เครื่องปรับอากาศกินไฟสูงผิดปกติ

เครื่องปรับอากาศกินไฟสูงผิดปกติ

                กรณีที่เครื่องปรับอากาศมีอาการกินไฟสูงผิดปกติ เราอาจสังเกตเห็นความผิดปกติ ซึ่งในการหาสาเหตุให้แน่ชัด  จะต้องใช้คลิปแอมป์วัดกระแสในช่วงระหว่างคอมเพรสเซอร์สร้างแรงอัด  และอ่านค่าว่าอยู่ในระดับที่ name Plate ระบุไว้หรือไม่และพร้อมกันนั้นลองตรวจสอบสภาพของคอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อนที่หลังพัดลมระบายอากาศว่ามีเศษสิ่งสกปรกเกาะอยู่หรือไม่

                ส่วนใหญ่แล้วหากตัดการทำงานของมอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ทำงานผิดปกติออกไป  การที่เครื่องปรับอากาศมีการกินกระแสไฟฟ้า  อาจเกิดจากความสกปรกที่คอนเดนเซอร์  โดยเฉพาะในบริเวณคีบที่มักมีการกินกระแสไฟมากผิดปกติ  ทั้งนี้ความสกปรกที่กิดขึ้นที่คอยล์เย็นหรืออีวาโปเรเตอร์ก็เช่นกัน  หากเกิดมีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่ทั่วไป  นอกจากจะทำให้คอยล์เย็นมีน้ำแข็งเกาะแล้ว  ยังทำให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์กินกระสำไฟมากผิดปกตอีกด้วย

                นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของคอมเพรสเซอร์อีกด้วย  ที่ส่งผลให้เกิดการกินกระแสไฟมากผิดปกติ ซึ่งในกรณีนี้เกิดขึ้นน้อยมาก แต่ก็ใช่ว่าไม่เคยเลยโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่เดินเครื่องใช้งานต่อเนื่องติดต่อกันนานหลายปี คอมเพรสเซอร์ที่สร้างกำลังอัดอย่างต่อเนื่องก็อาจเกิดการเสื่อมสภาพได้ อีกทั้งยังมีอีกสาเหตุที่ทำให้เครื่องปรับอากาศกินไฟมากผิดปกติ ก็คือ อากาศภายนอกสามารถรั่วไหลเข้าไปได้ซึ่งอาจเกิดจากปัญหารั่วซึมทางด้านทางดูดของระบบทำความเย็น ทำให้เมื่อคอมเพรสเซอร์สตาร์ทการทำงาน ได้มีการดูดอากาศภายนอกเข้าไปด้วยนั่นเอง


Visitors: 401,446