ค่าบริการติดตั้งแอร์ แบบติดผนัง

ค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

แบบติดผนัง

 

  รุ่น/ขนาด  (บีทียู)  

ค่าบริการ(แอร์ใหม่)

มีท่อน้ำยามากับเครื่อง 4 เมตร

ค่าบริการ(แอร์ย้าย)

ล้างเครื่อง+เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

ถ้าถอดแอร์างพื้นที่มีค่าถอดแอร์เพิ่มชุดละ 1,000 บาท

ขนาด  9000  บีทียู

ค่าติดตั้ง  2,500  บาท

ค่าติดตั้ง  3,500  บาท

ขนาด  12000  บีทียู 

ค่าติดตั้ง  2,500  บาท

ค่าติดตั้ง  3,500  บาท

ขนาด  15000  บีทียู

ค่าติดตั้ง  2,800  บาท

ค่าติดตั้ง  3,800  บาท

ขนาด  18000  บีทียู

ค่าติดตั้ง  3,000  บาท

ค่าติดตั้ง  4,000  บาท

ขนาด  20000-24000  

ค่าติดตั้ง  3,000  บาท

ค่าติดตั้ง  4,000  บาท

ขนาด  27000-30000

ค่าติดตั้ง  4,000  บาท

ค่าติดตั้ง  5,000  บาท

ขนาด  33000-36000

ค่าติดตั้ง  5,500  บาท

ค่าติดตั้ง  6,500  บาท

ขนาด  38000-40000

ค่าติดตั้ง  6,500  บาท

ค่าติดตั้ง  7,500  บาท

ขนาด  44000-48000

ค่าติดตั้ง  7,500  บาท

ค่าติดตั้ง  8,500  บาท

 

 กรณีเป็นแอร์เก่าหรือย้ายแอร์ติดตั้ง  ต่างพื้นที่มีค่าบริการเพิ่ม(ค่าถอดจากที่ไปอีกที่)  ชุดละ  1,000 บาท  ขึ้นอยู่กับระยะทาง 

(ตัวเก่าจะยากกว่าเพราะต้องล้างเครื่อง + เติมน้ำยาในระบบ + เปลี่ยนอุปกรณ์ติดตั้งใหม่ +ปรับค่าการทำงานของเครื่อง)

 

เงื่อนไขการติดตั้ง 

สั่งซื้อตัวเครื่องราคาพร้อมติดตั้ง    ร้านให้อุปกรณ์การติดตั้งดังนี้ 

อุปกรณ์ที่ร้านจัดให้ลูกค้าตามที่ระบุ  ถ้าไม่มีส่วนเกินจากที่กำหนดให้จะไม่มีการเก็บค่าอุปกรณ์เพิ่ม  เว้นแต่ถ้ากรณีมีส่วนเกิน

ทางร้านต้องขอเก็บค่าอุปกรณ์ส่วนเกินเพิ่มคิดตามหน้างานจริง (คิดตามจริง ให้ตามจริง ไม่เอาเปรียบลูกค้า)

      อุปกรณ์การติดตั้งเบื้องต้นที่ร้านจัดให้กับลูกค้า (ถ้าไม่เกินจากนี้ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)

                   กรณีมีส่วนเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

1.  ท่อน้ำยาหุ้มฉนวนระยะไม่เกิน  4  เมตรฟรี          

 

กรณีมีส่วนเกิน มีค่าท่อน้ำยาเพิ่มคิดตามระยะที่เกินจาก เมตร ช่างจะแจ้งลูกค้าหน้างานวันที่ติดตั้ง 

ส่วนเกินเมตรละ 400 บาทสำหรับขนาด  9000-12000  บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ 500 บาทสำหรับขนาด  15000-18000 บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ 500 บาทสำหรับขนาด  24000-28000 บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ 600 บาทสำหรับขนาด 30000-36000 บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ 700 บาทสำหรับขนาด 40000-48000 บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ 800 บาทสำหรับขนาด 55000-60000 บีทียู

2.  สายไฟระยะไม่เกิน  10  เมตร จาก แฟนคอยล์(ตัวในบ้าน)ถึงคอนเดนซิ่ง(ตัวนอกบ้าน) ฟรี 

กรณีมีส่วนเกิน มีค่าเดินสายไฟเพิ่มคิดตามระยะที่เกินจาก 10 เมตร ช่างจะแจ้งลูกค้าหน้างานวันที่ติดตั้ง เฉพาะระบบไฟ 220 v. เท่านั้น

***ถ้าเป็นไฟ 380 v. ทางลูกค้าต้องให้ช่างเดินเมนไฟมาไว้ยังจุดที่วางคอม(ตัวนอกอาคาร) ถ้าให้ร้านเดินสายเมนไฟมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (คิดตามระยะที่เดินจริง)

ส่วนเกินเมตรละ 50 บาทสำหรับขนาด 12000-36000 บีทียู

ส่วนเกินเมตรละ 100 บาทสำหรับขนาด 40000-60000 บีทียู

3.  เบรกเกอร์ 20 แอมป์(สำหรับไฟ 220 v.) 1 ชุดฟรี 

ขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้

กรณีเป็นระบบไฟ  380 v. หน้างานทางลูกค้าต้องมีให้หรือถ้าให้ร้านจัดหามีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

***กรณีต้องการให้ติดเป็นเบรกเกอร์ในตู้เซอร์กิตลูกค้า  ทางลูกค้าต้องจัดซื้อให้กับช่างติดตั้งที่ร้านเพราะไม่ได้รวม(ต้องใช้เหมือนกันกับตัวที่ติดในตู้เซอร์กิต)

