แอร์บ้านขายดี MISUBISHI HEAVY DUTY

MITSUBISHI HEAVY DUT

รุ่น  STANDARD (ระบบธรรมดา)  

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK/C-10 CVV-W1

9,239

5 /13.27

12,900 

2

SRK/C-13 CVV-W1

11,634

5 /13.41

14,900

3

SRK/C-15 CVV-W1

14,457

5 /13.24

18,000

4

SRK/C-18 CVV-W1

17,305

5 */13.85

22,200

5

SRK/C-24 CVV-W1

22,559

5 /13.68

30,300

 

รุ่น  DELUXE  (ระบบธรรมดา  สวิง 4 ทิศทาง  ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา)  

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK/C-10 CVS-W1

9,444

5 /13.51

13,300

2

SRK/C-13 CVS-W1

12,039

5 /13.78

15,300

4

SRK/C-19 CVS-W1

19,127

5** /15.29

25,500

5

SRK/C-25 CVS-W1

25,085

5 /13.31

34,200

 

 

รุ่น  STANDARD  INVERTER - YXP SERIES 2020 (ตัวใหม่)

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK/C-10 YXP-W1

8,727

5* /17.64

14,000

2

SRK/C-13 YXP-W1

12,060

5 /17.03

16,900

3

SRK/C-15 YXP-W1

15,196

5 /16.68

20,000

4

SRK/C-18 YXP-W1

16,557

5 /16.82

24,000


 

รุ่น  STANDARD  INVERTER 

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี 

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK/C-10 YW-W1

8,683

5* /19.28

14,300

2

SRK/C-13 YW-W1

11,098

5* /19.55

17,200

3

SRK/C-15 YW-W1

15,480

5* /18.60

20,400

4

SRK/C-18 YW-W1

17,276

5* /18.80

24,500

5

SRK/C-24 YW-W1

23,021

5* /20.88

33,200


 
 

รุ่น  DELUXE  INVERTER  2020 (ตัวใหม่)

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK/C-10 YXS-W1

9,793

5**/21.87

16,900

2

SRK/C-13 YXS-W1

12,106

5**/21.22

19,700

3

SRK/C-15 YXS-W1

16,069

5**/21.70

25,200

4

SRK/C-18 YXS-W1

18,392

5**/21.33

28,400


 

รุ่น  DELUXE  INVERTER

สินค้ารับประกัน  อะไหล่ 5 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

ลำดับ

รายการ/Model

บีทียู

เบอร์ /Seer

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK/C-10 YVS-W1

8,610

5***/24.53

17,100

2

SRK/C-13 YVS-W1

11,901

5***/22.89

20,000

 

 

Visitors: 252,607