คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดไม่ยอมตัดการทำงาน

คอมเพรสเซอร์ทำงานตลอดไม่ยอมตัดการทำงาน

                เมื่อคอมเพรสเซอร์สร้างแรงอัดส่งสารทำความเย็นที่มีสถานะเป็นแก๊สเข้าไปดูดซับความร้อนที่มีอีวาโปเรเตอร์ จนทำให้ภายในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิที่ต่ำลงหรือเย็นลง จนได้จุดความเย็นที่ได้ตั้งค่าไว้ เทอร์โมสตัทจะตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ เพื่อหนดการทำงานของระบบทำความเย็น จนกว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเกินค่าที่กำหนด คอมเพรสเซอร์จึงจะกลับมาสตาร์ทการทำงานเพื่อสร้างแรงอัดอีกครั้ง ดังนั้นในกรณีที่คอมเพรสเซอร์ไม่ยอมตัด อาจเกิดจากสาเหตุคือ

-           อุรหภูมิที่ตั้งไว้ต่ำเกินไป

-           ภายในห้องมีความร้อนเข้ามามากจนเกินไป

-           ตั้งความแรงของพัดลมสูงเกินไป

ทั้ง 3 สาเหตุนี้ จะทำให้คอมเพรสเซอร์สร้างแรงอัดทำความเย็นได้ไม่ถึงจุดที่ตั้งไว้สักที ดังนั้นเมื่อความเย็นในห้องไม่ถึงจุด เทอร์โมสตัทจึงไม่มีการสั่งการเพื่อตัดวงจรการทำงาน อย่างเช่น ถ้าเราตั้งอุณหภูมิ 18 องศาในช่วงบ่ายโมง ความร้อนจากภายนอกที่ร้อนแรงจะทำให้อุณหภูมิภายในห้องลดไม่ได้ถึง 18 องศาสักที ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ติดทำงานตลอดไม่ยอมตัดหรือตั้งการทำงานของพัดลมในระดับที่สูงสุดทำให้แรงของพัดลมด้านล่างของอีวาโปเรเตอร์หมุนพัดส่งลมแรงมากเกินไป ทำให้ความเย็นภายในห้องไม่ถึงจุดสักที คอมเพรสเซอร์จึงไม่ยอมตัดการทำงานและอีกหนึ่งสาเหตุก็คือ ความร้อนจากภายนอกสามารถถ่ายเทเข้าภายในห้องปรับอากาศได้สะดวก เช่น หน้าต่างกระจก หรือผนังปูนที่เป็นฝั่งที่ถูกแดดเผา เป็นต้น กรณีเหล่านี้จะทำให้ความเย็นในห้องเย็นไม่ถึงจุดสักที  ซึ่งจะส่งผลให้คอมเพรสเซอร์ไม่ตัดการทำงาน และเมื่อปล่อยให้คอมเพรสเซอร์สตาร์ทการทำงานโดยไม่มีการหยุดพัก อาจสร้างความเสียหายให้แก่มอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ได้อย่างรวดเร็วหรือมีอายุการทำงานที่น้อยลงกว่าปกตินั่นเอง

 

 

Visitors: 358,181