แอร์บ้านขายดี MISUBISHI HEAVY DUTY

MITSUBISHI  HEAVY  DUTY

STANDARD  

รับประกัน อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี(คอลย์ทองแดง)

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK-10 CVV-W1

R32

9,239

13.27/เบอร์ 5

10,800

-

13,300

-

2

SRK-13 CVV-W1

R32

11,634

13.41/เบอร์ 5

12,800

-

15,300

-

3

SRK-15 CVV-W1

R32

14,480

13.42/เบอร์5

16,300

-

19,000

-

4

SRK-18 CVV-W1

R32

17,305

13.85/เบอร์ 5

20,800

-

23,800

-

5

SRK-24 CVV-W1

R32

22,559

13.68/เบอร์ 5

28,800

-

31,800

-

 

DELUXE   

รับประกัน อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี(คอลย์ทองแดง)

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK-10 CVS-W1

R 32

9,444

13.51/เบอร์ 5

11,900

-

14,400

-

2

SRK-13 CVS-W1

R 32

12,039

13.78/เบอร์ 5

13,900

-

16,400

-

3

SRK-19 CVS-W1

R 32

19,127

15.29/เบอร์ 5

23,600

-

26,600

-

4

SRK-25 CVS-W1

R 32

25,085

15.29/เบอร์ 5

32,600

-

35,600

 -

 

DULUXE  INVERTER 

รับประกัน อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี(คอลย์ทองแดง)

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK-10 YVS-W1

R32

8,610

24.53/เบอร์ 5

16,500

-

19,000

-

2

SRK-13 YVS-W1

R32

11,901

22.89/เบอร์ 5

19,500

-

22,000

-

3

SRK-19 YVS-W1

R32

17,802

20.13/เบอร์ 5

27,300

-

30,300

-

4

SRK-25 YVS-W1

R32

24,452

20.68/เบอร์ 5

36,300

-

39,300

-

 

 

 

Visitors: 143,345