ลงทะเบียนประวัติลูกค้า

 

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสั่งซื้อพร้อมติดตั้งจากทางร้านเท่านั้น

-  ลงรายละเอียด ชื่อ - ที่อยู่ติดตั้ง เบอร์โทรติดต่อ 2 เบอร์

-  รายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อจากที่ร้าน ยี่ห้อ/รุ่น/ราคา/วันที่ติดตั้ง 

หมายเหตุ:  เพื่อที่ทางร้านจะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้  เพื่อรักษาสิทธิ์ทั้งในเรื่องของการรับประกันการติดตั้ง 6 เดือนนับจากวันที่ติดตั้งและการรับประกันสินค้า ( กรณีที่ลูกค้าใช้งานไปหลายปีและบัตรรับประกันสินค้าหายจำไม่ได้  ทางร้านจะได้ให้ข้อมูลประวัติลูกค้ากับทางศูนย์บริการเมื่อต้องการข้อมูลการใช้งานของสินค้าตัวเครื่องนั้น ๆ ว่าสินค้ายังอยู่ในการรับประกันของศูนย์หรือไม่ )

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าที่ร้าน  จึงขอให้ลูกค้าลงข้อมูลนี้ไว้

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,630