ม่านอากาศ เซ็นทรัล แอร์ (CENTRAL AIR)

ม่านอากาศ  

สำหรับรักษาความเย็นในห้องและป้องกันแมลง ฝุ่นละอองเข้ามาในห้อง

รุ่น  CAAC-09  สำหรับประตูทางเข้า กว้าง 90 ซม.  ราคาเครื่อง  9,800  บาท

รุ่น  CAAC-12  สำหรับประตูทางเข้า กว้าง 120 ซม.  ราคาเครื่อง  11,500  บาท

รุ่น  CAAC-15  สำหรับประตูทางเข้า กว้าง 150 ซม.  ราคาเครื่อง  13,500  บาท

รุ่น  CAAC-18  สำหรับประตูทางเข้า กว้าง 180 ซม.  ราคาเครื่อง  15,500  บาท

สินค้ารับประกันอะไหล่จากโรงงาน 1 ปี (มีใบรับประกันแนบมากับเครื่อง)

 

หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งเป็นราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้งชุด 1,000 บาท