4.  ขายางรองตั้งพื้น หรือขาแขวนคอมเพรสเซอร์ (QM) 1 ชุดฟรี  

ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้

กรณีเปลี่ยนเป็นขากระเช้าเพิ่ม  500  บาท   

***ถ้าเป็นคอนโดลุมพีนี  ต้องแปลงขากระเช้าและใช้เกรียวตลอดยึดพื้นบนเพดานมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ชุดละ 1,000 บาท (ขา+สลิง+บุ๊คยึด)   

5.  ท่อน้ำทิ้งระยะไม่เกิน  4 เมตรฟรี  

ขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้

ส่วนเกินเมตรละ  30  บาท  วัดจากหน้างานติดตั้งจริง  (ทางร้านเล็งเห็นปัญหาหลังการติดตั้งไปเกิน 1 ปี จึงจะไม่ใช้ท่อบางหรือท่อขนาดเล็ก ทางร้านใช้ท่อขนาด 4 หุนสีขาวให้ลูกค้าเพื่อทนทาน ,การระบายน้ำทิ้งได้ดี ไม่ตันไว)

6.  รางครอบท่อน้ำยาระยะไม่เกิน  เมตรฟรี 

ขึ้นอยู่กับหน้าไม่สามารถนำมาเป็นส่วนลดหรือเก็บไว้ได้

ส่วนเกินเมตรละ  300  บาท วัดจากหน้างานติดตั้งจริง  (คิดตามระยะที่เดินราง ไม่ได้คิดจุกจิกแยกเป็นชิ้น ข้องอ เข้ามุม ต่อตรง ข้ามคาน คือวัดตามระยะให้ลูกค้าเลย)

 

หมายเหตุ :

          ก่อนการติดตั้งช่างจะแจ้งตำแหน่งรายละเอียดการติดตั้งและส่วนเกิน(ถ้ามีส่วนเกินมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)ช่างจะแจ้งล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนทุกครั้งก่อนทำการติดตั้ง   ตำแหน่งที่ติดตั้งไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนตัวเครื่องได้ (กรณีลูกค้าไม่ได้อยู่ดูหน้างานเองต้องแจ้งคนที่อยู่ดูให้ชัดเจนเพราะถ้าทางร้านติดตั้งไปแล้วจะไม่สามารถย้ายตำแหน่งหรือเปลี่ยนสินค้าได้) ทางร้านจะถือว่าได้แจ้งให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยแล้ว 

งานเพิ่มนอกเหนือจากเงื่อนไขการติดตั้ง

  • กรีดสกัดผนังฝังท่อน้ำยา  หรือ  ท่อน้ำทิ้ง  มีค่าสกัดเพิ่มคิดเมตรละ  500  บาทต่อเมตร  
  • การเดินท่อน้ำยาบนฝ้า  (หน้างานฝ้าปิด)กรณีไม่มีช่องเซอร์วิส  ทางช่างต้องเจอะเปิดฝ้าเพื่อเดินท่อน้ำยา ทางร้านต้องแจ้งล่วงหน้าว่าทางร้านไม่ได้รวมการเก็บงานฝ้าให้ลูกค้า  ต้องให้ทางลูกค้าให้ช่างฝ้าเข้ามาเก็บงานให้และลูกค้าต้องเป็นจ่ายค่าจ้างกับช่างฝ้าเอง
  • เพิ่มกริวปรับทิศทางลมร้อนตัวนอกอาคาร  เป็นอุปกรณ์เสริมลูกค้าสั่งซื้อได้ในราคา  สำหรับขนาด  9000-12000  บีทียูราคา  750  บาทสำหรับขนาด  15000-24000  บีทียู  ราคา  950  บาท  (เป็นกริวแผ่นเหล็กทำสีกันสนิมทนกับสภาวะอากาศภายนอก)
  • ติดตั้งคอนโดลุมพีนี  จะมีค่าอุปกรณ์เพิ่ม  ขากระเช้า+เส้นเหล็กเกลียวตลอด 4 เส้นเพื่อดัดแปลงยึดขากระเช้าบนฝ้าเพดานปูนสำหรับวางคอนเดนซิ่ง  คิด 1,000 บาท  และถ้าใส่กริวปรับทิศทางลม คิดราคาตามขนาด
  • เพิ่มปั๊มดูดน้ำทิ้ง(กาลักน้ำ)  กรณีไม่มีจุดเดินท่อน้ำทิ้ง   ปั๊มดูดน้ำทิ้ง(กาลักน้ำ)  ราคาพร้อมติด  3,200  บาท  เดินสายท่อน้ำทิ้งให้ 20  เมตร  ส่วนเกินเมตรละ  15  บาท  (เนื่องจากปั๊มถือว่าเป็นอะไหล่จะไม่มีรับประกันสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตซึ่งร้านไม่ค่อยแนะนำลูกค้าถ้าหาจุดน้ำทิ้งได้จะดีกว่าในระยะยาว)   
  • สั่งทำขาเหล็กเสริมเพื่อตั้งคอนเดนซิ่งให้สูงจากพื้น  หรือทำขาเหล็กรับคอมเป็นแนวยาว  ทางร้านจะแจ้งราคาตามขนาดให้ทราบ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่น ๆถ้ามีแจ้งราคาตามงานที่เพิ่มนั้น ๆ

###  ทางร้านรบกวนลูกค้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ/สั่งจ้างงาน  ###

 

Visitors: 447,814