แอร์บ้านขายดี MISUBISHI HEAVY DUTY

 

MITSUBISHI HEAVY  DUTY

STANDARD (R32)

รับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

SRK-10 CVV-W1

R32

9,239

13.27/เบอร์ 5

10,900

-

13,400

-

2

SRK-13 CVV-W1

R32

11,634

13.41/เบอร์ 5

12,900

-

15,400

-

3

SRK-15 CVV-W1

R32

14,457

13.42/เบอร์ 5

16,900

-

19,700

-

4

SRK-18 CVV-W1

R32

17,305

13.85/เบอร์ 5

20,500

-

23,500

-

5

SRK-24 CVV-W1

R32

22,559

13.68/เบอร์ 5

28,900

-

31,900

- 

 

DELUXE (R32) เน้นฟอกอากาศ

รับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

SRK-10 CVS-W1

R32

9,444

13.51/เบอร์ 5

11,900

-

14,400

-

2

SRK-13 CVS-W1

R32

12,039

13.78/เบอร์ 5

13,900

-

16,400

-

3

SRK-19 CVS-W1

R32

19,127

15.29/เบอร์ 5

22,900

-

25,900

-

4

SRK-25 CVS-W1

R32

25,085

13.31/เบอร์ 5

32,500

-

35,500

-

 

STANDARD  INVERTER (R32)

รับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

SRK-10 YW-W1

R32

8,683

19.28/เบอร์ 5

12,300

-

14,800

-

2

SRK-13 YW-W1

R32

11,098

19.55/เบอร์ 5

15,300

-

17,800

-

3

SRK-15 YW-W1

R32

15,480

18.60/เบอร์ 5

18,500

-

21,000

-

4

SRK-18 YW-W1

R32

17,276

18.80/เบอร์ 5

22,400

-

25,400

-

5

SRK-24 YW-W1

R32

23,021

20.88/เบอร์ 5

31,400

-

34,400

-

 

DULUXE  INVERTER (R32) ฟอกอากาศ

รับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

SRK-10 YVS-W1

R32

8,610

24.53/เบอร์ 5

14,700

-

17,200

-

2

SRK-13 YVS-W1

R32

11,901

22.89/เบอร์ 5

17,300

-

19,800

-

3

SRK-18 YVS-W1

R32

17,802

20.13/เบอร์ 5

26,400

-

29,400

-

4

SRK-24 YVS-W1

R32

24,452

20.68/เบอร์ 5

36,400

-

39,400

-

 

  

SUPER DELUXE  INVERTER(R32)

รับประกันอะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

SEER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

SRK-25 ZSXS-W1

R32

8,770

25.59/เบอร์ 5

24,900

-

27,400

-

2

SRK-35 ZSXS-W1

R32

12,103

24.67/เบอร์ 5

27,500

-

30,000

-

3

SRK-50 ZSXS-W1

R32

17,105

22.18/เบอร์ 5

37,800

-

40,800

-

4

SRK-60 ZSXS-W1

R32

20,977

20.51/เบอร์ 5

44,500

-

47,500

-

 

Visitors: 182,830