ผลงานปีนี้

ผลงานของปีนี้  ตั้ง ม.ค. - ก.ย.  2564 

ทางร้านค่อนข้างจะติดตามงานติดตั้งของลูกค้าทุกท่านโดยช่างทุกชุดทุกทีม ที่ติดตั้งงานจะต้องส่งงานทุกครั้ง  

หลังจากติดแอร์ให้ลูกค้าเสร็จแล้ว  เพื่อป้องกันงานไม่เรียบร้อยในจุดไหนร้านก็จะแจ้งให้ช่างแก้ไขให้ลูกค้าทันที

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการ  เราจึงสแกนงานช่างทุกงาน  ลูกค้าส่วนมากจึงพึงพอใจในบริการของเราและแนะนำบอกต่อให้สั่งซื้อและใช้บริการของที่ร้านแอร์บ้านถูก ขอขอบคุณลูกค้าที่แนะนำครับผม