เบอร์ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศ

 
 
 เบอร์โทรศูนย์บริการ  CALL  CENTER  เครื่องปรับอากาศ


แอร์  MITSUBISHI  ELECTRIC


เบอร์โทร.1325

แอร์  MITSUBISHI HEAVY DUTY

เบอร์โทร.02-378-9999

แอร์  GREE

เบอร์โทร.081-906-0199

แอร์  DAIKIN

เบอร์โทร.1271

แอร์  PANASONIC

เบอร์โทร.02-729-9000  กด 2

แอร์  CARRIER

เบอร์โทร.1454  หรือ  02-090-9900

แอร์  TRANE

เบอร์โทร.02-761-1111  ต่อ  1500-1511

แอร์  CENTRAL AIR

เบอร์โทร.02-526-1985-90

แอร์  HAIER

เบอร์โทร.1789

แอร์  SAIJO  DENKI

เบอร์โทร.02-832-1999

แอร์  CASPER

เบอร์โทร.02-399-5935

แอร์  MAVELL

เบอร์โทร.02-987-1198 ต่อ 0 ,  064-931-7999

แอร์  AMENA

เบอร์โทร.02-517-5000

แอร์  MIDEA

เบอร์โทร.02-107-7799, 02-105-4413

แอร์  STAR AIR

เบอร์โทร.02-961-9620-6

แอร์  TCL

เบอร์โทร.02-026-6286

แอร์  SAMSUNG

เบอร์โทร.1282

แอร์  LG

เบอร์โทร.02-057-5757

แอร์  HISENSE

เบอร์โทร.02-017-0077

 
 
Visitors: 442,943