แจ้งปัญหาการใช้งาน

 

เมื่อทางร้านได้รับเรื่องของลูกค้าไว้แล้วติดต่อกลับภายใน 1-2 วันเพื่อนัดหมาย  เข้าแก้ไขปัญหา  

          1.  ลูกค้าที่ยังอยู่ในระยะการรับประกัน 6 เดือนนับจากวันที่ติดตั้ง  เกิดจากการงานปกติ จะไม่มีค่าใช้จ่าย

          2.  กรณีที่ลูกค้าเกินระยะการรับประกัน  มีค่าเข้าตรวจเช็คเบื้องต้น 500 บาท ยังไม่รวมค่าซ่อม ค่าซ่อมช่างแจ้งราคาหน้างานลูกค้าตกลงให้ช่างซ่อมและแก้ไขคิดค่าใช้จ่ายตามที่ช่างแจ้ง ถ้าเกิดปัญหาจากสินค้าตัวเครื่องทางลูกค้าแจ้งเข้าที่ศูนย์บริการเบอร์ติดต่อตามใบรับประกันสินค้า

          3.  นัดล้างแอร์  มีค่าบริการ  ราคาและการรับประกันหลังบริการตามที่แจ้งหน้าเว็ป

          4.  ซ่อมแอร์  กรณีลูกค้านอก(ไม่ได้สั่งซื้อเครื่องพร้อมติดตั้งจากทางร้าน)  มีค่าเข้าตรวจเช็ค  500  บาท ค่าซ่อมคิดตามหน้างานที่ซ่อมช่างแจ้งอาการและราคาค่าซ่อมหน้างาน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 345,613