แอร์ 1 ทิศทาง SAMSUNG

SAMSUNG

 

แบบ  1  ทิศทาง

ระบบ  INVERTER / รีโมทไร้สาย / เบอร์ 5 / น้ำยา  R32

รับประกันสินค้าจากโรงงาน(มีใบรับประกันแนบมากับเครื่อง)


รุ่น  Windfree 1W  STANDARD  INVERTER

ลำดับ

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

 ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

F-AC035 -1W1STD

11,300

5

18.40

220 V.

 28,900

32,900

2

F-AC052-1W1STD

18,000

5*

19.00

220 V.

35,100

39,600

3

F-AC71 -1W1STD

23,500

5

17.80

220 V.

41,200

46,200


รุ่น  Windfree 1W  INVERTER  กรองฝุ่น  PM 1.0

ลำดับ

รุ่น/Model

ค่าBTU.

No.

ค่าSeer

ไฟ

 ราคาเครื่อง

รวมติดตั้ง

1

F-AC035 -1W1PMD

11,300

5

18.40

220 V.

 33,600

37,600

2

F-AC052-1W1PMD

18,000

5*

19.00

220 V.

40,800

45,300

3

F-AC71 -1W1PMD

23,500

5

17.80

220 V.

47,000

52,000

หมายเหตุ:  ไม่รวมเดินเมนไฟและเบรกเกอร์  กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. ถ้าให้ร้านเดินเมนไฟมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้เพิ่ม

 

Visitors: 447,807