แอร์บ้านขายดี DAIKIN

 DAIKIN

                   

                                                    Smash ll

           อะไหล่ 1 ปี  แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี  คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTM -09PV2S

R32

9,200

13.38 / เบอร์ 5

10,300

-

12,800

-

2

FTM -13PV2S

R32

13,000

13.22 / เบอร์ 5

12,700

-

15,200

-

3

FTM -15PV2S

R32

14,400

14.31 / เบอร์ 5

14,900

-

17,700

-

4

FTM -18PV2S

R32

18,090

13.04 / เบอร์ 5

20,200

-

23,200

-

5

FTM -24PV2S

R32

22,530

13.04 / เบอร์ 5

29,300

-

32,300

-

6

FTM -28PV2S

R32

24,500

12.33 / เบอร์ 5

31,500

-

35,500

-

 

                  

                                                 Sabai  Inverter

 อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี

                             แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 ฺBTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKQ-09TV2S

R32

8,900

15.66 / เบอร์ 5

11,400

-

13,900

-

2

FTKQ-12TV2S

R32

11,900

16.91 / เบอร์ 5

13,500

-

16,000

-

3

FTKQ-15TV2S

R32

14,330

15.20 / เบอร์ 5

16,200

-

19,000

-

4

FTKQ-18TV2S

R32

17,100

15.20 / เบอร์ 5

21,500

-

24,500

-

5

FTKQ-24TV2S

R32

20,500

15.20 / เบอร์ 5

31,200

-

34,200

-

 

                      

                                         Super  Smile Inverter

  อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี

                              แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKC-09TV2S

R32

8,500

20.00 / เบอร์ 5

14,300

-

16,800

-

2

FTKC-12TV2S

R32

11,900

19.80 / เบอร์ 5

17,400

-

19,900

-

3

FTKC-15TV2S

R32

14,330

19.80 / เบอร์ 5

20,200

-

23,000

-

4

FTKC-18TV2S

R32

17,700

20.82 / เบอร์ 5

23,500

-

26,500

-

5

FTKC-24TV2S

R32

20,500

19.29 / เบอร์ 5

34,400

-

37,400

-

6

FTKC-28TV2S

R32

24,200

19.49 / เบอร์ 5

37,800

-

41,800

-

 

                     

                                            Super  Smart Inverter

  อะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี

                             แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

 

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

 

1

FTKM-09SV2S

R32

8,700

23.76 / เบอร์ 5

19,500

-

22,000

-

2

FTKM-12SV2S

R32

11,900

21.81 / เบอร์ 5

22,400

-

24,900

-

3

FTKM-15SV2S

R32

14,300

20.44 / เบอร์ 5

26,300

-

28,900

-

4

FTKM-18SV2S

R32

17,700

22.75 / เบอร์ 5

29,500

-

32,500

-

5

FTKM-24SV2S

R32

20,500

21.43 / เบอร์ 5

37,900

-

40,900

-

6

FTKM-28SV2S

R32

24,200

18.90 / เบอร์ 5

41,800

-

45,800

-

7

FTKM-33SV2S

R32

29,000

18.63 / เบอร์ 5

43,800

-

48,800

-

 

 

 

Visitors: 182,834