การล้างแอร์

                                  1.   เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีตารางการตรวจเช็คติดไว้ใกล้สวิทช์เปิด - ปิดทุกเครื่อง  หลังจากบำรุงรักษาเครื่องตามแผนแล้ว  ช่างต้องเซ็นชื่อปฏิบัติงานในตารางทุกครั้งและผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยและเซ็นชื่อในช่องผู้ควบคุมทุกครั้ง

                                 2.   ช่างฯ จะต้องดำเนินการล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ  จำนวน  2  ครั้ง/ปี มีขั้นตอนวิธีการล้างย่อยเครื่องปรับอากาศ ดังนี้
        -  ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ  ถาดน้ำทิ้ง  และเป่าท่อน้ำทิ้ง 
        -  ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน  สวิทช์ ท่อร้อยสาย) 
        -  ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น  ทำความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ 
        -  ตรวจเช็ค CONDENSING  และทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเป่าลม
        -  ตรวจเช็คปริมาณน้ำยา R.22 ทั้งด้าน High และด้าน Low  ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่องพร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์
        -  ตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์  เช่น  Magnetic , Timer , Thermostart 
        -  ตรวจเช็คสภาพและปรับสายพาน  สปริง  น็อตยึด  แบริ่ง  พูลเล่ย์  ในกรณีที่มอเตอร์มีขนาดใหญ่ 
        -  ตรวจเช็คสภาพตะขอเหล็กหรือลูกยางรองคอมเพรสเซอร์  และฉนวนหุ้มท่อน้ำยา
        -  ตรวจเช็คสภาพ  ตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวคุมอื่นๆ ให้ใช้งานได้ดี

การล้างมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

       1.  ถอดแผ่นกรองอากาศ  หน้ากาก  ออกจากเครื่องปรับอากาศ

       2.  ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

       3.  ล้างทำความสะอาดหน้ากากเครื่องปรับอากาศ

       4.  เป่าหน้ากากและแผ่นกรองอากาศให้แห้งสนิท

       5.  ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายลมเย็น

       6.  ประกอบแผ่นกรองอากาศและหน้ากากเครื่องปรับอากาศ กลับเช่นเดิม พร้อมปรับหน้ากากปัดขึ้น และปรับทิศทางให้อากาศกระจายได้ทั่วห้อง

ขั้นตอนการล้างด้านใน เครื่องปรับอากาศ

                          1.   เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีตารางการตรวจเช็คติดไว้ใกล้สวิทช์เปิด - ปิดทุกเครื่อง หลังจากบำรุงรักษาเครื่องตามแผนแล้ว  ช่างต้องเซ็นชื่อปฏิบัติงานในตารางทุกครั้งและผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยและเซ็นชื่อในช่องผู้ควบคุมทุกครั้ง

                          2.   นำผ้าพลาสติกคลุมเฟอร์นิเจอร์ก่อนเริ่มทำความสะอาด

                          3.   ถอดโครงคอยล์เย็นออกทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดภายใน และถอดชุด Blower Fancoil เพื่อนำไปล้างทำความสะอาด

                          4.    ล้างทำความสะอาดคอยล์เย็นด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง (มีถาดรองรับน้ำขณะฉีด ล้าง)

                          5.   เป่าแห้งหลังทำความสะอาดด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

                          6.   ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ และเป่าแห้ง

                          7.   ล้างทำความสะอาด Blower Fancoil ด้วยน้ำแรงดันสูง, เป่าแห้ง, หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Fancoil

                          8.   ล้างทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง และเป่าแห้ง

                          9.   ล้างทำความสะอาดโครงเหล็กภายนอกด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง

                        10.  ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

                         11.   ตรวจเช็คความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลม และตรวจเช็คการทำงานของตัวควบคุมอุณหภูมิ

                         12.   ถอดโครงคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ออกทั้งหมดเพื่อทำความสะอาดภายในด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง เป่าแห้ง, หยอดน้ำมันหล่อลื่น Motor Condensing และทำความสะอาดโครงเหล็ก

                         13.   ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา

                         14.   ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาในระบบ ตรวจเช็คความดัน ทั้งด้าน High Pressure และด้าน Low Pressure ให้ได้ตามปริมาณที่กำหนดของเครื่อง พร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์

Visitors: 433,408