แอร์บ้านขายดี DAIKIN

DAIKIN


รุ่น  Smash  I I ( ระบบธรรมดา  น้ำยา R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTM-09 PV2S

9,200

5 /13.38

12,700

2

FTM-13 PV2S

13,000

5 /13.22

15,000

3

FTM-15 PV2S

14,400

5 /14.31

18,700

4

FTM-18 PV2S

18,090

5 /13.04

22,900

5

FTM-24 PV2S

22,530

5 /13.04

33,500

6

FTM-28 PV2S

24,500

5 /12.33

34,800


รุ่น  Sabai Plus - Inverter ( R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKQ-09 UV2S

9,200

5 /16.69

13,600

2

FTKQ-12 UV2S

12,300

5 /17.45

15,800

3

FTKQ-15 UV2S

15,000

5 /17.49

19,500

4

FTKQ-18 UV2S

18,100

5 /17.47

24,200

5

FTKQ-24 UV2S

20,500

5 /17.49

34,000


รุ่น  Smile  lite -  Inverter ( R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKF-09 UV2S

9,200

5* /19.12

14,500

2

FTKF-12 UV2S

12,300

5* /19.22

17,200

3

FTKF-15 UV2S

15,000

5* /18.40

21,000

4

FTKF-18 UV2S

18,100

5* /18.67

24,600

5

FTKF-24 UV2S

20,500

5* /18.11

34,700


รุ่น  Super  smile - Inverter  ( R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKC-09 TV2S

8,500

5** /20.25

16,600

2

FTKC-12 TV2S

11,900

5** /20.00

19,700

3

FTKC-15 TV2S

14,300

5** /20.43

23,700

4

FTKC-18 TV2S

17,700

5** /21.13

26,200

5

FTKC-24 TV2S

20,500

5** /20.02

37,200

6

FTKC-28 TV2S

24,200

5** /20.02

43,500


รุ่น  Super  Smart - Inverter ( R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FTKM-09 SV2S

8,500

5***/26.05

21,900

2

FTKM-12 SV2S

11,900

5***/23.00

24,700

3

FTKM-15 SV2S

14,300

5**/20.70

28,900

4

FTKM-18 SV2S

17,700

5***/23.70

32,200

5

FTKM-24 SV2S

20,500

5**/22.30

40,300

6

FTKM-28 SV2S

24,200

5**/20.02

45,000


รุ่น   FAVF-UV2S(Big Wall Type Inverter R32 )

สินค้า รับประกันอะไหล่ 1 ปี แผงคอยล์ร้อน+เย็น 3 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ 5/Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

FAVF-36 UV2S

36,200

5 */18.31

48,000

  
Visitors: 252,609