แอร์เปลือย SAMSUNG

SAMSUNG

 

แบบแอร์เปลือยต่อดัก

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / เบอร์ 5 / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้าจากโรงงาน(มีใบรับประกันแนบมากับเครื่อง)

 

ลำดับ

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

 ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

F-AC052 -CD1STD

18,300

5

18.20

220 V.

 35,700

40,200

2

F-AC071-CD1STD

24,600

5

18.00

220 V.

41,900

46,900

3

F-AC100 -CD1STD

36,200

5**

19.10

220 V.

59,200

65,200

4

F-AC100-CD3STD

36,200

5**

19.10

380 V.

 59,600

65,600

5

F-AC140 -CD1STD

46,900

5**

17.50

220 V.

 64,900

72,400

6

F-AC140-CD3STD

46,900

5**

17.50

380 V.

65,300 

72,800

7

F-AC160 -CD3STD

60,000

5*

16.30

380 V.

 75,600

84,100

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

Visitors: 447,811