ม่านอากาศ อามีน่า (AMENA)

ม่านอากาศ  AMENA

รุ่น  ACLP - ลมแรง  

รุ่น  ACLP-90  สำหรับประตูทางเข้า กว้าง 90 ซม.  ราคาเครื่อง  9,500  บาท

รุ่น  ACLP-120  สำหรับประตูทางเข้า กว้าง 120 ซม.  ราคาเครื่อง  10,700  บาท

รุ่น  UALP - ลมเบา  

รุ่น  UALP-90  สำหรับประตูทางเข้า กว้าง 90 ซม.  ราคาเครื่อง  9,000  บาท

รุ่น  UALP-120  สำหรับประตูทางเข้า กว้าง 120 ซม.  ราคาเครื่อง  9,700  บาท

 

หมายเหตุ:  ราคานี้ยังไม่รวมค่าติดตั้งเป็นราคาเฉพาะเครื่อง ค่าติดตั้งชุด 1,000 บาท