แอร์บ้านขายดี MISUBISHI HEAVY DUTY

MITSUBISHI  HEAVY  DUTY

STANDARD  

รับประกัน อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี(คอลย์ทองแดง)

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK-10 CVV-W1

R32

9,239

13.27/เบอร์ 5

11,300

-

13,800

-

2

SRK-13 CVV-W1

R32

11,634

13.41/เบอร์ 5

13,300

-

15,800

-

3

SRK-18 CVV-W1

R32

17,305

13.85/เบอร์ 5

21,000

-

24,000

-

4

SRK-24 CVV-W1

R32

22,559

13.68/เบอร์ 5

29,300

-

32,300

-

 

DELUXE   

รับประกัน อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี(คอลย์ทองแดง)

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK-10 CVS-W1

R 32

9,444

13.51/เบอร์ 5

12,400

-

14,900

-

2

SRK-13 CVS-W1

R 32

12,039

13.78/เบอร์ 5

14,400

-

16,900

-

3

SRK-19 CVS-W1

R 32

19,127

15.29/เบอร์ 5

24,000

-

27,000

-

4

SRK-25 CVS-W1

R 32

25,085

15.29/เบอร์ 5

33,300

-

36,300

 -


DULUXE  INVERTER 

รับประกัน อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี(คอลย์ทองแดง)

ลำดับ

รุ่น/Model

น้ำยา

BTU.

EER/เบอร์

ราคาเครื่อง

ราคาพร้อมติดตั้ง

1

SRK-10 YVS-W1

R32

8,610

24.53/เบอร์ 5

16,900

-

19,400

-

2

SRK-13 YVS-W1

R32

11,901

22.89/เบอร์ 5

19,900

-

22,400

-

3

SRK-19 YVS-W1

R32

17,802

20.13/เบอร์ 5

29,500

-

32,500

-

4

SRK-25 YVS-W1

R32

24,452

20.68/เบอร์ 5

38,500

-

41,500

-

 

 

 

Visitors: 137,598