แบบแขวนใต้ฝ้า

AMENA

 


SK - Series

ฟอกอากาศ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบธรรมดา /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


ตั้งพื้นได้หรือแขวนใต้ฝ้าได้ / มีเบอร์ 5

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

SK 13 BA-MNVKE

13,000

5*/220V.

22,900

2

SK 18 BA-MNVJE

19,000

5/220V.

26,700

3

SK 24 BA-MNVTE

26,000

5/220V.

31,300

4

SK 30 B-MNVJE

32,000

5/220V.

38,200


แขวนใต้ฝ้าได้อย่างเดียว / มีเบอร์ 5

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

5

SK 36 B-MNVTE

36,200

5/220 V.

42,200

6

SK 36 B-MNVTE

36,200

5/380 V.

44,200

7

SK 40 B-MNVJE

40,000

5/220 V.

50,200

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)


แบบแขวนใต้ฝ้าอย่างเดียว / ไม่มีเบอร์ 5

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

8

SK 30 B-MNVJM

30,000

มอก. /380 V.

34,200

9

SK 36 B-MNVJM

36,200

มอก./380 V.

39,200

10

SK 36 B-MNVJM

36,800

มอก./380 V.

40,400

11

SK 44 B-MNVJU

44,000

UCP/380 V.

46,800

12

SK 48 B-MNVJU

48,000

UCP/380V.

49,200

13

SK 60 B-MNVJU

60,000

UCP/380 V.

56,000

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 

SKV - Series DC. INVERTER

ประหยัดไฟเบอร์ 5   3 ดาว

ฟอกอากาศ ปรับแรงลมได้ 5 ระดับ พร้อมมอเตอร์สวิงอัตโนมัติ

(  ระบบ INVERTER /  แบบรีโมทไร้สาย (มีสายเพิ่ม 500 บาท) / น้ำยา R32  )

รับประกันสินค้า  อะไหล่ 2 ปีคอมเพรสเซอร์ 5 ปี


แบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าได้

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

1

SKV 13 B-MNVKE

13,000

5**/220V.

29,600

2

SKV 18 B-MNVKE

18,100

5**/220V.

33,300

3

SKV 24 B-MNVKE

26,000

5**/220V.

36,500

4

SKV 30 B-MNVJE

30,500

5***/220V.

42,200

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)


แบบแขวนใต้ฝ้าอย่างเดียว

ลำดับ

รุ่น/MODEL

BTU.

เบอร์/SEER

ราคาติดตั้ง

5

SKV 35 B-MNVJE

36,200

5**/220 V.

44,800

6

SKV 35 B-MNVJE

36,200

5**/380 V.

51,900

7

SKV 36 B-MNVJE

36,500

5***/220 V.

48,500

8

SKV 36 B-MNVJE

36,500

5***/380 V.

55,800

9

SKV 40 B-MNVJE

40,000

5***/220 V.

51,000

10

SKV 40 B-MNVJE

40,000

5**/380 V.

58,500

11

SKV 48 B-MNVKU

48,000

UCP/380 V.

62,900

12

SKV 54 B-MNVKU

53,739

UCP/380 V.

68,900

13

SKV 60 B-MNVKU

60,000

UCP/380 V.

70,500

หมายเหตุ:  ราคาติดตั้งนี้  ไม่รวมเดินเมนไฟ 380 v. (กรณีเป็นเครื่องระบบไฟ 380 v.)

 

 
Visitors: 401,446