แอร์ 4 ทิศทาง CENTRAL AIR

CENTRAL  AIR 

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกลไกราคาใหม่ของโรงงานของปี 2567  โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้ารบกวนเช็คราคาก่อนสั่งซื้อ

 

 

ระบบ  FIXED SPEED

แบบ 4 ทิศทาง / รีโมทไร้สาย / เบอร์ 5 น้ำยา R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  ใบรับประกันสินค้าแนบมากับเครื่อง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

CFC/CCS-32BF 13-1

13307

5/220V.

27,500

31,500

2

CFC/CCS-32BF 19-1

19107

5/220V.

29,800

34,300

3

CFC/CCS-32BF 25-1

25248

5/220V.

37,100

42,100

4

CFC/CCS-32BF 30-1

30367

5/220V.

40,200

45,700

5

CFC/CCS-32BF 36

36508

5/220V.

43,000

49,000

6

CFC/CCS-32BF 40

40602

5/220V.

51,700

58,700

7

CFC/CCS-32BF 36(A)

36508

5/380V.

47,900

53,900

8

CFC/CCS-32BF 40(A)

40602

5/380V.

53,000

60,300

9

CFC/CCS-32BF 45(A)

45000

380V.

50,800

58,300

10

CFC/CCS-32BF 50(A)

50000

380V.

53,400

61,400

11

CFC/CCS-32BF 56(A)

56000

380V.

61,600

70,100

12

CFC/CCS-32BF 62(A)

62000

380V.

62,500

71,000

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 

ระบบ  INVERTER

แบบ 4 ทิศทาง / รีโมทไร้สาย / เบอร์ 5 น้ำยา R32

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 1 ปี  คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  ใบรับประกันสินค้าแนบมากับเครื่อง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาเครื่อง

ราคาติดตั้ง

1

CFC/CCS-32IBW 13-1

13307

5*/220V.

37,600

41,600

2

CFC/CCS-32IBW 19-1

19107

5*/220V.

39,100

43,600

3

CFC/CCS-32IBW 25-1

25248

5*/220V.

46,000

51,000

4

CFC/CCS-32IBW 30-1

30367

5*/220V.

46,500

52,700

5

CFC/CCS-32IBW 36

36508

5*/220V.

53,500

59,500

6

CFC/CCS-32IBW 40