** /22.80

26,500

3

FTKZ-15 VV2S

14,300

5***/24.00

31,300

4

FTKZ-18 VV2S

17,700

5*** /22.80

34,900

5

FTKZ-24 VV2S

24,200

5** /20.40

43,900

 

 

รุ่น   FAVF-UV2S(Big Wall Type Inverter R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

 

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์/Seer

ราคาติดตั้ง

1

FAVF-36 UV2S

36,200

5 */18.31

47,500

  
Visitors: 288,187