ปัญหาเกี่ยวกับการใช้รีโมทคอนโทรล

             ปัญหาเกี่ยวกับการใช้รีโมทคอนโทรล

                โดยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรีโมทคอนโทรล จะเกิดจากถ่านหมดหรือขั้วถ่านเป็นสนิม ในกรณีนี้สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนถ่านหรือใช้กระดาษทรายขัดเอาสนิมออกเพื่อให้ขั้วถ่านและถ่านสามารถสัมผัสและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของรีโมตได้ ส่วนปัญหารองลงมาก็คือ การเสียหายของตัวรีโมทได้ ซึ่งอาจเกิดจากการตกกระแทกบ่อยโดยบางครั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่อาจซ่อมแซมได้หรืออาจมีค่าซ่อมแพงไม่คุ้มที่จะซ่อมแซม แต่ในปัจจุบันได้มีการผลิตรีโมตชนิดพิเศษที่สามารถตั้งรหัสให้ใช้งานได้กับเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อโดยจะต้องตั้งรหัสให้ตรงกันกับรุ่นของเครื่องปรับอากาศ ก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติทันที โดยวิธีการค้นการหัสรีโมตนั้นจะมีขั้นตอนดังนี้

      -   เปิดเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศให้มีไฟกระพริบที่หน้าเครื่อง

      -   เลือกรหัสจากคู่มือของรีโมท โดยจะมีการแสดงรุ่น ยี่ห้อ และรหัสของรีโมท

      -   กดปุ่ม Set ค้างเอาไว้ จนกว่าตัวเลขรหัสจะกระพริบจากนั้นเลื่อนขึ้นและลงเพื่อเปลี่ยนตัวเลขรหัสให้ตรงกับรุ่นและยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศ

      -   เมื่อตั้งรหัสได้แล้ว กดปุ่ม ok เพื่อล็อกรหัสนั้น  เครื่องปรับอากาศจะติดทำงานทันที  แล้วรีโมทใหม่จะสามารถใช้งานแทนได้ตามปกติ

      -   ในกรณีที่คู่มือไม่สามารถแสดงรหัสบางรุ่นบางยี่ห้อ  จะต้องเลื่อนรหัสไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ 000-999  ซึ่งหากรหัสที่เลื่อนไปตรงกับรุ่นยี่ห้อของเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศจะติดทำงานทันที จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม ok เพื่อล็อกรหัสนี้ไว้ใช้งานรีโมทต่อไป

 

และนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาในการไม่สามารถใช้รีโมทสั่งการได้ในบางฟังชั่น เช่น ปรับอุณหภูมิไม่ได้  แต่ปรับระดับความแรงลมได้ หรือใช้รีโมทเปิดเครื่องได้อย่างเดียว  แต่ปรับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ไม่ได้เลย  ปัญหาในกรณีนี้อาจไม่ได้เกิดจากรีโมท  แต่อาจเกิดจากแผงคอนโทรลควบคุมการทำงานหรือตัวรับสัญญาณภายในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งหากเกิดปัญหานี้จะต้องตรวจสอบหาความผิดปกติในแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ภายในและอุปกรณ์รับสัญญาณรีโมท

 

 

Visitors: 395,464