แบบแขวนใต้ฝ้า

HAIER  -  ราคาแอร์  แบบแขวนใต้ฝ้า

 

GALE  COOL-Non inverter

แบบตั้งได้/แขวนใต้ฝ้าได้ รุ่น   Series 5

(  ระบบ  ธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R410A  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปีจาก Haier โดยตรงใบรับประกันแนบมากับเครื่อง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

HCFU-18 CS410A

18,703

5/220V.

24,700

2

HCFU-25 CS410A

25,302

5/220V.

27,500

3

HCFU-30 CS410A

31,301

5/220V.

33,400

4

HCFU-36 CS410A

36,067

5/220V.

35,900

5

HCFU-36 CT410A

36,534

5/380V.

35,900

6

HCFU-40 CS410A

40,536

5/220V.

44,800

7

HCFU-40 CT410A

40,944

5/380V.

44,800

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

GALE  COOL PLUS - inverter

แบบตั้งได้/แขวนใต้ฝ้าได้ รุ่น   Series 5

(  ระบบ  Inverter /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 10 ปีจาก Haier โดยตรงใบรับประกันแนบมากับเครื่อง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

HCFI-18 CSR32

18,023

5**/220V.

27,700

2

HCFI-25 CSR32

25,414

5*/220V.

31,600

3

HCFI-30 CSR32

30,629

5*/220V.

38,700

4

HCFI-36 CSR32

36,105

5*/220V.

41,200

5

HCFI-36 CTR32

36,207

5*/380V.

41,200

6

HCFI-40 CSR32

40,944

5*/220V.

47,800

7

HCFI-40 CTR32

40,798

5*/380V.

47,800

8

HCFI-48 CSR32

48,000

-/220 V.

51,900

9

HCFI-48 CTR32

48,000

-/380 V.

51,900

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

GALE  COOL PLUS PREMIUM- inverter

แบบตั้งได้/แขวนใต้ฝ้า รุ่น   Series 5

(  ระบบ  Inverter /  แบบรีโมทไร้สาย / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 5 ปีคอมเพรสเซอร์ 10 ปีจาก Haier โดยตรงใบรับประกันแนบมากับเครื่อง

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

HCFI-18 ESR32

17,000

5*/220V.

35,000

2

HCFI-25 ESR32

26,000

5*/220V.

39,000

3

HCFI-30 ESR32

31,000

5**/220V.

45,800

4

HCFI-36 ESR32

38,000

5*/220V.

49,500

5

HCFI-36 ETR32

38,000

5*/380V.

49,500

6

HCFI-40 ESR32

40,900

5*/220V.

55,200

7

HCFI-40 ETR32

40,900

5*/380V.

55,200

8

HCFI-48 ESR32

48,000

-/220 V.

60,300

9

HCFI-48 ETR32

48,000

-/380 V.

60,300

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

Visitors: 339,110