พัดลมไอเย็นกรี (GREE)

พัดลมไอเย็น  GREE 

Air  Cooler  

รุ่น  KSWK-10 X610ID   ราคาเครื่อง  3,900  บาท

สั่งล่วงหน้า  มัดจำ 1,000 บาท รับสินค้าที่ร้านจ่ายส่วนคงเหลือ

หมายเหตุ: รับประกันสินค้าจากโรงงานกรี อะไหล่ 3 ปี