ค่าบริการล้างแอร์เปลือย

ค่าบริการเซอร์วิสล้างแอร์

ค่าล้างแอร์แบบแอร์เปลือย

ขนาด(บีทียู)

ราคา(บาท)

ไม่ถอดล้าง

ราคา(บาท)

ถอดล้าง (ล้างใหญ่)

เวลาทำการ(ชม.)

การรับประกัน

(วัน)

12000- 24000

800

2,000

2

30

30000-42000

1,200

2,500

2

30

48000-60000

2,000

3,000

2

30

ขั้นตอนการล้างแอร์ :

          1. เปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศว่าทำงานปกติไหม  ถ้ามีความผิดปกติช่างแจ้งลูกค้าก่อนทำการล้างเครื่อง  วัดระบบน้ำยาว่ามีในระบบไหม (แต่ถ้าเครื่องมีปัญหาทางร้านจะไม่ทำการล้าง)

          2. ถ้าเครื่องทำงานปกติทำการล้างขั้นแรกถอดหน้ากากฟิวเตอร์ ตัวโบลเวอร์พัดลมคอยล์เย็นและถอดถาดน้ำทิ้ง(กรณีถาดน้ำทิ้งถอดได้)  ออกมาทำการล้าง ผึ่งให้แห้งรอการประกอบกลับเข้าเครื่อง

          3. ทำการล้างคอยล์เย็น

              แขวนผ้าใบล้างแอร์ครอบแอร์

              ปิดด้านที่เป็นระบบไฟฟ้าแผงวงจรเมนบอร์ดเพื่อไม่ให้โดนน้ำ

              -  ฉีดล้างท่อน้ำทิ้งโดยใช้ปั้มเป่าตะกอนที่ค้างในท่อออกให้หมด  (สังเกตุดูที่ปลาย ท่อน้ำทิ้งจะมีตะกอนและมีเหมือกเหนียวออกมาจำนวนมาก นั่นคือแหล่งสะสมเชื้อโรค  การใช้สเปร์ยโฟมล้างอย่างเดียวไม่สะอาด)

              -  ใช้ปั้มฉีดล้างแผงรังผึ้ง ล้างฝุ่นที่เกาะในแผงออกให้หมด  ใช้สเปร์ยโฟมล้างแผงคอยล์  และฉีดน้ำล้างออกอีกครั้ง

               ใช้โบว์เป่าลมเป่าแผงคอยล์ให้แห้ง  และนำหน้ากากส่วนที่ถอดออกมา(ล้างไว้แล้ว)  ประกอบกลับเข้าเครื่อง

          4. ล้างคอยล์ร้อน  ฉีดน้ำล้างแผงคอยล์  (ถ้าเป็นล้างใหญ่  ถอดออกยกลงมาล้างก่อนยกขึ้นไปติดตั้งใหม่เข้าแฟร์ใหม่  ราคาจะเป้นราคาล้างใหญ่)

          5. ประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เปิดทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศอีกครั้งว่าปกติ  ลองปรับลด เพิ่มอุณหภูมิ  ปกติ  เป็นอันเสร็จสิ้นการล้างแอร์

หมายเหตุ:

1.  ราคานี้ไม่รวมซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เติมน้ำยา

2.  หลังการบริการล้างทางร้านรับประกันการล้างเครื่อง  นับจากวันที่ล้างไป  30 วัน  (รับประกันเฉพาะการล้าง  ไม่รับประกันตัวเครื่องขอลูกค้า  กรณีมีปัญหาด้วยการเสื่อมสภาพจากการใช้งานและอายุการใช้งานนานเกิน 5 ปีขึ้นไป

3.   ราคาค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีเป็นบริษัทต้องการใบกำกับภาษีต้องบวก VAT 7%

4.   ราคานี้ไม่ล้างท่อดักท์ส่งลมเย็น(ล้างเฉพาะเครื่อง)  ถ้าลูกค้าต้องการให้ล้างทางร้านจะขอดูหน้างานและประเมินราคาให้ทราบก่อน  ขึ้นอยู่กับระยะและความยากง่ายของงาน

 

 

แอร์ควรตรวจเช็คสภาพและถอดล้างใหญ่  ทุก  ๆ  3 ปี เพื่อประสิทธิภาพในการ

ทำความเย็นที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง

 

Visitors: 378,016