คอมเพรสเซอร์ไม่สตาร์ทการทำงาน

คอมเพรสเซอร์ไม่สตาร์ทการทำงาน

                ในการเดินเครื่องทำงานเครื่องปรับอากาศ  เราจะสังเกตได้ว่าพัดลมที่คอยล์เย็นหรืออีวาโปเรเตอร์ภายในห้องปรับอากาศจะทำงานทันที โดยพัดลมนั้นจะหมุนเป่าลมออกมา  แต่จะยังไม่ใช่ลมเย็น และต่อมาในเวลาประมาณ 1-3 นาที มอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ด้านนอกก็จะติดหมุนการทำงาน  พร้อมด้วยพัดลมระบายอากาศคอนเดนเซอร์ด้านนอกก็จะหมุนติดทำงานเช่นเดียวกัน และจมีเสียงแหลมดังเล็กน้อยในช่วงการสร้างแรงอัดสารทำความเย็นให้เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊ส แล้วเสียงนั้นจะหายไป  และจากนั้นอุณหภูมิภายในห้องปรับอากาศจะต่ำลงในกรณีที่คอมเพรสเซอร์ไม่ยอมสาร์ทการทำงานหรือทำงานแต่พัดลมภายนอกแต่คอมเพรสเซอร์ไม่สาร์ทการทำงาน อาจมีสาเหตุเกิดจาก

1.       คอมเพรสเซอร์มีการเสื่อมสภาพ

2.       แค็ปรันเสียหาย ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่สตาร์ททำงาน

3.       โอเวอร์โหลดเสีย

4.       แม็กเนติกสวิตซ์ไม่เกิดการเหนี่ยวนำทำให้หน้าสัมผัสติดกันเพื่อต่อวงจรการทำงาน

5.       สำหรับคอมเพรสเซอรรุ่นใหม่ จะมีสวิตซ์คอมเพรสเซอร์อยควบคุมระดับสารทำความเย็น หากในระบบมีสารทำความเย็นน้อยเกินไป หรือเกิดการรั่วไหลออกจากระบบ คอมเพรสเซอร์จะไม่มีการสตาร์ทการทำงาน

ในกรณีข้อแรก ก็คือ คอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก ซึ่งส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เกิดปัญหาหรือเกิดการเสียหาย ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถสตาร์ททำงานได้ ดังนั้นอาจจะต้องตรวจสอบอุปกรณ์ในจุดอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับอาการทำงานคอมเพรสเซอร์ก่อน ซึ่งหากอุปกรณ์ตัวใดมีความเสียหายหรือไม่ทำงาน

 

 

Visitors: 395,459