แอร์บ้านขายดี DAIKIN

 DAIKIN

                                              Smash

                                                       รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ     รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    EER/เบอร์ ราคาเครื่อง  ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTM -09PV2S R32  8,900  12.28/เบอร์ 5  10,500 - 13,000 -
2 FTM -13PV2S R32  12,700  12.02/เบอร์ 5  12,800 - 15,300 -
3 FTM -15PV2S R32  14,400  13.47/เบอร์ 5  15,500 - 18,300 -
4 FTM -18PV2S R32  18,090  12.15/เบอร์ 5  20,300 - 23,300 -
5 FTM -24PV2S R32  22,530  12.19/เบอร์ 5  29,500 - 32,500 -
6 FTM -28PV2S R32  24,500  11.61/เบอร์ 5  30,800 - 34,500 -

 

 Sabai  Inverter

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ    รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTKQ-09SV2S R32 8,900  15.66/เบอร์ 5 10,900 - 13,400 -
2 FTKQ-12QV2S R32 11,900  16.91/เบอร์ 5 13,300 - 15,800 -
3 FTKQ-18QV2S R32 17,100  15.20/เบอร์ 5 21,000 - 24,000 -

  

                                                                Super  Smile Inverter

                                                        รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ    รุ่น/Model น้ำยา   BTU.    SEER/เบอร์ ราคาเครื่อง ราคาพร้อมติดตั้ง
1 FTKC-09RV2S R32 8,500  19.49/เบอร์ 5 14,000 - 16,500 -
2 FTKC-12RV2S R32 11,900  19.22/เบอร์ 5 17,000 - 19,500 -
3 FTKC-18RV2S R32 17,700  20.82/เบอร์ 5 23,000 - 26,000 -
4 FTKC-24RV2S R32 20,500  19.29/เบอร์ 5 33,800 - 36,800 -
5 FTKC-28RV2S R32 24,200  19.49/เบอร์ 5 37,300 - 40,800 -

 

Visitors: 90,518