แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( AMENA)

 แอร์เคลื่อนที่ AMENA

GCL Portable  

รุ่น  GCL 012-CPA ขนาด 12000 บีทียู  สำหรับพื้นที่  15 ตามรางเมตร  ราคาเครื่อง  13,500  บาท

 สั่งล่วงหน้า  มัดจำ 1,000 บาท รับสินค้าที่ร้านจ่ายส่วนคงเหลือ

หมายเหตุ: รับประกันสินค้าจากโรงงานอามีน่า อะไหล่ 1 ปี