วิธีการปิดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานนานและเปิดใช้อีกครั้ง

วิธีการปิดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานนานและเปิดใช้อีกครั้ง

เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

1.       ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ระดับสูงสุดในโหมด manual COOL เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง

-          เป็นการขจัดความชื้นภายในเครื่อง

-          ความชื้นในเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาพอันเหมาะสมต่อการเติบโตของเชื้อราได้

2.       กดปุ่ม ON/0FFเพื่อหยุดการทำงาน

3.       สับเบรกเกอร์ลง และ/หรือถอดปลั๊กไฟออก

4.       ถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออกจากรีโมทคอนโทรล

เมื่อเริ่มใช้เครื่องปรับอากาศอีกครั้ง

1.       ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

2.       ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางที่ช่องลมเข้า และช่องลมออกของเครื่องภายในและภายนอกบ้าน

3.       ตรวจสอบว่าต่อสายดินถูกต้องแล้ว

4.       เริ่มต้นการใช้งานตามวิธีการใช้งาน

 
 
Visitors: 395,459